Levélváltás a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökével

Levelet intéztünk Dr. Simicskó István úrnak, a Nemzetbiztonsági Bizottság Elnökének a 2009. június 16-i bizottsági ülést követően a médiában szakszervezetünkről tett alaptalan kijelentései, nyilatkozata kapcsán. Megérkezett a válasz. Minkét levél a továbbiakban olvasható.

 

 

Szám: Kü-247-1/2009.

Dr. Simicskó István
Nemzetbiztonsági Bizottság
Elnöke

részére

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének Főtitkáraként, egy országosan is reprezentatív, több mint 5700 aktív rendőr tagjainak nevében is kifejezzük megdöbbenésünket a Nemzetbiztonsági Bizottságban szervezetünkről tett alaptalan kijelentései miatt az Ön nyilatkozatával kapcsolatban.

A sajtóból értesültünk arról, hogy szakszervezetünkről, annak vezetőiről, a 2009. június 16-i bizottsági ülésen, melyre szakszervezetünk még csak meghívást sem kapott, azt állította valótlanul, hogy olyan nyilatkozatokat tettünk közzé, melyek kifejezetten szélsőséges gondolatokat tartalmaznak, szakszervezetünk fajelméleteket gyárt, illetve háborús uszítást fogalmaz meg.

Ezeket az Ön által tett valótlan tartalmú kijelentéseket határozottan visszautasítom a magam, vezetőtársaim és a tagság nevében is.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének sem vezetői részéről, sem a szakszervezet hírleveleiben és egyéb médiumában soha nem hangzott el az Ön valótlan tényállításait tartalmazó uszító nyilatkozat, fajelméletgyártás, vagy akár háborús uszítás.

Mivel az Ön nyilatkozatában semmilyen konkrétum nem hangzott el szervezetünket érintő dehonesztáló nyilatkozatával kapcsolatban, ezért tisztelettel kérem, hogy jelölje meg bizonyítékait.

Amennyiben tényállításait bizonyítani nem tudja, a TMRSZ joggal várja el Öntől, hogy levelünk kézhezvételét követően 8 napon belül, nagy nyilvánosság előtt, szervezetünket és annak tagságát megkövesse, bocsánatot kérjen, melyről hivatalos értesítést kérünk.

Engedje megjegyeznem, hogy rendkívül aggályos az a politikusi hozzáállás, amikor egy szervezetről, annak munkássága ismerete nélkül ilyen valótlan kijelentéseket tesz Ön, aki politikus.

 

Szekszárd, 2009. június 29.

Tisztelettel:

Szima Judit
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkár

 

Válasz

 

 

Az Országgyűlés
Nemzetbiztonsági bizottságának
elnöke

Nbb-130/2009.

Szima Judit főtitkár asszony részére
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Szekszárd
Tanya u. 4.
7100

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Köszönettel vettem írásbeli megkeresését, melyben érdeklődését fejezi ki a Nemzetbiztonsági Bizottság 2009. június 16-i ülésével kapcsolatban.

Levelére válaszul arról tudom Önt tájékoztatni, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülés keretében tájékoztatást kért az Országos rendőrfőkapitánytól a Rendőrség állományában észlelt radikális nézetekről. A főkapitány úrtól kért tájékoztatás kezdeményezője a Bizottság egyik tagja volt, és azt a Nemzetbiztonsági Bizottság 2009. június 16-án tűzte napirendjére. A levelében fölvetettekkel kapcsolatban tisztelettel arról tájékoztatom, hogy a Bizottság zárt ülésein történő részvétel szigorú jogi szabályozás alá esik, amelyet — az adott napirendi pont előterjesztőjének ezzel kapcsolatos javaslataival együtt — a Bizottság elnöke is köteles figyelembe venni. Tájékoztatom, hogy a fenti napirendi pont előkészítésekor a főkapitány Úr nem tett javaslatot a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének az ülésen való részvételére.

Levelére reflektálva egyúttal engedje meg, hogy örömömet fejezzem ki az abban leírtakkal kapcsolatosan. Őszintén örülök, hogy Ön és a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete nem vállal közösséget a szélsőséges, horribile dictu faji diszkriminációval rokonszenvező nézetekkel. Úgy gondolom, hogy ezen nézeteknek és véleményeknek a levelében történt határozott visszautasítása nagy segítséget nyújt a TMRSZ-szel kapcsolatos közéleti tisztánlátásban. Tisztelettel jegyzem meg azonban, hogy ha a TMRSZ honlapján megtűrt. vagy a TMRSZ-szel kapcsolatban más médiumokban megjelenő, Ön által is megdöbbentőnek tartott vélemények és valótlannak tartott állítások visszautasítása és cáfolata a Szakszervezet vezetése részéről már korábban, nyilvánosan megtörténik, megelőzhető lett volna számos negatív vélemény kialakulása is.

Érdekvédő munkájához, melyet a sokszor méltatlan körülmények között dolgozó rendőrök képviseletében végez, őszinte szívvel kívánok sok sikert.

Budapest, 2009. június 30.

Üdvözlettel:

 

Dr. Simicskó István
elnök

 

 

Letöltés: A Nemzetbiztonsági Bizottság Elnökének levele