Jogszabályba ütközően járt elAz Állami Számvevőszék elnöke tagunk munkakörben történő kinevezésekor jogszabályba ütközően járt el!

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 2009.06.12-i I. fokú ítéletében a TMRSZ által képviselt tagjának a  perbeli időszakban a Állami Számvevőszéknél dolgozó  részére a bíróság illetménykülönbözet címén 3. 333.877 (azaz hárommillió-háromszázharmincháromezer-nyolcszázhetvenhét) Ft-ot, ennek az összegnek 2007. május 19-i középarányosan számított időtől esedékes törvényes kamataival együtt.

50-000 Ft ügyvédi munkadíjat és 10.000 Ft Áfát tartalmazó 60.000 (azaz hatvanezer)
Ft perköltséget is megítélt a bíróság.

A bíróság megállapította, hogy az ÁSZ elnöke a felperes számvivői munkakörben történő kinevezésekor jogszabályba ütközően, azonnal -20 %-os illetmény eltérítést alkalmazott és ezt a jogtalan intézkedését az illetmények módosulására vonatkozó értesítésekben fenntartotta.