Nem politizál a TMRSZ

Az M1 Nap-Kelte Kereszttűz műsorának vendége volt Bencze József országos rendőrfőkapitány. Megnyilatkozásainak zöme arról szólt, hogy ne politizáljon a rendőr szakszervezet. Szakszervezetünk nem politizál csupán szakmai alapokon nyugvó együttműködési megállapodást kötött egy párttal. Mielőtt reagálnánk az országos rendőrfőkapitány nyilatkozatában elhangzottakra, illetve másoktól is hallható kijelentésekre, nézzük mi is hangzott el a műsorban.

{flv}20090521-m1-kereszttuz{/flv}
Az M1 Nap-Kelte Kereszttűz műsora reggel 07:15 órakor volt látható.

Jól fogalmazott főkapitány úr abban a vonatkozásban, hogy a “szakszervezetek és a pártok között nem ördögtől való az ilyen megállapodás”. Azonban nézzük a tényeket. A TMRSZ a szakmai együttműködési ajánlatának pártok részére történő elküldését megelőzően a szakszervezet törvényességi felügyeletét ellátó szervhez – konkrétan a Tolna Megyei Főügyészség Vezetőjéhez – fordult írásban, hogy állás foglalást kérjen arra vonatkozóan, a pártokkal történő együttműködés nem ütközik valamilyen akadályba. Az alábbiakban átiratunk olvasható:

Szám: Kü-24/2009.

Tolna Megyei Főügyészség Vezetője

S Z E K S Z Á R D

Tisztelt Tolna Megyei Főügyész Úr!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete főtitkáraként azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Főügyész Úrhoz, hogy az alábbi kérdés megválaszolásával iránymutatást szíveskedjen adni az esetleges félreértések elkerülése céljából.

Elvi állásfoglalását kérem arra vonatkozólag, hogy szakszervezetünk Alapszabályában rögzített célok elérésére szakmai és nem politikai alapon elviekben köthetünk-e együttműködési megállapodást olyan szervezetekkel, amelynek a tevékenysége a szakszervezet számára nem megengedett. Azzal kapcsolatosan kérném ezirányú állásfoglalását, hogy a munkavállalók érdekeinek hatékony képviselete sokszor azért is alacsony hatékonyságú, mert a közigazgatás irányítását végző politikai pártok és a szakszervezetek között nincs érdemi együttműködés szakmai jellegű kérdések előzetes és koncepcionális kidolgozása során.

A munkavállalók érdekeit a közigazgatást irányító végrehajtó hatalom (kormány) tudja figyelembe venni, illetve a felvetett problémákat orvosolni. Álláspontunk szerint, ha a politikai felhangoktól mentesen azokban a kérdésekben köt egy szakszervezet együttműködési megállapodást egy olyan politikai párttal amely szakmai törekvésünket elfogadja, azt esetlegesen a programjában megjeleníti, azzal elősegítjük a munkavállalói érdekek hatékonyabb érvényesítését.

Tehát állásfoglalását csak röviden abba kérjük, hogy ha megkeressük a parlamenti pártokat és szakmai és jogi téren ajánlunk fel együttműködési lehetőséget valamennyi parlamenti pártnak, és politikai kérdésekben nem kívánunk sem állást foglalni, sem együttműködni, az ütközik-e bármilyen jogszabályi előírásba, vagy összeegyeztethető a szakszervezet működésével?

Válaszát tisztelettel megköszönjük.

Szekszárd,2009. január 20.

Tisztelettel:
Szima Judit főtitkár
Ezzel az átirattal jóval a pártok részére megküldött együttműködési tervezet előtt kerestük meg a szakszervezet törvényes felügyeletére hivatott és feljogosított szerv vezetőjét, mert a TMRSZ a jog mentén, a jogszabályokat betartva végzi érdekvédelmi tevékenységét.
A következő választ kaptuk, amely alapján aztán megkerestük a pártokat együttműködési tervezetünkkel:

TOLNA MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG
SZEKSZÁRD

T.E.58/2009/1-I. szám

Hiv. szám: Kü-24/2009.

Tettrekész Magyar Rendőrség
Szakszervezete

Szima Judit Főtitkár

Szekszárd
Tanya u. 4.
7100

A fenti számú megkeresésében vázolt kérdéssel kapcsolatban Főtitkár Asszonyt a főügyészség szakmai álláspontjáról az alábbiakban tájékoztatom:

A szakszervezet az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. (Etv.) hatálya alá tartozó, alapszabállyal rendelkező társadalmi szervezet.

A szakszervezet is – mint minden más társadalmi szervezet – az alapszabályában megjelölt céljainak eredményes megvalósítása érdekében szervezetekkel együttműködhet, az együttműködés keretében velük megállapodásokat köthet.

Az ilyen jellegű tevékenységet sem az Etv. sem más jogszabály nem tiltja.

Szekszárd, 2009. február 05.

Dr. Bognár Katalin
megyei főügyészhelyettes

Még annyit szeretnénk hozzátenni a fentiekhez, hogy a pártok szintén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. (Etv.) hatálya alá tartoznak. Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a politikai megrendelésre végzett riogatás és csúsztatás a média különféle felületein a TMRSZ-szel szemben valóban komoly veszélyeket jelent az egész társadalomra, szemben a TMRSZ által a munkavállalói és kizárólag szakmai érdekeket szolgáló együttműködési megállapodással, melyet a TMRSZ megkötött.