Dolgozók fogtechnikai költségeinek térítése

Gy-M-S MRFK hivatal tájékoztatása 08000/4038-1/2009.ált. számon az ORFK Nyugat-dunántúli Gazdasági Ellátó Igazgatóság vezetője fogtechnikai költségek térítésének mértékével kapcsolatban – figyelemmel a Főkapitányság költségvetési helyzetére az alábbi javaslatot tette:

1/ Az aktív állomány fogtechnikai költségek rendeletben szabályozott százalékát (75%, 100% rágóképesség függvényében), de maximum 15.000 Ft költségtérítés folyósítását javasolja.

2/ A főkapitánysági ellátási körébe tartozó nyugdíjasok részére fogtechnikai költségek rendeltben szabályozott százalékát (75%, 100% rágóképesség függvényében), de maximum 2.000 Ft költségtérítés folyósítását javasolja.

 Szám: Kü-228/2009.

Hiv. szám: 08000/4038-1/2009.
Tárgy: fogtechnikai költségek térítése
mértékének behatárolása.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
HIVATALVEZETŐJE

PUSZTAI ANTAL R. ALEZREDES ÚR

GYŐR

Szent Imre utca 2-4.                        
9024

Fax: 06-96-520-009 (IRM: 03-21-14-00)

TISZTELT HIVATALVEZETŐ ÚR!

A fenti hivatkozási számon megküldött fogtechnikai költségek mértékével kapcsolatos javaslattal az alábbiak miatt nem értünk egyet.

A témakört a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai fogpótlással kapcsolatos költségtérítéséről és a szemüvegtérítés egyes kérdéseiről szóló 1/1998. (I. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szabályozza, amely a következőket tartalmazza.

 

2. § (1) A hivatásos állomány tagja fogpótlásának részbeni megtérítésére jogosult, amennyiben a külön jogszabályban előírt időszakos alkalmassági vizsgálaton felül a fegyveres szerv egészségügyi szolgálatánál további évi egy alkalommal fogászati szűrővizsgálaton vesz részt, és ezt részére az egészségügyi szolgálat igazolja. (2) A részbeni megtérítés további feltétele – ha a fogpótlást a fegyveres szerv egészségügyi szolgálatán kívüli fogorvos készíti el a hivatásos állomány tagjának -, hogy annak indokoltságát, illetve a szűrővizsgálaton való részvételt az egészségügyi szolgálat előzetesen igazolja.

3. § (1) A hivatásos állomány tagja részére fogpótlással kapcsolatos költségek részleges megtérítése céljából a fegyveres szerv egészségügyi szolgálatánál érvényben levő, fogpótlásra vonatkozó fogtechnikai költségek 75%-a fizethető ki. Az elkészült fogmű árát a szolgáltatást nyújtó fegyveres szerv egészségügyi szolgálata állapítja meg. (2) Amennyiben a hivatásos állomány tagja részére a fogpótlást a fegyveres szerv egészségügyi szolgálatán kívüli fogorvos készíti el, – a fogpótlásról kiállított számla végösszegétől függetlenül – az (1) bekezdésben meghatározottak szerint alakul a költségtérítés mértéke. (3) Ha a fegyveres szerv területi, illetőleg helyi szervénél működő saját fogorvos hiányában a hivatásos állomány tagja részére más, e rendelet hatálya alá tartozó fegyveres szerv egészségügyi szolgálatának fogorvosa készíti el a fogpótlást, akkor a térítés alapjául a szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálatnál érvényben levő fogtechnikai költségeket kell figyelembe venni.

4. § (1) A hivatásos állomány tagja fogpótlásával kapcsolatos költségeinek megtérítése iránti kérelmét állományilletékes parancsnokánál terjesztheti elő. A kérelemhez mellékelni kell az egészségügyi szolgálat igazolását a szűrővizsgálaton való részvételről és a fogpótlás indokoltságáról, valamint a fegyveres szerv részére kiállított, a hivatásos állomány tagja nevével ellátott részletes fogtechnikai számlát. Amennyiben a hivatásos állomány tagja részére a fogpótlást a fegyveres szerv egészségügyi szolgálatán kívüli fogorvos készíti el, a kérelemhez csatolni kell az elkészült fogműnek az egészségügyi szolgálatnál érvényben levő fogtechnikai költségét bemutató igazolást is. (2) A hivatásos állomány nyugállományú tagja a nyugállományba vonulása előtti utolsó szolgálati helye szerinti állományilletékes parancsnoknál terjesztheti elő kérelmét. A részbeni megtérítésre az utolsó szolgálati hely köteles. Amennyiben az utolsó szolgálati hely jogutód nélkül megszűnt, a fegyveres szerv országos parancsnoksága személyügyi szolgálatához kell a kérelemmel fordulni. A részbeni megtérítésre a fegyveres szerv országos parancsnoksága köteles.

5. § Ha a hivatásos állomány tagja betegség következtében rágóképessége legalább 50%-át elveszíti, részére a 3. § (1) bekezdésében meghatározott fogtechnikai költségek teljes összege megtérítendő.

6. § Költségtérítés nem fizethető, amennyiben az a hivatásos állomány tagja részére máshonnan megtérül, illetőleg külön jogszabályban foglaltak szerint térítésmentesen jogosult fogpótlásra.

7. § E rendelet hatálybalépését követő hatodik hónap utolsó napjáig a részbeni költségtérítésnek nem feltétele, hogy a hivatásos állomány tagja ezen időszak alatt a 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint két alkalommal vegyen részt fogászati szűrővizsgálaton.

 

Figyelembe véve a jelenlegi fogpótlással kapcsolatos költségeket – bár pontos adatok nem állnak rendelkezésemre -, feltételezem, hogy a Rendőrség egészségügyi szolgálatai a „legolcsóbb” (nem feltétlenül legrosszabb minőségű) fogtechnikai árlistát alkalmazva állapítják meg a térítések mértékét, még abban az esetben is, ha egy másik külsős szakorvos indokoltnak tartaná a jobb minőségű alapanyagokból készült koronát például.

Az egyik tagtársunk a közelmúltban szeretett volna ilyen jellegű térítést igénybe venni, egy csap beépítéses korona kialakításánál, amelynek végösszegeként körülbelül 5.000 forintot kapott volna. Ezen információk alapján megállapítható, hogy a tisztelt ORFK GF Nyugat-dunántúli Gazdasági Igazgatóság vezetője összesen 3 darab fog költségét javasolja aktív, illetve a nyugdíjasok tekintetében pedig fél fog téríteni.

Mindenképpen meg kívánom jegyezni, hogy az előbb idézett hatályos BM rendelet írja elő a költségtérítés mértékét, de ezzel szemben egy olyan javaslat érkezik, ami jelentősen lecsökkentené a költségtérítés mértékét.

Még egy példa, ha betegség miatt elveszíteném a rágóképességem 50 %-át (legjobb esetben 16, átlagos esetben 14 fog), akkor a fogtechnikai költségek 70.000 – 80.000 forint körül lennének (a legrosszabb minőség esetén), amit a BM rendelet alapján 100 %-ban kellene megtéríteni a munkáltatónak. Ezzel szemben áll a felajánlott 15.000, illetve 2.000 forint.

A nyugdíjasok tekintetében arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy az ő fogsoruk sokkal rosszabb állapotban lesz időskorukra, mint az aktív állományé, ezért még inkább rászorulnának a térítésre.

Összegezve nem tudom támogatni, sőt elfogadni sem a javaslatot, mert egyértelműen a kispénzű nyugdíjasokra és beosztotti állományra rakna újabb terheket, amelyeket egyébként jogszabály szerint a munkáltatónak kell biztosítania.

Szekszárd, 2009. június 04.

Tisztelettel:

 

    Szima Judit
    főtitkár