SZÉF emlékeztető – 2009.06.17.

Emlékeztető
a 2009. június 17-én 15 órakor megtartott SZÉF ülésről

Napirendi pontok:

1.Tárgyalás a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. Törvény (HSZT) módosításáról.
2.Tárgyalás a szakszervezeti követelésekről

Az ülés kezdetén Juhász Gábor államtitkár és Kónya Péter SZÉF munkavállalói oldal elnöke üdvözölte a megjelenteket.
Ezt követően a napirend elfogadásra került.

1.napirendi pont.

Juhász Gábor államtitkár:

Az első napirendi pont kapcsán kifejtette , hogy a kormányzati oldal képviseletében fel kívánja hívni a munkavállalói oldal figyelmét arra , hogy a módosítás több olyan pontot tartalmaz amely a munkavállalók számára előnyös , mint amennyi hátrányos . Ezekből többet fel sorolt.

1. Jogszabályi háttér megteremtése a szakközépiskolai évek beszámításához.
(megjegyzés: jogalkotási mulasztás így ezzel érvelni nem előnyös)

2. A felső korhatárt követően a tovább szolgálat lehetőségének megteremtése
( Kit érint? Mert a végrehajtó állományt aligha, csak a tábornokokat!!)

3. FÜV eljárás után közalkalmazotti munkakörben való tovább foglalkoztatás.
(Azt elfelejtette megemlíteni, hogy hátrányos nyugdíj szabályok kapcsolódnak hozzá.)

4. Korábban EÜ. okok miatt nyugállományba helyezettek visszavételének lehetősége

5. Honvédségtől való áthelyezés lehetőségének megteremtése.

6. Vezetői lemondás szabályainak megváltoztatása

7. Állami kezességvállalás szabályainak megváltoztatása

8. Ügyészséghez vezénylés szabályai

9. 5 éves felmentési moratórium a felső korhatár elérése előtt nyugdíjjogosultság megszerzésének hiányában

10. VPOP állományában a bevetési szolgálatok 2x-es szorzó számítása

11. tűzoltók pótlék beszámítása az EÜ szabadság ellentételezésébe.

12. albérleti hozzájárulás megemelése az illetményalapnak megfelelően.

Kifejtette, hogy véleménye szerint a felsoroltak ellentételezik azokat a hátrányos jogszabály módosításokat, amelyek a javaslatba bekerültek, így azt kéri a munkavállalói oldaltól, hogy a mai tárgyaláson olyan megállapodásra jussanak, amely beterjeszthetővé teszi a javaslatot.

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:

Kónya Péter emlékeztette az államtitkárt, hogy a javaslat olyan az összes munkavállalóra vonatkozó hátrányos módosítást tartalmaz, amelyet a munkavállalói oldal több szakszervezet elfogadhatatlannak tart.
A szakértői egyeztetéseken több sarkalatos kérdésben sem született megállapodás.
1. Szakszervezeti jogok csorbítása
2. 20 év szolgálati idő után a nyugdíjak rögzítése.

Juhász Gábor államtitkár:

Magánvéleményét fűzte hozzá, mely szerint a szakértői egyeztetéseken a szakszervezetek hajmeresztő követelésekkel álltak elő. A kormányzati oldal képviseletében felajánlotta , hogy amennyiben a szakszervezeti jogok módosítása a megállapodás gátja , akkor semmi akadálya, annak hogy a módosítást kivegyék a javaslatból . A 20 éves szolgálat után a nyugdíj rögzítése a kormányzati oldal részéről nem vállalható. Kifejtette, hogy a kormány célja a javaslat minél előbbi benyújtása.

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:

Mikorra tervezi a kormány a jogszabály változtatás hatályba léptetését, mivel Lázár úr a Rendészeti Bizottság elnöke a javaslat benyújtásával kapcsolatban kifejtette, hogy véleménye szerint ebben a ciklusban már nem tartja lehetségesnek.

Juhász Gábor államtitkár:

Elmondta, hogy szerinte Lázár úr véleménye csak politikai kommunikáció és amennyiben a költségvetési törvény kidolgozása és benyújtása menni fog akkor a Hszt. módosítását is keresztülviszi a kormány.

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:
A tűzoltók pótlékbeszámítását minden tekintetben támogatja a kormány, vagy csak az EÜ szabadságba?

Juhász Gábor államtitkár:
Csak az EÜ szabadság alapjába való beszámításról volt szó.

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:
A szakszervezeti jogok módosítását a kormány visszavonja-e?

Juhász Gábor államtitkár:
Nem.

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke szünetet kért .

A szünetben :

 

A szünetben a munkavállalói oldal szakszervezeteinek képviselői arról egyeztettek , hogy a kormányzati oldal által kifejtettek tükrében támogatható-e a HSZT módosítása . A szakszervezetek többsége kifejtette , hogy ebben a formában a módosítás nem támogatható.

 

Szünet után:

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:

Javaslatot tett a kormányoldal részére, hogy a szakszervezeti jogok módosítását tárgyalják újra. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a munkavállalói oldal nem tudja támogatni az előterjesztést.

 
Juhász Gábor államtitkár:

Kifejtette, hogy a törvény módosítás többségét más törvények szövegéből vették át, és ezeket nem kívánja visszavonni a kormány, de a tárgyalásoktól nem zárkózik el.

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:

Kérte, hogy pontosítsa az államtitkár, hogy mely törvényekre gondol.

Juhász Gábor államtitkár:

Elmondta, hogy a szakszervezeti jogok tekintetében az Alkotmány, és az ETV volt az a törvény.

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:

Kifejtette , hogy az ami már más törvényekben szabályozva van ,azt szükségtelen , hogy a HSZT módosításba is belekerüljön.
Elmondta továbbá, hogy a szakszervezetek a HSZT módosítás tartalmát nem tudják elfogadni.

Juhász Gábor államtitkár:

Javaslatot tett egy gyors szakszervezeti egyeztetésre, melyen minden szakszervezet 1 képviselője venne részt. Ezen ő is részt venne, mivel politikai döntések meghozatalára is szükség van.
Amennyiben ez nem lehetséges kijelentette, hogy a tárgyalás abbahagyását javasolja, és a kormány kiadja a tárcáknak a feladatot, hogy mindenki a saját szakszervezetivel folytassa az egyeztetést, amíg azok beegyezésüket nem adják a módosításhoz. (burkolt fenyegetés? )
Kijelentette, hogy a Kormány eltökélt szándéka a HSZ módosítás végig vitele és felszólította a munkavállalói oldalt a fegyelmezettebb hozzáállásra. Utalt arra, hogy korábbi SZÉF ülésen már volt olyan, amikor a szakszervezetek többsége támogatta a módosítás benyújtását.(Akkor a kormány nem írta alá, mivel a Rendőrség szakszervezeteinek többsége nem támogatta)

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:

Felhívta a kormányoldal figyelmét arra, hogy az újabb és újabb becsempészett módosítgatásokkal a kormány maga idézte elő ezt a helyzetet. Kijelentette, hogy szakszervezeti oldalon egységes álláspont nincs.

Juhász Gábor államtitkár:

Kifejtette , hogy a kormány nem azt kéri a szakszervezetektől , hogy lelkesedjenek , hanem azt hogy egyezzenek bele , de ha nem is támogatják a módosítást akkor legalább vegyék tudomásul  , de ne utasítsák el.
Ezt követően azzal érvelt , hogy a módosítások csupán 6000 Ft illetménycsökkenéssel jár ami véleménye szerint nem olyan mértékű , hogy ekkora ellenállással kellene viseltetni iránta .
Megjegyezte, hogy nem érti, hogy a katonák miért ilyen elutasítóak, amikor ők nem is a HSZT alá tartoznak. Bár megjegyezte, hogy a HM tájékoztatása szerint előkészületben van a módosításokkal való szinkronizálás a HSZT és a HJT tekintetében.

Kónya Péter  a munkavállalói oldal elnöke:

Kijelentette, hogy az államtitkár érvelését a szakszervezeti oldal továbbra sem tudja elfogadni.

Juhász Gábor államtitkár:

Felszólította a szakszervezeti oldalt, hogy valamilyen egységes véleményt alakítson ki.

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:

Elmondta , hogy amennyiben a szakszervezeti jogokban meg tudnak állapodni akkor valószínűleg a többség el tudja fogadni. Ha nem akkor elutasítják.

Ezt követően a Munkavállalói oldal kérésére, szünet elrendelésére került sor.

A szünetben:

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:

Javaslatot tett a munkavállalói oldalnak arra, hogy olyan szavazást tartsanak ahol a nyilatkozat az, hogy aki nem támogatja a módosítást az a szakszervezet tudomásul, veszi azt. Így lehetségessé válik a megállapodás.

Ezt követően parttalan vita vette kezdetét ahol a szakszervezetek képviselői egymást, kezdték el győzködni.

Horváth László TMRSZ ügyvivő
 

Szavazási javaslatot terjesztett elő és felhívta a figyelmet arra, hogy vitatkozással semmi értelme az időt rabolni. Minden szakszervezet képviselője egyértelműen döntsön arról, hogy elfogadja, tudomásul veszi, vagy elutasítja a HSZT módosítását.

Ezt követően szavazásra került sor a munkavállalói oldalon.

A szavazás az elfogadásra vonatkozott.   
A Honvédszakszervezet, a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete, és a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete jelezte, hogy a módosítást elfogadják a többi szakszervezet az elutasítás mellett szavazott.

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:
Kihirdette a szavazás végeredményét.

Ezt követően a szakszervezetek képviselői újra egymással kezdtek el vitázni.

Horváth László TMRSZ ügyvivő

Miután többszöri kísérletre az elnök szót adott, felhívta a munkavállalói oldal figyelmét, hogy a szavazás megtörtént, az eredmény kihirdetésre kerül, így nem érti, miért húzzák az időt fölösleges szócsépléssel.

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:
A szavazást berekesztette és az ülés folytatását kérte.

Szünet után

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:

Tájékoztatta a kormányoldalt a megszületett döntésről, mely szerint a HSZ módosítást a munkavállalói oldal nem támogatja, nem tudja tudomásul venni és elutasítja.

Juhász Gábor államtitkár:

Felhívta a munkavállalói oldal figyelmét arra, hogy a döntésnek következményei lesznek és emlékeztette a szakszervezeti vezetőket arra, hogy tudják azt is, hogy ki milyen kedvezményekben részesül a tárcájánál és a munkáltatójánál. (egyértelmű fenyegetés)
Kifejtette, hogy a kormányoldal arra törekedett, hogy a munkabéke megőrzése mellett állapodjanak meg, és demonstrációkra ne kerüljön sor.
Kijelentette, hogy a kormány a munkavállalói támogatása nélkül is beterjeszti a törvénymódosítást. Amennyiben nem születik megállapodás abban az esetben a tárcák képviselői egyenként keresik meg a szakszervezeteket és arra fognak törekedni, hogy egyenként szerezzék be a szavazatokat a SZÉF megkerülésével.
A döntés értelmében a későbbi szakértői egyeztetést lemondta

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:

Felhívta a kormányzati oldalt, arra hogy vegye tudomásul, hogy az állomány nem tud elfogadni olyan jogszabály módosítást, amely jogainak további csorbítását eredményezi.

 

2. napirendi pont.

Juhász Gábor államtitkár:

Kifejtette, hogy a 2008 decemberében megkötött megállapodás minden pontját betartotta a kormányzat, és kiemelte, hogy véleménye szerint a szakszervezetetek sértették meg azt, hiszen a Honvéd szakszervezet demonstrációra készül, így a kormányoldal a megállapodást megszegettnek tekinti.

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:

Kiemelte, hogy a megállapodás 4. pontja értelmében a kormányzati oldal vállalta, bérek szinten tartását, azonban a 13. havi elvonásával ezt megszegték, és így a kormányzati oldal szegte meg a megállapodást.

Juhász Gábor államtitkár:

Válaszában munkásmozgalmi múltjával példálózva a szakszervezetek feladatát magyarázza a munkavállalói oldal tagjainak, kiemelve, hogy véleménye szerint nem érdekképviseleti tevékenység az elutasítás, és minden szakszervezetnek az lenne a feladata, hogy kompromisszumokra törekedjen.

A 13. havi kompenzációjának elvonásával kapcsolatban kifejtette újra, hogy az adózási sávhatárok eltolásával néhány ezer forintos veszteség éri a munkavállalókat és nem érti, hogy ezt miért nem lehet elfogadni. (Arra nem tért ki, hogy a 13. havi elvonása milyen keresetkiesést eredményezett. )  

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:

Amennyiben a kormány tudja garantálni, hogy a nettó bérek nem fognak csökkenni abban az esetben van mód a tárgyalások folytatására.
Kifejtette, hogy a demonstrációs követelések 2010-re vonatkoznak így az nem tekinthető a 2008-as megállapodás megszegésének.

Juhász Gábor államtitkár:

A kormányoldal tud erről tárgyalni, de akkor a demonstrációt halasszák 2010- re. Felhívta a szakszervezetek figyelmét arra, illetve felszólította a munkavállalói oldalt arra, hogy kifejezetten nyilatkozzon arról, hogy nem élnek demonstrációs jogukkal.

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:

A munkavállai oldal demonstrációs jogáról nem nyilatkozik. Ez minden szakszervezetet megillet, de kész a munkavállalói oldal tárgyalni a 13. havi kompenzációjának visszapótlásáról.

Juhász Gábor államtitkár:
Újra rákérdez, arra hogy lesz-e demonstráció vagy nem.

Kónya Péter a munkavállalói oldal elnöke:
Lesz

Az ülés berekesztésre kerül.

Budapest 2009-06-18

TMRSZ