Mi a helyzet az RTF integrációjával?

Egy kérdéssel fordultunk az IRM és az ORFK vezetőjéhez, mégpedig az IRM Oktatási Főigazgatóságának a Rendőrtiszti Főiskolába történő integrációjával kapcsolatosan.

 


Szám:  Kü-224/2009.

Dr. Draskovics Tibor

Igazságügyi és Rendészeti Miniszter Úr részére

Budapest

Tisztelt Miniszter Úr !

 

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozatban megfogalmazott célkitűzésekkel kapcsolatosan az alábbi kérdések megválaszolásában kérem szíves közreműködését!

A Korm. határozat 6. h. pontja 2008. június 30-i határidő tűzésével az Ön feladataként határozza meg az IRM Oktatási Főigazgatóságának a Rendőrtiszti Főiskolába történő integrációjával, valamint a Rendőrtiszti Főiskola hatékonyabb működésének kapcsolatos intézkedési terv készítését.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény az alábbi – jelenleg is hatályos – rendelkezéseket tartalmazza:

102.§ (3) A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési joggal – a fenntartótól függően a települési vagy a területi kisebbségi önkormányzat, illetőleg ennek hiányában az adott kisebbség helyi egyesületének, szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményét. Az e bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

(11) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének március utolsó munkanapjáig hozhat a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggő döntést.

Fentiek figyelembevételével tekintettel arra, hogy a kormány által az intézkedési terv elkészítésére előírt határidő lejárt, az intézkedési terv megküldésével egyidejűleg, kérem tájékoztasson a feladatok végrehajtásának jelenlegi állásáról illetőleg arról, hogy az integrációt milyen konkrét irányvonalak alapján kívánják végrehajtani.

Fentieken kívül tekintettel arra, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 44.§ (4) bekezdésben foglaltak szerint a fenntartó 2009. május 15-ig köteles felülvizsgálni az irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatellátási módját, majd ennek alapján 2009. június 1-jéig az Alapító Okirat módosítását kezdeményezni – a keletkezett háttéranyagok megküldésével egyidejűleg – kérem szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedések illetve megállapítások történtek az IRM Oktatási Főigazgatóság valamint a Rendőrtiszti Főiskola integrációjával kapcsolatosan.

 
Együttműködésében és segítő közreműködésében bízva tisztelettel:

                                         Szima Judit
                                          Főtitkár

Szekszárd, 2009. június 3.

 

 

Szám:  Kü-224-1/2009.

Bencze József r. altábornagy

Országos Rendőr-főkapitányság
Vezetője

Budapest

Tisztelt Főkapitány Úr!

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozatban megfogalmazott célkitűzésekkel kapcsolatosan az alábbi kérdések megválaszolásában kérem szíves közreműködését!

A Korm. határozat 6. h. pontja 2008. június 30-i határidő tűzésével az IRM vezetőjének feladataként határozza meg az IRM Oktatási Főigazgatóságának a Rendőrtiszti Főiskolába történő integrációjával, valamint a Rendőrtiszti Főiskola hatékonyabb működésének kapcsolatos intézkedési terv készítését.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény az alábbi – jelenleg is hatályos – rendelkezéseket tartalmazza:

102.§ (3) A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési joggal – a fenntartótól függően a települési vagy a területi kisebbségi önkormányzat, illetőleg ennek hiányában az adott kisebbség helyi egyesületének, szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményét. Az e bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

(11) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének március utolsó munkanapjáig hozhat a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggő döntést.

Fentiek figyelembevételével tekintettel arra, hogy a kormány által az intézkedési terv elkészítésére előírt határidő lejárt, az intézkedési terv megküldésével egyidejűleg, kérem tájékoztasson a feladatok végrehajtásának jelenlegi állásáról illetőleg arról, hogy az integrációt milyen konkrét irányvonalak alapján kívánják végrehajtani.

Együttműködésében és segítő közreműködésében bízva tisztelettel:

                                         Szima Judit
                                          Főtitkár

Szekszárd, 2009. június 3.