Bács-Kiskun MRFK válasz – jutalom

Megérkezett a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság jutalmazással kapcsolatos válaszlevele, ami az alábbiakban olvasható.

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

Iktatószám: 2467-1/2009. ált.

TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG
SZAKSZERVEZETE

Szima Judit Főtitkár Asszony!

SZEKSZÁRD

Tanya u. 4.

Tisztelt Főtitkár Asszony!

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetése évek óta szoros együttműködésre törekszik az illetékességi területén működő szakszervezetek tisztségviselőivel. Az állomány anyagi-, szociális-, élet- és szolgálati körülményeit tartósan befolyásoló kérdésekben a döntés-előkészítő tevékenységre létrehozott Szociális Bizottság tagjai között helyet kaptak a szakszervezetek képviselői is. A TMRSZ Bács-Kiskun megyei tisztviselői az együttműködésünkre vonatkozóan problémát, a szakszervezeti jogosítványok figyelmen kívül hagyását felém nem jelezték.

Tájékoztatom, hogy a 2007. és 2008. években nemzeti ünnepeink és a Rendőrnap alkalmából szervezett ünnepségeken adtam át elismeréseket, valamint alkalmi jelleggel a munkaviszonyban-, szolgálai viszonyban töltött évek után járó, és a kimagasló teljesítményért adományozott jutalmakat vették át az érintettek.

Az elismerések adományozása a végzett munka minősége alapján történik. A felhasználható jutalom keretet szervezeti egységenként, létszámarányosan határozom meg, a rendelkezésre álló jutalmazási pénzkeret alapján. A szakmai vezetők feladata az alárendeltségükbe tartozók szakmai tevékenységének ellenőrzése, értékelése és minősítése. A jutalmazások odaítélésénél ezért kizárólag a parancsnoki javaslatokat és azok indokolásában megfogalmazott tényeket veszem figyelembe. Úgy vélem, hogy a szakszervezetek tevékenységi körébe a szakmai munka megítélése nem tartozik bele, ezért ezen esetekben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 30. § (1) a) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettség nem terhel.

Minden esetben az egyes elismerések adományozására jogosultak köréről, az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 21/1997. (III. 19.) BM rendeletben meghatározott keret figyelembe vételével határoztam meg a jutalom összegét.

Kecskemét, 2009. április 30.

Tisztelettel:

(: Dávid Károly 🙂
r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
címzetes főiskolai docens
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
V e z e t ő j e