Postaláda – ORFK vezetői értekezlet

A postaládánkban landolt az alábbi anyag és mellé egy hangfelvétel. Az ismeretlen feladótól kapott anyag a tegnapi ORFK vezetői értekezlet egy publikus részét tartalmazza. Köszönjük.

 

Emlékeztető

Az ORFK főkapitányi értekezletéről
2009. május 28.

1. napirendi pont:

a Zala megyei Rendőrfőkapitányság vezetője által a Faber Magister Kft-től megrendelt elégedettségi felmérés prezentációja

A cég képviselője röviden ismertette a felmérés eredményeit. A felmérést referencia munkaként a cég ingyen végezte.

Részlet a felmérésből:

felmérésben résztvevő állomány 304 fő, melynek 30 %-a nő, 70 %-a férfi.

A prezentáció a felmérés során beszerzett adatok alapján a Zala megyei Rendőrfőkapitányság elégedettségi indexét 5-ös skálán 3,32-re állapította meg, mely a cég képviselője szerint jó eredménynek számít.

Ezen belül a legjobb indexeket az alábbi kérdéskörökben érték el:

– Munkakörülmények: 3,19
– Bér- és jóléti, szociális ellátás: 3,01
– A munka tartalma: 3,56
– Vezetői működés: 3,73
– Kommunikáció- és információ áramlás minősége: 3,26

A legrosszabb eredményeket az alábbi kérdéskörökben érték el:

– A munkavállalók vezetői értékelése: 2 egész körül
– Tanulás, fejlődés lehetősége, oktatás, továbbképzés: 2,91
– Bizalom a rendőri felsővezetésben: 2,61 (a legkisebb értékű eredmény)

A prezentáció előadója ez utóbbi eredményt annak tulajdonítja, hogy a végrehajtói állománynak a rendőri felső vezetés tevékenységéről nincs információja, így másodkézből szerzett információk alapján alkotott véleményt. A mintavétel 31 %-a parancsnoki beosztású személy volt, amely megkérdőjelezi a kommentárt.

A kérdéskörök végeredményei eltúlzottan pozitív eredményt mutatnak, amely abból adódik, hogy minden kérdéskörben több olyan kérdés volt összevonva, amelyek negatív és pozitív eredménye kiegyenlíti a végeredményt. A kérdések megszövegezése, megfogalmazása úgy volt elkészítve, hogy az ne tükrözze a valós helyzetet. Több igen fontos kérdésben is, ahol negatív, azaz az állomány igen válaszai a 20-25 %-ot sem érték el a felmérést végző cég képviselője azzal igyekezett tompítani, hogy a részben válaszoló, vagy tartózkodó adatait pozitív válaszként tüntette fel.

A felmérés egyértelműen a megrendelő, azaz a Zala megyei Rendőrfőkapitány érdekeinek megfelelően készülhetett, a valós helyzetet még véletlenül sem tükrözi.

Több rendőri vezető jelezte, hogy hasonló felmérést kíván megrendelni, melyeket a cég képviselője szerint 1,2 – 1,5 mFt-ért végeznének el megyénként.

2. napirendi pont:

Tájékoztatás az állomány szolgálati viszonyával összefüggő, élet- és munkakörülményeit érintő aktuális kérdésekről;
Előterjesztő: Zsinka András r. dandártábornok, ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője

Az ORFK tájékoztató további napirendi pontjaival kapcsolatban elhangzott ismertetések, valamint az ORFK vezetője által a TMRSZ-el szemben lefolytatott vizsgálat megállapítása, valamint dr. Bence úr közleménye a mellékelt hanganyagban.

Hanganyag:

{mp3}20090528{/mp3}