Továbbra is jogot sért a BRFK

Előzmény: A Fővárosi Bíróság mint másodfokú bíróság 55. Mpkfv. 633719/2009/2. számú végzésével a Szima Judit főtitkár által képviselt Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (7100 Szekszárd, Tanya út 4.) A BRKF Hivatala Jogi, Koordinációs és Panaszügyi Osztály (Budapest, Pf. 1. 1557, ügyintéző: Dr. Romhányi Gábor kiemelt főelőadó) által képviselt Budapesti Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) kérelmezett elleni szakszervezeti kifogás tárgyában indult nemperes eljárásban a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 21. Mpk. 50.072/2009/4. sz. végzése ellen a kérelmezett /Megjegyzés:BRFK/  6. sorszámú fellebbezése folytán az elsőfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új határozat hozatalára utasította.Az új határozathozatal indoka az volt, hogy a 3. sorszámú végzés hiányos, mert nem tartalmazza a felhíváshoz kapcsolódóan a Pp. 141. §. (6) bekezdésében foglaltakra való figyelmeztetést, illetve az elsőfokú bíróság azzal, hogy nem győződött meg a 3. sorszámú végzés megküldésének megtörténtéről elmulasztotta a kérelmezett felhívását az érdemi nyilatkozat megtételére. Ennek hiányában pedig nem bírálhatta volna el a kérelmező kérelmét.

A másodfokú bíróság a fenti indokolással az elsőfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezte a Pp. 258. (1) bekezdése alapján és az elsőfokú bíróságot Új határozat hozatalára utasította.

Ezt követően a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 33.Mpk.50.544/2009/4.számú új határozatában újra megállapította a BRFK jogsértését.

A végzés az alábbiakban letölthető anyagként olvasható.


Letölthető anyag: A Fővárosi Munkaügyi Bíróság végzése