Szakszervezeti tagok balesetbiztosítása

 

2009.05.01-től hatályos

 

A kockázatviselés tartama: A Biztosító kockázatviselése a nap 24 órájára és az egész világra vonatkozik, kivéve a munkahelyi balesetre járó szolgáltatást, ahol a biztosítás csak a munkahelyen, szervezett munkavégzés közben bekövetkező, valamint a munkahelyre történő legrövidebb oda- és visszaút közben bekövetkezett balesetekre nyújt fedezetet.

 

Biztosítási szolgáltatások
Balesetből eredő elhalálozás esetén 400.000 Ft
Balesetből eredő rokkantság esetén biztosítási összeget,
illetve a rokkantsági foknak megfelelő része kerül kifizetésre.
320.000 Ft
Azonnali szolgáltatás
Csonttörés esetén 13.000 Ft
Egyéb súlyos sérülések esetén 65.000 Ft
Kórházi napidíj a kórházban tartózkodás minden egyes napjára 1.300 Ft/nap
Munkahelyi balesetre járó szogáltatás
I. 3 napot meghaladó táppénzes állományba kerülés esetén 5.000 Ft
II. 21 napot meghaladó táppénzes állományba kerülés esetén 12.000 Ft

 

Kiegészítő biztosítási feltételek csonttörések vagy egyéb súlyos sérülések esetén nyújtandó azonnali szolgáltatásra a biztosított a 60. életévét már betöltötte, akkor a biztosított 60. életévének betöltését követő biztosítási évforduló után a biztosító kockázatviselése az 1/I. pontban foglalt eseményekre nem terjed ki.

Kárrendezéssel kapcsolatban segítséget nyújt a TMRSZ KKI 06 70 430-8096-os telefonszámon.