Emlékeztető a BRDSZ által összehívott rendkívüli RÉT ülésről

2009. 09. 21-én a TMRSZ a RÉT ülésen vett részt 13, 30 órától

Sipos Gyula r.ddtb. közölte, hogy fél órája van, mivel 14 órától újabb értekezletre kell mennie.

A rendkívüli RÉT ülést a BRDSZ kezdeményezte, mivel a rendőrség szétverésének tartja a Humánszolgálat 20%-al történő csökkentését.


Az ülésen Zsinka András r.ddtb. és Zakor Sándor ny. ezredes közalkalmazott is részt vett, illetve az ORFK Jogi Főosztály alkalmazottja, és a GEI osztályvezetője

A napirendnek megfelelően dr. Bárdos egy 3 oldalas levélben fejezte ki tiltakozását a rendőrség szétverése ellen, majd kérte, hogy a szakszervezetek álljanak melléjük az ORFK Vezetője által aláírt Cselekvési Program 41. pontjának felfüggesztése tárgyában.

A TMRSZ részéről a főtitkár hangsúlyozta, hivatkozva Bárdos Judit főtitkár által elmondottakra is, hogy tudniillik újabb átszervezések várhatóak a 2010-es évben is, ezért a TMRSZ álláspontja is az, hogy a rendőrség szétverése folyik, így a TMRSZ az egész Cselekvési Program és a 181/2009-es Kormányrendelet haladéktalan felfüggesztését kéri.

A TMRSZ álláspontjához a Rendészeti Védegylet is csatlakozott.

A munkáltató részéről egyetértettek dr. Bárdos Judit felvetésével és egyedül a Cselekvési Program41. pontjában megfogalmazott humánszolgálat 20%-al történő leépítése végrehajtását függesztették fel addig az ideig, míg az IRM erre a felvetésre nem válaszol.

A TMRSZ az ülésen többször kihangsúlyozta, hogy azt csak együttesen tudja elfogadni.

Zakor Úr magyarázkodott a humánszolgálattal kapcsolatos létszámadatok tekintetében, melyet a TMRSZ azzal reagált le, hogy jó lenne, ha az értekezletekre már előre elküldenék az írásos anyagaikat, és nem kellene csak a munkáltató által szóban előterjesztettek alapján,- mely egyébként órákig is eltart több esetben – dönteni.

Ezt követően dr. Sipos Gyula elhagyta a tanácskozás helyszínét.

A TMRSZ főtitkára több alkalommal rákérdezett Zsinka r.ddtb.- ra, hogy igen-nemmel válaszoljon, hogy az új állománytábla aláírásra került-e, amire kitérő választ adott több alkalommal. A főtitkár újra próbálkozott, hogy igen-nemmel feleljen és közölje, hogy új aláírt állománytáblákkal rendelkeznek-e a megyék, melyre szintén kitérő választ adott.

A főtitkár közölte, hogy ezek szerint akkor munkapéldány alapján dolgoznak a megyei főkapitányságok, úgy folyik országosan az átszervezés, hogy nincs a megyéknél az új aláírt állománytábla, tehát nem létező státuszokat osztanak szét, a kiadott 181/2009-es kormányrendelet szerint október 1.-vel megszunnek a Hrk- k, ez átszervezés és a munkajogi szabályok szerint a dolgozók előtte nem voltak kiértesítve hivatalosan e tényről, így az egész átszervezés törvénysértőnek minősül.

(Megjegyzés: A főtitkár este kapta a hírt, hogy a Zala megyei főkapitány miután tájékoztatta a szakszervezeteket 2009. 09. 21-én, a Letenyei Határátkelő dolgozóival közölte, hogy nincs aláírt új állománytábla, a rendelkezésére álló munkapéldánya alapján tartja meg az elbeszélgetéseket. Továbbá amennyiben az ORFK által aláírt új állománytáblában nem szerepel majd a határrendészeti pótlék, ami jelen esetben közel 18000 Ft, úgy a továbbiakban sem az 1, 2-es szorzóra, sem közterületi pótlékra nem lesznek jogosultak, persze a feladataik azok megnövekednek majd. Tehát marad mindenki határrendésznek, csak pótlékot nem kapnak majd)

A rendkívüli RÉT ülés az egyebek napirendi pont alapján a Nagykanizsai Bevetési Század Nagykanizsáról- Kaposvárra történő munkába járásáról folytatódott, mely témát a TMRSZ vetett fel. A munkáltató elzárkózott az érdemi tárgyalástól, azt közölte, hogy a Somogy megyei főkapitány helyesen és gondosan járt el, egyébként is a választ a TMRSZ az újságból megkaphatta. A TMRSZ főtitkára közölte, hogy hivatalos megkeresésre hivatalos választ vár, melyre a Somogy megyei főkapitány a mai napig nem tett eleget. Erre előhúztak egy válaszlevelet, melyet a Somogy megyei RFK. 13, 45 órakor faxolt le az ORFK-nak, mely levél a főtitkárnak volt címezve és a nagykanizsai helyzettel kapcsolatosan vázolta a 65 rendőr szolgálatát, mely szerint 4 hétig 24-72-ben járnának dolgozni, az 5. héten vegyes szolgálati rendben és ez 7-10 bejárást jelentene, illetve a későbbiekben vizsgálódnának még ezzel kapcsolatba.

A TMRSZ főtitkára közölte, hogy valaki nem mond igazat, de az nem a TMRSZ, mivel a mai napon valóban kaptunk egy 3 oldalas levelet a Somogy megyei főkapitánytól a kormányrendelet szerinti átszervezésről. Miután a Cselekvési Programban meghatározott (ORFK általi döntés alapján) a Nagykanizsai Bevetési Századra választ nem kaptunk, arra konkrétan a kolléganőnk rá is kérdezett, hogy a Nagykanizsai 65 főt érintő kérdésben mikor kapunk választ, tudniillik azt már péntekre ígérték, amikor is közölte a Kaposvári rendőrkapitány felesége, aki a főkapitányság Humánszolgálat vezetőhelyettese, hogy ez a 3 oldalas levél a Nagykanizsai kérdésre a válasz.

A TMRSZ főtitkára azonnali intézkedést sürgetett, melyet az ORFK Humánszolgálat vezetője azzal utasított el, hogy az, megyei hatáskör. Ezt a főtitkár nem fogadta el, közölve, hogy a felelősség terheli az ORFK- t is, hiszen ezt a Cselekvési Programot az ORFK szakmai vezetése hagyta jóvá és amennyiben a Zsinka Úr annyit, hangoztatja itt a munkavállalók érdekeinek messzemenő szem előtt tartását, akkor itt az ideje, hogy ezt be is bizonyítsák, és ne szóvirágokkal vonják el a figyelmet a valós problémákról, mert a szavak és tettek nagyon messze vannak egymástól. (Megjegyzés: Érdekessége az ügynek az is, hogy a Somogy megyei RFK. soha nem küldött olyan levelet a TMRSZ-nek, mely a Robotzsaruban íródott volna itt olvasható az ORFK-nak 12, 42 perckor átküldött levél, illetve a TMRSZ-nek 15, 18 órakor átküldött levét a fokapitánytól)

A TMRSZ a munkáltató elutasító magatartását látva bejelentette, hogy a tervezett tüntetést megtartják. (Megjegyzés: A RÉT ülés elhagyását követően újra megkíséreltük dr. Mergancz r.ddtb- t utolérni, hogy a keddi napon még egyeztessünk, és ha az valóban a munkavállalóknak eredményt hoz, akkor eltekintünk a megmozdulástól. A fokapitány nem volt hajlandó kedden találkozni a szakszervezettel, találkozót csak szerda 8, 30 órára adott, így a TMRSZ bejelentési kötelezettségétől nem tud eltekinteni kedden a tüntetést, bejelenti a jogszabály alapján és 25-én délután 13 órától, azt megtartja. Természetesen a Somogy megyei főkapitány szerdán még parancsnoki gondoskodásának eleget téve megegyezésre juthat szakszervezetünkkel, a tárgyalásokat tovább folytatjuk, már amennyiben a munkáltatói oldal is komolyan foglalkozik 65 rendőr sorsával.

A TMRSZ által javasolt egyebek napirendi pontban a 2, 0 milliárd átutalásával kapcsolatos tájékoztatás volt, ORFK illetékese közölte, hogy az utalások úgy mennek, hogy az IRM átutalja a pénzt, akkor az ORFK elkészíti, hogy kinek mennyi jár, mellé rakja ezt a lapot, és a pénzt visszaküldi az IRM- nek, aki a pénzt szétosztja. Főtitkár közölte, hogy amennyiben így van, akkor arról tájékoztassák érdemben a szakszervezetet, mivel a válaszból az nem derül ki.

Ezt követően a RÉT tovább folytatódott az FRSZ és BRDSZ az általuk nem támogatott Cselekvési Program 41. pontja ellenére az együttműködési megállapodást aláírta a munkáltatóval, azaz dekralálta, hogy a törvénytelen átszervezést jóváhagyja.

A TMRSZ mindvégig a fejetlenül zajló átszervezések ellen volt és törvénytelenséget nem kívánt utólagosan jóváhagyni.

Ezt a megállapodást a TMRSZ-en kívül a Rendészeti Védegylet sem írta alá.