Rövid hírek

Pernyerés:
Készenléti Rendőrség rendeltetésellenes joggyakorlása, áthelyezésre vonatkozó határozatot semmisítettek meg:

A Készenléti Rendőrséget marasztalta a Fővárosi Munkaügyi Bíróság. Megállapította,hogy tagunknál a szolgálati érdekből történő áthelyezésére nem a szolgálat érdekében került sor, tehát nem pl. valamely létszámhiány kiküszöbölése érdekében, vagy abból a célból, hogy az adott csoportvezetői megbizatásra csak a tagunk rendelkezett megfelelő képzettséggel, hanem azért, mert felperes bizonyos kérdésben elöljáróinak nem mondott igazat.

Ez a fajta áthelyezés a bíróság megítélése szerint rendeltetésellenes joggyakorlásnak minősül, kvázi büntetésként jelent meg a felperesel szemben oly módon, hogy a Hszt.133.§.(1) bekezdésében, valamint a Hszt.134.§.(1) bekezdésében biztosított védekezéséi lehetőségével a felperes nem élhetett.


Fokozott ellenőrzés vs Akció
A Gyulai Munkaügyi Bíróság első fokon kötelezte a Békés Megyei RFK-t, hogy 15 napon belül tagunknak 90.522 Ft akció-szolgálati pótlékot fizessen meg annak kamataival együtt.
A pótlékot megalapozó akció-szolgálat fogalmának értelmezése sorána bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a fokozott ellenőrzésként elrendelt szolgálati feladat nem más, mint akció szolgálat. Akció illetve fokozott ellenőrzés során munkaközi szünetet csak korlátozottan lehet igénybe venni,nem lehet elhagyni a felállítási helyet.
További rövid hírek folyamatosan frissítve a honlap bal oldalán oldalán, vagy a felső menüsorban a hírek alatt lenyíló menüből érhetőek el.