Mi lesz veled Letenye?

A Letenyei Határrendészeti Kirendeltség megszűnésével kapcsolatban kértük a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének részletes tájékoztatását. Az alábbiakban ez olvasható.

ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
ZALAEGERSZEG

Szám: 20000-101/51 3/1/2009.Szü.

Szima Judit r. alezredesnek,
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének
Főtitkára!

S z e k s z á r d

A Kü:165/2009. számú, 2009. április 21. napján kelt megkeresésében foglaltak alapján az alábbiakról tájékoztatom.

Az ORFK projektfelelőse a 2009. március 27. napján kelt átiratának mellékleteként küldte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének az ORFK vezetője által jóváhagyott, a „Magyar Köztársaság Rendőrsége 2009-2010. évekre vonatkozó Cselekvési Programja és Feladatterve a közterületek rendjét hatékonyabban biztosító intézkedései, szervezet-átalakítási és bűnmegelőzési feladatai végrehajtására” címet viselő feladatsort.

A Cselekvési Program ás Feladatterv 27. és 28. pontja érinti közvetlenül a ZMRFK Letenyei Határrendészeti Kirendeltségét.
A 27. pont szerint a horvát határszakaszon össze kell vonni a területileg illetékes rendőrkapitányságokat a határrendészeti kirendeltségekkel, míg a 28. pont szerint a határrendészeti kirendeltségek gazdasági szerveinek tevékenységét a területileg illetékes GEI feladatrendszerébe kell integrálni.
Mindkét feladat végrehajtásának határideje 2009. június 30. napja.

A Cselekvési Program és Feladatterv Zala megyei végrehajtására elkészítettük saját intézkedési tervünket, amelyet a Zala megyében képviselettel rendelkező valamennyi szakszervezet részére is megküldtünk. Az intézkedési tervet B… Úr, a TMRSZ Zala megyei tisztségviselője részére 2009. április 08. napján 15.16 órakor az elektronikus levelező rendszeren továbbítottuk.

A Letenyei Határrendészeti Kirendeltség teljes vezetői állományát 2008. április 03-án a Kirendeltségen tájékoztattam a Cselekvési Program ás Feladatterv 27. és 28. pontjában foglaltakról és a végrehajtással kapcsolatos elképzeléseimről. Ezen a tájékoztatón jelen volt K……. úr, a TMRSZ letenyei tisztségviselője is.

Ma a Cselekvési Program és Feladatterv 27. ás 28. pontjának Zala megyei végrehajtását érintően itt tartunk. Tovább lépni akkor fogunk és akkor tudunk, amikor elkészül a Zala Megyei rendőr-főkapitányság új szervezési állománytáblázatának végleges változata, azt az ORFK jóváhagyta és megszületnek azok a jogszabály-módosítások, amelyek lehetővé teszik a Letenyei Határrendészeti Kirendeltségnek a Nagykanizsai Rendőrkapitányság szervezetébe történő irtegrá1ását.

A Cselekvési Program és Feladatterv természetesen téma volt a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Érdekegyeztető Tanácsának legutóbbi soros ülésén és nyilván a további üléseken is tárgyalni fogunk róla. Ezért ezt az alkalmat is ismételten felhasználom, hogy újra javaslatot tegyek: csatlakozzon a TMRSZ is a ZÉT-et alkotó, Zala megyében működő rendészeti érdekképviseleti szervekhez és vegyen részt az immár formális szervezeti keretet öltött érdekegyeztetési folyamatban!

Zalaegerszeg, 2009. április 27.

Dr. Tiborcz János r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány