Védőital biztosítása

A szakszervezetünk arról értesült, hogy belső intranetükön Szilvási Attila r. alezredes Gazdasági Osztályvezető arról értesítette a rendőri szakmai vezetőket, hogy a védőital biztosítását hivatkozva az Ön intézkedése 11/c pontjára átlagos napi hőmérséklet alapján határozza meg, mely átirat norma- és jogszabálysértő, ezért az alábbi jogszabályokra hívnám fel a figyelmét, intézkedését kérve.


Szám: Kü-226/2009.
 
 
Bács-Kiskun megyei RFK
Vezetője
részére
 
 
Kecskemét
 
Tisztelt Főkapitány Úr!

 
 

A szakszervezetünk arról értesült, hogy belső intranetükön Szilvási Attila r. alezredes Gazdasági Osztályvezető arról értesítette a rendőri szakmai vezetőket, hogy a védőital biztosítását hivatkozva az Ön intézkedése 11/c pontjára átlagos napi hőmérséklet alapján határozza meg, mely átirat norma- és jogszabálysértő, ezért az alábbi jogszabályokra hívnám fel a figyelmét, intézkedését kérve.
 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 2. § (2) bekezdése szerint a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.
 
Az Mvt. 24. § a) pontja szerint minden munkavállaló részére biztosítani kell megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet.
 
Az Mvt. 33. § (1) – (2) bekezdése szerint a munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani. Ha az (1) bekezdésben előírt levegő vagy klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni.
 
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint a munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy az irányítása alá tartozó valamennyi területen a munkahelyek kialakítása és üzemeltetése feleljen meg az e rendeletben meghatározottaknak, továbbá a munkavédelemre vonatkozó egyéb szabályoknak, a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelményeknek.
 
A Rendelet 7. §- a szerint a munkaterületeket befogadó helyiségek hőmérsékletének a munkavégzés teljes időtartama alatt, az emberi szervezet számára megfelelőnek kell lennie, figyelembe véve a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését. Zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől és az évszakoktól függően, a munka nehézségi fokát jellemző munkaenergia-forgalmat figyelembe véve, álló munkánál 1 m magasságban, ülő munkánál 0,5 m magasságban a 2. számú melléklet szerinti megfelelő hőmérsékletet (klímatényezőt) kell biztosítani.
 
(2. számú melléklet a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelethez
1. A zárt térben lévő munkahelyeken biztosítandó léghőmérséklet, effektív hőmérséklet és korrigált effektív hőmérséklet értékeket az 1. táblázat írja elő. A táblázat 4. és 5. oszlopával kapcsolatos kiegészítő alkalmazásokat az 1. 1.-1. 6. szakaszok tartalmazzák
 
táblázat
klikk a képre a nagyításhoz!
 
Ugyanezen szakasz (7) – (12) bekezdése szerint a munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállalót ne érje nagyfokú hősugárzás. A hősugárzás akkor minősül nagyfokúnak, ha a léghőmérséklet és a glóbuszhőmérséklet különbsége meghaladja a (K) EH érték meghatározásához minimálisan megkívánt +5 °C hőfokkülönbség háromszorosát. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárt-téri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek minősülő munkahelyeken. A munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárt-téri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el. A 24 °C (K) EH érték feletti hőhatással járó munkahelyeken a munkába lépést követően, továbbá három hetet meghaladó munkaszünet utáni újbóli munkafelvétel esetén munkaszervezéssel kell biztosítani a hőalkalmazkodás feltételeit. Ennek érdekében a napi hőhatás időtartama az alkalmazkodási folyamat kezdetén nem haladhatja meg a 2 órát és a munka nehézségi foka a közepesen nehéz fizikai munkának megfelelő 14, 0 kJ/min értéket. Az adott munkakörrel járó terhelési szintet 2 hét alatt fokozatosan kell elérni.
 
Ha a munkahelyi klíma zárt-téri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. A tea ízesítéséhez a (9) bekezdésben előírtak figyelembevételével cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet.
 
A jogszabályokhoz még egy kis magyarázat.
 
A levegő hőmérsékletét, relatív nedvességtartalmát, áramlási sebességét és a környezetből származó hősugárzás mértékét összefoglalóan klímatényezőknek nevezik. Ezek a klímatényezők együttesen határozzák meg, hogy az adott munkahely dolgozója a felesleges hőmennyiséget megfelelő körülmények között, azaz jó közérzet mellett adja-e le.
 
Mivel az emberi szervezet kellemes közérzet melletti hőleadását a klímatényezők különböző értékeinek kombinációi is biztosíthatják, kidolgozták az effektív hőmérséklet mérőszámát. Az effektív hőmérséklet (EH °C) a léghőmérséklet, a relatív nedvességtartalom (ill. a vele adott hőmérsékletnél arányos nedves hőmérséklet) és a légmozgás közérzetre kifejtett együttes hatásainak mérőszáma. Meghatározása a YAGLOU által kidolgozott nomogram segítségével történik, amely az alábbi:
 
Ábra
 
klikk a képre nagyításhoz!
 
Az ábra használatához egy vonalzó is szükséges, illetve tudnunk kell a klímatényezők mértékét. Például a száraz léghőmérséklet 34 °C, a nedves léghőmérséklet 26, 3 °C, a légmozgás pedig 0, 5 m/s, akkor az effektív hőmérséklet 28, 6 °C.
 
Ehhez még hozzá jön, hogy ha hősugárzásnak kitett munkahelyről van szó, akkor az úgynevezett glóbusz hőmérsékletet is figyelembe kell venni, abban az esetben ha a glóbusz hőmérséklet és a száraz léghőmérséklet (napi hőmérséklet) között legalább 5 °C különbség mérhető (árnyékban, illetve napon) akkor az effektív hőmérséklet meghatározásánál is a glóbusz-hőmérsékletet kell figyelembe venni, ezt nevezzük korrigált effektív-hőmérsékletnek (KEH°C), amelyről a jogszabály is szól.
 
Ezzel kiegészítve az előbbi példánál maradva a száraz léghőmérséklet 34 °C, a glóbusz hőmérséklet 45, 5 °C (ezt kell figyelembe venni, mert 5 °C-nál nagyobb a különbség), a nedves léghőmérséklet 26, 3 °C, a légsebesség 0, 5 m/s, a korrigált effektív hőmérséklet már 31, 7 °C.

 
ÖSSZEGZÉS:
 

    •    teljes mértékben hibás az a meghatározás, hogy napi átlag hőmérsékletről beszélnek, és ehhez kötik a védőital biztosítását;
    •    a 26 °C is hibás, hiszen 24 KEH °C hőmérsékletet említ a jogszabály;
    •    az árnyékban és a napon mért hőmérséklet különbség véleményem szerint egyértelműen meghaladja az 5 °C, ezért a glóbus hőmérsékletet kell figyelembe venni a hőmérséklet meghatározásánál, amelyet most csak tippelni tudok árnyékban mért (száraz léghőmérséklet) 24 foknál, kb. 35 °C lesz, és ha nincs légmozgás (szél), illetve a nedves hőmérséklet 14 °C, akkor is a korrigált effektív hőmérséklet meghaladja a 24 °C;
    •    valószínűsíthető, hogy már 24 °C-os hőmérsékletnél is jár a védőital, de ezt nap, mint nap számítással kéne igazolni, az Országos Meteorológia Szolgálat adatai alapján;
    •    a védőital 14-16 °C-os elsősorban víz, vagy bármely olyan alkoholmentes ital, amely cukortartalma, nem haladja meg a Rendeletben meghatározott értéket, ezt a hőfokot a felhasználás (elfogyasztás) időpontjáig kell fenntartani és az edényzet biztosítása is a munkáltató feladata.

 

A fentiek alapján kérem haladéktalan intézkedését a védőital biztosítására, kérem, hogy tett intézkedéséről tájékoztatni szíveskedjék.
 
Egyben jelzem, hogy a hasonló fiskális szemlélet elkerülése érdekében jelen levelünket az ORFK. vezetőjének is megküldjük, hogy a 25 jogi személyiségű szervezet figyelmét felhívja a hasonló problémák elkerülésére, azért, hogy a munkavállalókat további hátrány ne érje.
 
 
 
Szekszárd, 2009. június 1.
 
 
 

Tisztelettel:

 
 
 
 
 

Szima Judit főtitkár