Gépjármű használat – ORFK levél

Gépjármű használattal kapcsolatosan érkezett az ORFK részéről levél. Az alábbiakban olvasható.

 

 

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY-HELYETTES
GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ

Szám: 19079 /2009 ált.

Szima Judit asszony
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
főtitkár

Szekszárd

Tisztelt Főtitkár Asszony!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete Kü-234/2009. sz., 2009. június 5-én kelt átiratával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A Rendőrség 6 Határőrség integrációját megelőzően, 2007. október 31-én kötött Használati Szerződést a Határőrség Országos Parancsnoksága, valamint a Rendészeti Védegylet, személygépkocsik használatáról, és számítástechnikai eszközök használatba adásáról.

A hivatkozott Használati Szerződés alapján a Rendészeti Védegylet számára 14 db gépjármű került átadásra. A szerződés alapján a Rendészeti Védegylet a használat ideje alatt, annak ellentételezéseként díjat nem fizet, azonban a gépkocsik valamennyi költségét viseli, értve ez alatt a személygépkocsik fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos valamennyi költséget.

A Használati Szerződés módosítására 2009. április 1-jén került sor. A szerződésmódosítás alapján a Magyar Állam tulajdonát képező, Országos Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, a Rendészeti Védegylet üzemben tartásában használt 14 db személygépkocsi közül a Rendészeti Védegylet 2009. április 1-jei határnappal 6 db, míg 2009. október 1-jei határnappal további 6 db gépjárművet lead az ORFK GF Gazdasági Ellátó Igazgatóság Pannónia utcai garázsába.

A megmaradó 2 db személygépkocsi vonatkozásában a Rendészeti Védegylet továbbra is üzembentartóként jár el, ennek értelmében a használatában lévő gépjárművek valamennyi költségét fedezi, külön használati díjat nem fizet.

Megjegyzendő, hogy a Rendészeti Védegylet nem élt a 27640/2008. ált. számú Együttműködési Megállapodás VI. bekezdés 32. pontjában felajánlott 2 db gépjármű igénybevételével.

 
Tájékoztatom, hogy 2007. október 31-től 2009. április 1-jéig a Rendészeti Védegylet üzemben tartásában 11 db személygépkocsi, és 3 db mikrobusz volt. 2009. április 1-jétől 2009. október 1-ig 5 db személygépkocsi, és 3 db mikrobusz van, majd 2009. október 2-től 2 db mikrobusz marad.

Budapest. 2009. június 8.

Tisztelettel:

dr. Sipos Gyula
r. dandártábornok