Érdemi egyeztetés helyett – Hajdú Bihar

Hajdúban a munkáltató érdemi egyeztetés helyett a TMRSZ-nek hírlevelet küldött, hogy fizessenek elő egy szolgáltatásra, akkor sorsoláson 1 millió forintot is nyerhet.Szám: Kü-372/-5/2009.

Dr. Fekete Csaba r. ezredes

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Vezetője


Debrecen


Tisztelt Főkapitány Úr!

A 340-0/189/15/2009-es számú levelében foglaltakkal kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a kifogásunkkal kapcsolatosan előterjesztett “bizonyítékai” nem helytállóak az alábbiak alapján:

Az Ön által “megküldött” levelek soha nem érkeztek meg a címzetthez, azaz a TMRSZ-hez.

Szabóné Jámbor Brigitta tisztségviselőnk együttműködési készségünket bizonyítva előzetesen bejelentkezett Önhöz, bemutatkozó látogatást kezdeményezve 2009.10.01-ére. Ezen a megbeszélésen kollegánk jelezte Ön felé, hogy a 2009. október 05-ére tervezett szakszervezeti megbeszélésről sem tud, korábbiakban sem kaptunk meghívókat.

Így tehát a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság által 2009.09.07-én hétfőn 13 órai kezdettel tartandó 2009. évi Munkaterve alapján érdekegyeztető megbeszélésre a TMRSZ nem azért nem képviseltette magát, mert nem állt szándékában, hanem azért mert nem kaptunk előzetesen tájékoztatást, meghívót.

Ezen a megbeszélésen elmondta Szabóné Jámbor Brigitta tisztségviselőnk azt is a Főkapitány Úrnak, hogy Berettyóújfaluban a Rendőrkapitányságon kijelöltek használatra egy irodát, ahol biztosítani kellett volna számítógépet, faxot, fénymásolót, hogy a szakszervezettel kapcsolatos minden napos ügyintézés zavartalanul folyhasson, ahogy a munkáltató a megyéjében működő többi szakszervezetnek zavartalanul biztosít is.

Arról is tudomása volt, hiszen a megbeszélésen szóba került, hogy a Berettyóújfalu Rendőrkapitány ugyan biztosított számára egy irodát, egy számítógépet, ami ugyanolyan minőségű, mint a kollegáké, tehát igen körülményesen használható, pontosabban a tisztségviselőnké még használhatatlan is, faxolni az ügyeletről faxol, fénymásolót pedig a folyosókra kihelyezettet használja. Széke sincs, hogy hova üljön, illetve ültesse a kollégákat-akik az Ön kollégái is-, mivel többek között azt sem kapott.

Ugyanakkor bizonyára az is elkerülte a figyelmét, hogy Szabóné Jámbor Brigitta közölte Önnel azt is, hogy a helyi groupweise sem működik, azt olvasni nem tudja. Az internet kódját, kérésünk ellenére a mai napig nem kapta meg, a feledés homályába merült.

Szabóné Jámbor Brigitta irodáját pedig a rendelkezési állományát követően automatikusan elvették indokolva, hogy Ön, a megyei főkapitány a munkáltatója.

Ön e problémák megoldására Göttlinger Úrhoz kalauzolta tisztségviselőnket, akinek újra elmondta a problémákat.

Göttlinger Úr ahelyett, hogy intézkedett volna a diszkrimináció megszüntetése tárgyában, és erről küldött volna tájékoztatást, az volt a tegnapi belépője és intézkedése a TMRSZ felé, hogy hírlevelet küldött, mely hírlevél tartalmában az volt, hogy amennyiben előfizetünk egy szolgáltatásra, akkor sorsoláson 1 millió forintot is nyerhetünk.

Tájékoztatom továbbá, hogy tisztségviselőnk, aki a meghívás ellenére megjelent a 2009.10.05-i értekezleten “az egyeztetés eredményes volt” levelében foglaltak, az Ön által megfogalmazott szövegkörnyezete nem fedi a valóságot. Ezért megküldöm Önnek a TMRSZ tisztségviselője által készített emlékeztetőt további szíves felhasználásra. Megjegyzem, hogy ezen emlékeztető már a bíróságra is becsatolásra került.

A reprezentativitással kapcsolatos álláspontjára annyit kívánunk reagálni, hogy figyelmesebben kell tanulmányozniuk a Hszt-t, tudniillik ha ezt megtennék, akkor világos lenne, hogy miután a szakszervezetünk országosan reprezentatív, így ha az Ön megyéjében 1 tagunk lenne, akkor is reprezentatívnak kellene tekinteni szervezetünket.

Kifogásunkkal kapcsolatos Ön azt írta, hogy kezdeményezett egyeztetést és az arra javasolt időpontot is. Igen sajnálatos, hogy az Ön által megadott időpont egyben a szakszervezetekkel tartandó értekezlet időpontja is volt. Sértő a munkáltató hozzáállása, mivel egy egyeztetésen köztudomásúlag a munkáltató és az a szakszervezet, jelen esetben a TMRSZ vesz részt, aki a kifogást benyújtotta. Ön annyira nem tisztelte meg a szakszervezetünket, hogy ezt a minimum szabályt betartsa. Ráadásul szintén érthetetlen módon, ezen az állítólagos érdekegyeztetésen a szakszervezeteken kívül még az IPA is részt vett.

Kérem, tájékoztasson arról, hogy ezeken az “érdekegyeztetéseken” az IPA milyen minőségben is vesz részt.

Levelében foglalt azon állítás, hogy a GEI-től történő statisztikai létszám adatbekérést pedig jogkérdés Ön szerint, egyenesen értelmezhetetlen számunkra. Értelmezhetetlen a levelében foglalt ezen állítás azért is, mivel Ön minden hónapban kötelezve van arra, hogy az ORFK- nak megadja a szakszervezeti tagdíjlevonásra szolgáló adatokat, tudomásunk szerint kiemelten a TMRSZ-ét.

Ön azt is írta levelében, hogy “2009.05.09-én tájékoztattak az érdekegyeztetés lehetőségéről”. Ezzel kapcsolatosan felhívnám szíves figyelmét, hogy a felajánlás és a tényleges esemény között annyi a különbség, hogy az érdekegyeztetés nem egy “traccsparti”, így a munkáltató minden esetben köteles meghívót küldeni, közölni, hogy miben kíván előzetesen tájékoztatni, véleményt kérni stb.,  ezen felül pedig az érdemi egyeztetéshez írásos dokumentumokat is csatolni.

A rendelkezésünkre álló adatok birtokába tehát megállapítható, hogy Önt terheli azért a felelősség, hogy a működés feltételei sincsenek biztosítva, valamint a TMRSZ ellehetetlenítése, működésének akadályozása a munkáltató részéről fennáll.

A fentiek alapján indokoltnak látszik az ügyben a vétkes vezető(k) ellen különböző szankciós jellegű eljárásokat kezdeményezni (büntető, fegyelmi), illetve haladéktalanul intézkedni a működés feltételeinek biztosítására, a szervezetünk negatív megkülönböztetése -diszkrimináció- abbahagyására.

Tett intézkedéseiről, annak eredményeiről szervezetünket soron kívül szíveskedjen tájékoztatni.

 

Szekszárd, 2009. október 08.

Szima Judit főtitkár