Demonstráció?

TMRSZ tájékoztató

a Szarvas RK parancsnoki állománya hozzáállásáról, a munkavállalók megnyomorítási módszereiről, ami

nem egyedi eset

 

 

2009 július hónapban a Szarvasi Rendőrkapitányságról a munkavállalóktól panasz érkezett,  azt kifogásolták, hogy

1. a megtartott havi eligazításokra olyan kollégákat is berendelnek, akik nem kapják meg a 12 órás szolgálatuk után a pihenőidőt.

2. a túlszolgálatot úgy rendelik el számukra, hogy a 06 órai szolgálat befejezésekor leszerelnek a kollégák, majd 08 órától berendelik őket, rendkívüli munkavégzésre. A „rendkívüli munkavégzés” az tulajdonképpen parancsnoki eligazítás, amit minden hónapban előre terveznek.

A panaszokról tájékoztattuk a Békés Megyei RFK. hivatalvezetőjét, Jánosi Péter alezredes urat, mivel kapcsolattartásra őt jelölte ki a Főkapitány úr. Jánosi Péter úr megnyugtató megoldást helyezett kilátásba, kérte a szakszervezet türelmét.

2009 augusztus hónapban ismételten arról szereztünk tudomást, hogy a megye semmiféle intézkedést nem tett, a Szarvasi Rendőrkapitányságon a parancsnoki eligazítást továbbra is rendkívüli munkavégzésként tartják, a pihenőidőt továbbra sem kapják meg a kollégáink.

A panaszt követően Hudák Pál r. ezredes urat, a BMRFK Közbiztonsági Igazgatóját kerestük meg, Mivel Jánosi Péter alezredes úr szabadságra ment, nem volt elérhető. Hudák úr a megbeszélésünk alatt megtalálta a probléma lehetséges megoldását, ugyanis a szolgálatvezénylés megfelelő módú megírásával meg lehetett volna szüntetni a problémát. A felvázolt megoldás a munkáltatónak semmilyen hátrányt nem jelentett, a munkavállalóknak pedig csökkentette volna a leterheltségét.

A megbeszélést követő napon ugyanakkor arról tájékoztattak bennünket, hogy az aznap tartott eligazításon kihirdették számukra, hogy a vezényléses 12 órás munkarendjüket vezényléses 8 órás munkarendre változtatják át. Az eligazításon jelen lévő parancsnok egyértelműen elmondta, hogy a vezénylés megváltoztatása azért történik, mivel a TMRSZ-nek  panaszkodni mertek. Ezt nevezik szakzsargonban „szivatásnak”.

A vezetői intézkedés a járőri állományt súlyosan hátrányos helyzetbe hozta. Ugyanakkor tett intézkedésük ellentmond a szakmaiságnak. 2008-ban 10 vidékről felszerelő rendőrt vettek fel a Szarvasi Rendőrkapitányságra azért, hogy a rendőrhiányt azonnal pótolni tudják. A munkáltató vállalta azt, hogy a kollégák bejárását fizeti, vállalta a távol lakó rendőrökkel kialakuló járulékos gondokat, csak azért, hogy feltöltse a rendőri állományt Szarvason. A távol lakó kollégákat azzal tudták az új munkahelyre csábítani, hogy részükre lehetővé teszik a 12/24, 12/48-as munkarendet. Számukra ennek a munkarendnek az utazással kapcsolatban felmerülő költségei elviselhetőek voltak.

A Szarvasi Rendőrkapitányság vezetőinek retorziós jellegű intézkedése az új munkarend kialakítása a vidékről bejáró kollégáink havi kiadásait 15-20 ezer forinttal emeli. A jelenlegi fizetésüket figyelembe véve- annyira sincsenek megbecsülve, mint egy segédmukás- egy hónapig sem tudják megfinanszírozni.

Egy gyulai lakhelyű dolgozónak a havi költségei 1.4 literes benzinmotoros személygépkocsival hatályos norma szerint számolva előzetes kalkuláció alapján az alábbiak: 22 munkanap esetén 23.760+68.904 forint. Ebből a 23.760 forintot a munkáltató fizeti. A jelenlegi helyzetben a munkáltatónak havi szinten 10.000 forint körüli összeg a munkavállalónak pedig 28.000 forint körüli összeg a kiadása a bejárással kapcsolatban. Az intézkedés a munkáltató részére egy főnél éves szinten 130 -140 ezer forintos többletkiadást jelenthet. A munkavállalókra viszont olyan nagy terhet ró a megemelkedett költségek fizetése, hogy az egy hónap után anyagilag tönkreteszi őket, már az első hónapban nem bírják fizetni a számláikat.

Cikk a korábbi vidéki rendőrökkel való feltöltésről:

http://www.beol.hu/bekes/kozelet/orvosoljak-a-szarvasi-rendorhianyt-146506

Idézet a 2008-as évben megjelent cikkből:

„Mint arról korábban is beszámoltunk, megyénkben jóval kevesebb a rendőr a szükségesnél, a létszámhiány meghaladja a százat. A legtöbben a szarvasi térségből hiányoznak, de a békéscsabai és a békési kapitányságokon is tíz százalék feletti a hiány.

Dr. Gyurosovics Józseftől megtudtuk, hogy a nyár folyamán a megyében várhatóan tizenhat új rendőr áll munkába, közülük nyolcan gyarapítják majd a szarvasi kapitányság állományát. A Szarvasra érkező rendőrök közül hárman a rendészeti szakközépiskola végzősei.

Oltyán Sándor, a Szarvasi Rendőrkapitányság vezetője további jó hírrel szolgált: más megyékből is pályáztak rendőrök a körös-parti városba, így esély van arra, hogy hamarosan további hárommal nő az állomány. A létszámbővítés elsősorban Szarvas városát érinti, emellett Gyomaendrődön kettő, Dévaványán pedig egy rendőr állhat majd munkába. )”

A kialakult helyzetről tájékoztatni kívántuk Hudák Pál r. ezredes urat, de mivel időközben ő is szabadságra ment, ezért dr. Kiss Péter r. ezredes úrral, a BMRFK Bűnügyi igazgatójával vettem fel a kapcsolatot. dr. Kiss Péter úr a Szarvasi Rendőrkapitányság vezetőjével egyeztetett az ügyben, majd tőle azt a tájékoztatást kaptam, hogy a kérelmünket áttekintik, a megfelelő megoldást megpróbálják megtalálni, javasolta azt, hogy Hudák úrral egyeztessek ismételten.

Ezt követően augusztus 31-én ismételten egyeztettünk Hudák Pál r. ezredes úrral az ügyben.  
Hudák úr lehetőséget biztosított arra, hogy szeptember 3-án a Szarvasi Városi kapitánnyal, Oltyán Sándor r. alezredes úrral egyeztessünk, majd az aznapi eligazításon részt vegyek.

2009-09-03-án 10 órától a Szarvasi Rendőrkapitányságon vettünk részt egy megbeszélésen, Oltyán Sándor r. ezredes úrral, majd ezt követően a havi eligazításon.

Az eligazítás része egy folyamatban lévő egyeztetésnek, ami arra irányul, hogy a Szarvasi kollégák szolgálati időbeosztását ne alakítsák át nyolc órás vezénylésesre a 12 órás vezénylésesről. Erre azért van szükség, mivel a járőri állományból 9 a kapitányságtól távolabb, 25-55 kilométerre lakik.

A szolgálatok átszervezése a bejáró kollégáknak már ettől a hónaptól kezdve 15-20.000 forint többletköltséget ró a munkavállalókra, ez nem tartható.

Oltyán Sándor kapitányságvezető úr elmondta, hogy elviekben vissza lehet állítani a régi szolgálati rendet, de ezt át kell gondolni. A felvetésünktől Paraszt Attila r. őrnagy úr, közrendvédelmi osztályvezető mereven elzárkózott, szakmai indokokra hivatkozva.
Az állománygyűlésen elmondtuk a tagok kérését, felvázoltuk a probléma megoldására a lehetséges megoldásokat.

A munkáltatói oldalról a kollégák kérését nem vették figyelembe, nem kaptak semmilyen ígéretet arra nézve, hogy visszavonásra kerül a kollégákat ellehetetlenítő intézkedés.
Többször elhangzott, hogy a kollégák vállalták a rendőri munkát, úgyhogy tegyenek eleget esküjüknek.

A hivatkozott szakmai indokokat nem taglalta egyik parancsnok sem, viszont Paraszt Attila r. őrnagy úr elmondta, hogy ő akár minden napra osztott szolgálatba is be tud vezényelni mindenkit, és azt is kitűnő indokokkal meg tudja indokolni. Ez egyértelmű fenyegetésként hangzott az állomány számára.

Másodsorban hivatkozott indok, hogy egy fő eltávozott Szarvasról, és ezért nem tudják folytatni a megszokott szolgálati rendet. A parancsnok arra nem tért ki, hogy nemrég több fővel bővült is az állomány, valamint a jelenlegi létszámnál kevesebbel is fenn tudták tartani a rendet 12 órás munkarendben.

Az értekezlet másnapján telefonon tájékozódtunk Oltyán Sándor r. ezredes úrtól, hogy sikerült-e valamilyen megnyugtató megoldást találni a kollégák bejárásával kapcsolatos problémára, de tőle csak azt a választ kaptuk, hogy akinek nem tetszik menjen el Szarvasról.

Ugyancsak telefonon tájékoztattuk Hudák Pál r. ezredes urat arról, hogy az ügyben Szarvason folytatott tárgyalás nem hozott eredményt. Hudák úr ismételt tárgyalást ajánlott, elmondta, hogy előbb utóbb csak sikerrel járunk. Tekintettel arra, hogy szeptember hónapban minden egyes szolgálati napon a kollégáink már napi 1500 – 3000 forintos költséggel járnak be munkahelyükre, a további tárgyalás az intézkedés felfüggesztése nélkül azt hozza magával, hogy a kollégáink ellehetetlenülnek.

A kialakult helyzetről tájékoztattuk Szarvas város Polgármesterét, Babák Mihály országgyűlési képviselő urat. Babák úr biztosította a támogatásáról a Szakszervezetünket, abban a célunkban, hogy a lehetetlen helyzetbe került kollégáinkat a Szarvasi kapitányságon tartsa. Polgármesterként nem szeretné, ha egy rossz döntés miatt a meglévő 25 fős létszámhiány tovább emelkedne. Babák úr tájékoztatta szakszervezetünket, hogy a Szarvasi létszámhiány ügyében levelet írt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba, valamint az ügyben interpellálni fog a parlamentben is. Biztosította a TMRSZ-t a támogatásáról egy az ügy kapcsán szervezett demonstráció megtartása esetén is.

Oltyán Sándor r. ezredes úrtól tájékoztattuk az esetleges demonstráció megtartásáról, melyre az volt a válasza, ha ráérünk demonstráljunk bátran.

Az állománygyűlésen és a Szarvasi dolgozókkal történő beszélgetések alapján egyértelmű az, hogy semmilyen szakmai indok nem támasztja alá a vezénylés mindenki számára rosszabb szervezését, különösen arra tekintettel, hogy a parancsnokok kitűnő statisztikai adatokat mondtak el az állomány előtt. A vezénylés új rendje miatt a Szarvasi kapitányságnak megkétszereződik a bejárásokra kifizetett összege is.  Az eligazításon jelen lévő létszámból kiválóan folytatható az eddigi vezénylés rendje.

A TMRSZ álláspontja a kialakult helyzetben az, hogy a Szarvasi rendőrkapitányságon retorziót alkalmaztak a vezetők, ezért került sor a szolgálatvezénylés megváltoztatására, azért mert a munkavállalók jogos járandóságukat kérték először a szokott parancsnoki úton, majd a szakszervezetünktől. Ennek következménye az, hogy tönkreteszik őket anyagilag, egzisztenciálisan. Az intézkedésük azonnali eredménye az lesz, hogy 6-7 fő áthelyezési kérelmet fog beadni, ami már valóban veszélyeztetni fogja Szarvas közbiztonságát.

A Szarvasi állomány évek óta tartó állandó cserélődéséből egyértelműen látszik, hogy a parancsnoki oldalon nem törekednek arra, hogy egy erős dolgozói közösség kialakuljon. Egyértelműen látszik az is, hogy 2008-ban vidéki kollégák állományba vételével egy felelőtlen parancsnoki döntés született, mert ennek járulékos terheit, problémáit egy év elteltével már nem kívánja viselni a munkáltató. A munkahelyen uralkodó légkör, hangulat miatt egy év alatt egyetlen egy kollégánk nem döntött úgy, hogy hosszú távon Szarvason kíván letelepedni.

A két hónapja történő folyamatos tárgyalgatásoknak pedig eredménye nincs!

A fentiek alapján a TMRSZ a Szarvasi Rendőrkapitányság előtti demonstráció megtartásáról döntött.

Tájékoztatjuk tagságunkat, hogy a demonstráció várható időpontjáról 2009. szeptember 15-én tájékoztatunk benneteket, amennyiben a mai napon tartott egyeztetésen kollégáink ügyében megnyugtató döntés nem születik.

A mai napon dől el, hogy lesz e- demonstráció, melyről minden szakszervezeti vezető tájékoztatást fog kapni.

 

TMRSZ

 

Ha valaki azt gondolná, hogy ez egy egyedi eset, az rosszul gondolja. Lásd a folyamatban lévő Nagykanizsa – Kaposvár esetet. Természetesen rossz vezetői döntések és emberek kapcsán már egyes helyeken a lakosság is demonstrált (Nagyatád).