Létszám és bér kérdések

Tájékoztatást kértünk a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjétől a közelmúltban történt állománytábla módosítás és a személyi juttatások fedezeti összegének adatai kapcsán.

 

                                                                                                Tárgy: tájékoztatás kérés.

 
CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE
 
DR. LUKÁCS JÁNOS R. DANDÁRTÁBORNOK
 
SZEGED
 
Kossuth Lajos sgt. 22.-24.
 
 
 
TISZTELT FŐKAPITÁNY ÚR!

 
 

A TMRSZ főtitkára Szima Judit asszony megbízásából kérem – a közelmúltban az állománytábla módosításával kapcsolatban megtartott tájékoztatón átadott információkra figyelemmel – tájékoztatni szíveskedjen arról, hogy miért van a betölthető státuszoknál kevesebb létszám lefedésére rendelkezésre álló bér.
 
Segítő közreműködését előre is köszönöm.

 
 
Szeged, 2009. június 15.
 
 
 

                                                           Bárány Zoltán
                                               CSMRFK alapszervezet titkár
 
 
 
Válaszlevél:
 
 
Szám: 06000-3454/ 4 /2009. ált.                                     

TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG
SZAKSZERVEZETE
CSMRFK ALAPSZERVEZET
T I T K Á R A

BÁRÁNY ZOLTÁN R. ŐRNAGY ÚR

H  E  L  Y  B  E  N

Tisztelt Titkár Úr!

A június 15-én kelt megkeresésére tájékoztatom, hogy a Magyar Köztársaság költségvetési törvénye határozza meg a rendőrség részére felhasználható személyi juttatás előirányzatot, amely a megyék között létszámarányosan került leosztásra. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság finanszírozható létszámát a 2008. december 11-én megtartott költségvetési tárgyaláson kaptuk meg.

Az ORFK Dél-Alföldi Gazdasági Ellátó Igazgatóságtól kapott tájékoztatás szerint a költségvetési tervtárgyalási jegyzőkönyvben rögzített, a személyi juttatásokra biztosított előirányzat csupán az abban meghatározott létszámhoz szükséges rendszeres juttatásokra nyújt fedezetet. Ezzel szemben a nem rendszeres elemekre (megbízási díj, szakértők, stb.) a szükséglet 23 %-a került megállapításra. Ezek finanszírozása – a prognosztizált hiány miatt – a rendszeres személyi juttatásoknál, az ideiglenesen betöltetlen létszámhelyeken képződő megtakarításokból lehetséges.

Szeged, 2009. június 22.

Tisztelettel:

                        Dr. Lukács János r. dandártábornok sk.
                                          megyei főkapitány