Per nélkül is ment a 100%-os nyugdíj

A BRFK  Közrendvédelmi Főosztály Fogdaszolgálati Osztály állományában szolgálatot teljesítő tagunk 2009. június 05-én szolgálati panasszal élt mivel 2009. március 24-én kelt parancsában a végkielégítés szempontjából elismert szolgálati idő kezdő időpontja 2001. november 11 napjával lett maghatározva. Ugyanezen parancs szerint szolgálati nyugdíjra, jubileumi jutalomra és pótszabadságra való jogosultság szempontjából elismert szolgálati idejének kezdő időpontja 1987. július 17.-ében lett megállapítva.


Kollégánk 2002. február 28-i hatállyal leszerelt (közös megegyezéssel) a PMRFK Gödöllői Rendőrkapitányság állományából, majd 2002. május 16-án ismét felszerelt a BRFK XVI. Kerületi Rendőrkapitányságra. Szolgálati panaszunkban kértük, hogy a végkielégítés szempontjából a szolgálati idő kezdő időpontjaként 1987. július 17-ét rögzítsék, mivel ezt a panaszos számára a munkáltató egyszer már anno elismerte.

Tagunk szolgálati panaszát mind I. fokon (BRFK.), mind II. fokon elutasították (ORFK). A munkaügyi per következett volna. Azonban időközben ( a két elbírálás közti időben) tagunknak párhuzamosan futó másik ügye is keletkezett.

Kollégánk 2009. szeptember 19-én elkeseredésben telefonon felhívta vezető jogtanácsosunkat azzal, hogy a FÜV I. bizottság határozata alapján az egészségkárosodásának mértékét 40%-ban állapították meg és épp a személyzetistől tart hazafelé, aki közölte vele, hogy a 22 szolgálati évére tekintettel szolgálati nyugdíjra nem jogosult. Azért, hogy mentsük a menthetőt fellebbezést nyújtottunk be azzal a szándékkal, hogy amennyiben sikerül az egészségkárosodás mértékét 50%-ban megállapíttatni legalább rokkant nyugdijra jogosultságot szerezzünk.

Tagunk azon kijelentése alapján, hogy a visszaszerelésével több mint 2 évet veszített, ismét újraszámoltuk a szolgálati idejét melynek során megállapítást nyert, hogy ha ezt a 2 évet vissza lehetne szerezni, úgy kollégánknak körülbelül meg lenne a 25 éve és a 40%-ával együtt szolgálati nyugdíjra lenne jogosult.

Jogászaink szemfülességének köszönhetően sikerült találni egy a kollégánkéval teljesen megegyező tényállásra meghozott Legfelsőbb Bírósági ítéletet, melynek birtokában kollégánk nevében kérelemmel éltünk a BRFK felé legutóbbi állományparancsban a szereplő, fentebb már említett időpontok felülvizsgálata és módosítása tárgyában. A kérelemhez csatoltuk a Legfelsőbb Bíróság ítéletét is.

Budapest Rendőrfőkapitányának (2009. szeptember 30-i) parancsában tagunk kérelmének helyt adva módosították a szolgálati nyugdíjra jogosultság, a jubileumi jutalom, a pótszabadság, a felmentési idő kezdetének dátumait, melynek következtében tagunk jogosultságot szerzett a 25 év után járó jubileumi jutalom kifizetésére is. Ezt követően kollégánk visszavonta a FÜV II. bizottsághoz benyújtott fellebbezését, az jogerőssé vált. Kollégánk most várja a szolgálati nyugdíjba helyezését.

TMRSZ