Újabb kedvező ítélet a BRFK csapatszázadának állománya részére!

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság ismét úgy határozott, hogy a csapatszolgálati munka nem tartozik az általános rendőri feladatok közé, ezért a 2006. szeptemberi eseményektől kezdődően napjainkig megállapította a TMRSZ által képviselt felperesek részére a 100%-os megbízási díjra való jogosultságot. Jelen esetben az ítélet csaknem 1,4 millió Ft. + kamat összeget jelent felperesenként!Figyelemmel a Hszt. által meghatározott 3 éves elévülési időre azt javasoljuk, hogy aki ezidáig még nem élt szolgálati panasszal a tárgykörben, az mihamarabb forduljon jogászainkhoz a szükséges lépések megtétele végett!

TMRSZ