ORFK Vezetői értekezlet 2009. 09. 21.

2009. szeptember 21-én az ORFK RIK Auditóriumában vezetői értekezletet tartottak. Az értekezletről készült emlékeztetőt az alábbiakban olvashatjátok.

 

 

E M L É K E Z T E T Ő

1. napirendi pont: (A rendőrszervező tiszt képzés jövőbeni megoldására vonatkozó főiskolai javaslat)

Prof. Dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy (Rendőrtiszti Főiskola rektora):

– a képzés 600 tanórás keretben, levelező képzési formában indult el,
– a főiskola a jelenlegi gyakorlattól szeretne elmozdulni,
– a javaslat szerint le kellene rövidíteni a korábbi 10 hónapos intervallumot úgy, hogy kiszerveznék a gyakorlatot, és tömörítenék a képzési időt,
– így egy turnus kb. 4 – 4.5 hónapra rövidülne,
– egy naptári évben több tanfolyam szervezésére lenne lehetőség,
– az RTF annyi tanfolyamot indít, amennyit a rendőri vezetés indokoltnak tart, azonban az így beiskolázottak száma a főiskolai alapképzést nem veszélyeztetheti,

Zsinka András r. dandártábornok (ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője):

– a rendőrség személyi állománya rendkívül fiatal,
– arra kell törekedni, hogy egy vonzó karrier-rendszert építsenek ki, amelyet a RTF segítségével dolgoznak ki,

dr. Bencze József r. altábornagy (Országos Rendőrfőkapitány):

– oda kell figyelni, hogy a képzéseken való részvétel ne menjen a mindennapi munka rovására,
– az RTF javaslata mindenképpen előrelépést jelent, amely csökkenti a tanfolyam idejét a gyakorlati idő igazolása mellett,

2 napirendi pont:(A végrehajtói feladatokat ellátó rendőri állomány utánpótlási rendszere, javításának, fejlesztésének feladatai. Az állomány megtartása érdekében szükséges szakmai, személyzeti intézkedések prioritásai)

Zsinka András r. dandártábornok (ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője):

– tájékoztatás a rendészeti szakközépiskolai képzések keretszámairól,
– konfliktusokra felkészítő tanfolyamot szerveznek 13.000 fő részére, ezek két napos képzések lesznek,
– a lakáshoz jutást elősegítő (BRFK, Főv. BV) 21/2008. IRM rendelet által szabályozott támogatás igénybevétele iránt 242 fő adta be a kérelmét, amelyből 16 került elutasításra,
– a havi bruttó 50.000.- forintos „hűségpénzt” mintegy 2100 fő vette igénybe,
– emelkedik a FÜV eljárások száma,
– az állomány megtartása miatt szükséges lenne az eljárások szigorítása, ebben az évben a létszámuk megközelíti a 2000 főt
– az ORFK 2009. szeptember 01-től átvette a rendészeti szakközépiskolák feletti szakirányítást, gazdaságilag pedig az ORFK GEI,
– a szakközépiskolák így közelebb kerültek a Rendőrséghez
– a cselekvési program 41. pontja alapján a humán szakterület racionalizálása zajlik,
– szeretnének a jövőben régiós humán szolgálatot működtetni,
– a GEI minta alapján 8 humán régiós központ kerülne kialakításra,
– a H1N1 vírussal kapcsolatos tájékoztatók kiküldésre kerültek,
– nem lesz szankciója, ha valaki nem kéri a védőoltást,
– a munkáltató ingyenesen biztosítja az oltóanyagot

dr. Túri András (IRM Rendészeti Szakállamtitkára) válaszai a dr. Bárdos Judit (BRDSZ főtitkára) kérdéseire:

– az ÁNTSZ javaslata hogy fogadják el a védőoltást,
– az országos állománytábla átdolgozása még folyamatban van,
– a cselekvési program egy jóváhagyott program, nem lát olyan okot amely miatt azt felül kellene vizsgálni,

Both László (TMRSZ elnöke):

– a rendkívüli RÉT ülésen a TMRSZ indítványozta, hogy Főkapitány úr függessze fel a 61 pontos cselekvési program és a 181-es korm. rendelet végrehajtását, véleménye szerint a természetes fluktuáció 1 éven belül meg fogja oldani a létszámproblémát,

dr. Bencze József r. altábornagy (Országos Rendőrfőkapitány):

– a cselekvési program a kormány döntése, amelyet végre kell hajtani,
– a humán szolgálat tekintetében késésben vannak,
– a regionális átszervezést alapos előkészítés kell, hogy megelőzze,

dr. Túri András (IRM Rendészeti Szakállamtitkár):

– a 10 pontos közbiztonsági program nagy siker, sok önkormányzat jelentkezett,
– a Rendőrség védelmi igazgatását át kell nézni,
– a Magyar Gárda hétvégi (Kiskunlacháza) jelenlétével kapcsolatban kiemelésre került, hogy a rendőrségnek cselekvési kényszere van, intézkedni kötelező!
– A Pest megyei Rendőrfőkapitányt figyelmeztetésben részesíti.
– a bíróság ezt a szervezetet nem tekinti jogszerű szervezetnek,

 

SZÜNET

dr. Túri András IRM Rendészeti Szakállamtitkár távozott

4-5. napirendi pont: (Rendőrség 2009. I. félévi gazdálkodása)

Bogár Tamás r. ezredes (ORFK Gazdasági Főigazgatóság):

– a kiemelt előirányzatok felhasználása,
– a likviditási helyzet bemutatása,
– a 2008 január 01-jével felállított regionális GEI-k működése hatékonyságának áttekintése,
– a rendőrök ha nem igyekszenek a bírságok beszedésével lehet, hogy az utolsó 3 hónapban nem jut pénz a bérek kifizetésére, jelenleg eddig 8,6 milliárd folyt be,
– a Rendőrség jövő évi bevételi előirányzataiban az idei 12 milliárdossal szemben jövőre 16 milliárd forintos bevétellel számolnak,

dr. Bencze József r. altábornagy (Országos Rendőrfőkapitány)

– a 2009-es év a likviditás-menedzseléssel telt,
– Miniszterelnök úr is tájékoztatást kapott a Rendőrség anyagi problémáiról,
– az októberi rendezvények várható biztosítási feladatai tovább ronthatják a mérleget,
– bér nem maradhat kifizetés nélkül!

Budapest, 2009. szeptember 30.

 

TMRSZ