A Kormánynak semmi sem drága

 nadrágszíj huzogatás csak a végeken van

A Magyar Köztársaság kormánya sorozatosan veszi semmibe a munkavállalókat, szegi meg, vagy vonja vissza a mutyi szakszervezetekkel kötött megállapodásokban tett vállalásait.
Köszönhetően ezeknek a szakszervezeteknek a 13. havi szerzett jogunktól is megfosztottak, majd a 13 havi illetmény helyébe idén januárban bevezették a BRDSZ, RV egyetértésével a kereset-kiegészítést, illetve cafetériát.
 

 

Ezt a keresetkiegészítést is sokallotta a Magyar Köztársaság kormánya, mivel a Magyar Közlöny 83. számában megjelent a 133/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet, amely a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítését a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet tovább szűkíti július 01-ei hatállyal.

A módosítás előtt, 2009. január 01-től a közszféra dolgozói havonta a bruttó illetményük 1/12-ed részének megfelelő összegű, de legfeljebb 15.000 Ft-os kereset-kiegészítésben részesültek, a megszüntetett 13 havi illetmény részleges kompenzációjaként.

A rendelet alapján a kereset-kiegészítésben részesülők köre és a juttatás mértéke jelentősen szűkül.

2009. második félévétől a kereset-kiegészítés legmagasabb összege 10.917 Ft lehet, de ezt juttatást sem kaphatja meg mindenki.

Azok, akiknek a tárgyhónapra járó teljes havi illetménye nem haladja meg a 131.000 Ft-ot, továbbra is a bruttó illetményük 1/12-ed részének megfelelő összegű kereset-kiegészítésre lesznek jogosultak.

Ezzel szemben azok, akiknek a havi illetménye a 131.000 Ft-ot meghaladja, már csak csökkentett kereset-kiegészítésben részesülhetnek, melynek összegét egy bonyolult képlettel kell kiszámítani.

Vagyis az érintett havi illetményéből le kell vonni 131.000 Ft-ot, majd az így kapott összeg 60,65 %-át le kell vonni a fentiekben említett 10.917 Ft-ból, így lehet eljutni a folyósításra kerülő kereset-kiegészítés összegéhez.

Tehát ha a rendőr kolléga havi 145.000 Ft illetménnyel rendelkezik, ebből le kell vonni a határvonalat képező 131.000 Ft-ot, ki kell számítani a fennmaradó 14.000 Ft-os maradványösszeg 60,65 %-át, így a (8.491 Ft-ot) le kell vonni a kereset-kiegészítés felső plafonját képező 10.917 Ft-ból, hogy megkapjuk a kereset-kiegészítés egy havi összegét. Ez a példabeli kolléga esetében 2.426 forintot jelent, természetesen bruttóban!

Tetézve a kormányzatunk „jó híreit” a július havi illetmény kifizetésekor, először augusztus elején már nem részesülhetnek kereset-kiegészítésben azok, akiknek a havi illetménye eléri, vagy meghaladja a 149.000 Ft-ot. Ezen réteg számára tehát – a kormányzati tavaly decemberben tett ígérettel ellentétben – már 2009. első fél éve után véglegesen megszűnik a több mint egy évtizedes múltra visszatekintő 13. havi illetmény jogintézménye.

Megjegyezzük, hogy a rendőrségi munkavállalóknak a 13. havi elvétele annyira tetszett az ORFK kimutatása szerint, hogy ennek hatására a BRDSZ létszáma nemhogy csökkent volna a 2008. évi decemberéhez képest 7956 fő, hanem 2009. május 31-i zárás szerint már 8290 főre duzzadt. Érdekes módon közérdekű adatként ismeretlen e-mail címnek kiadott TMRSZ-es létszámot pedig rendkívüli módon csökkentették, a 2009. májusi adataink szerint az 5532 fővel rendelkeztünk, de az ORFK azt 5196 főre degradálta le.

 
melléklet a TMRSZ által időközben megkért szakszervezeti adatokról
 
 
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Gazdasági Főigazgatóság
Közgazdasági Főosztály
 
 
Szám:                                   
Előadó: Lehel Katalin
                                    Tel.szám.: 33-607

Szima Judit asszonynak

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
főtitkára

Szekszárd

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Személyes egyeztetésünknek megfelelően tájékoztatom a Rendőrségen működő szakszervezetek 2009. január, február, március és május* havi létszám adatairól. A 2009. április és június havi adatok az együttműködési megállapodás értelmében 2009. július 28-a után állnak rendelkezésre. (* a 2009. május havi adatokat soron kívül, külön megkeresés teljesítése érdekében kértük be a költségvetési szervektől, az április havi adatokkal jelenleg nem rendelkezünk):
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete létszáma:         

január hó        8 281 fő
február hó       8 478 fő
március hó      8 439 fő
május hó         8 290 fő

          
Független Rendőr Szakszervezet létszáma:               

január hó        5 028 fő
február hó       5 355 fő
március hó      5 335 fő
május hó         5 329 fő

                                      
Rendvédelmi Védegylet létszáma:                  

január hó        5 091 fő
február hó       5 109 fő
március hó      5 013 fő
május hó         4 961 fő

Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezet:             

január hó        827 fő
február hó       828 fő
március hó      820 fő
május hó        893 fő

Tájékoztatom továbbá, hogy ezen létszámadatok a Rendőrség költségvetési szerveitől kerültek bekérésre és azon szakszervezeti tagok létszámadatait tartalmazza, akik megbízást adtak a szakszervezeti tagdíj illetményből való levonására. A BRDSZ, FRSZ, RVE visszaigazolása az együttműködési megállapodás szerint csak 2009. július 28-a után esedékes, így a létszámadatok egyeztetése nem teljes körű. Az RKDSZ-szel együttműködési megállapodás hiányában jelenleg központi egyeztetés nem történik.

Budapest, 2009. június  „ „

   Üdvözlettel:
  Kovács István r. ezredes
      rendőrségi főtanácsos 
       mb. főosztályvezető
 
 
Letölthető anyagok: