Fejér MRFK válasz – jutalom témakörben

Megérkezett a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság jutalmazással kapcsolatos válaszlevele.

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
HIVATALA

Szám:07000-2141/1/2009.Ált  
Hiv. Szám: Kü-155-17/2009

Szima Judit Asszonynak
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkárának

Szekszárd

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Fenti szám alatt küldött megkeresésére főkapitány úr megbízásából az alábbiak szerint tájékoztatom.

A levelének első és a második bekezdésében foglalt általános jellegű kijelentéseit határozottan vissza utasítjuk.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény IV. fejezetében foglaltakkal kapcsolatos figyelemfelhívására reagálva tájékoztatorn, hogy tisztában vagyunk azokkal a kötelezettségekkel, melyeket a jogszabálya munkáltató, pontosabban az állományilletékes parancsnok részére meghatároz.

Nem vitatva a Rendőrség ás az érdekképviseletek jogszabályon alapuló együttműködési kötelezettségét, a Hszt. rendelkezései e tájékoztatási kötelezettség írásos formáját nem teszik kötelezővé.

A rendőr-főkapitányság 2007-ben 92 516 397,-Ft-ot fordított jutalmazásra, ami tartalmazza a teljes hivatásos állomány részére kifizetett nettó 50 000,-Ft/fő jutalmat, illetve a teljes közalkalmazotti állomány részére vásárolt 25 000, -Ft/fő értékű üdülési csekk díját is.
2008. évben 16 584 000,-Ft volt a jutalmazásra fordított összeg.

Az állomány tagjai elsődlegesen hazánk nemzeti, állami ünnepei, a Rendőrség Napja, illetve a költségvetési lehetőségek függvényében eseti jelleggel, az érintett vezető javaslatára, kiemelkedő szolgálatteljesítés alkalmával részesültek jutalmazásban.
A jutalmazásra a szakmai munka elismeréseként, létszámarányosan tett vezetői javaslatok alapján kerül (t) sor. A vezetők jutalmáról ugyanazon szempontok alapján, a jutalmazásra jogosult döntött.

 A rendőr- főkapitányságon a jutalomkeret elosztását az alábbi táblázat tartalmazza:

táblázat
Klikk a képre a nagyításhoz! 

Az osztályvezető-helyettes, és az alosztályvezető részére nettó 60 000,-Ft, bruttó 120 000,-Ft, az osztályvezető részére pedig nettó 65 000,-Ft, bruttó 130 000,-Ft jutalomkeret került megállapításra.

A jutalmazásban részesült személyekről jogszabályi felhatalmazás, illetve jogszabályban előírt kötelezettség hiányában a rendőr-főkapitányság semmilyen nyilvántartást nem vezet, ezért a jutalmazásokról egyéb adatot nem áll módunkban szolgáltatni.
 A megkeresésben „háttérdokumentumként” megjelölt iratok személyes adatokat tartalmaznak, az azokban foglaltak nem minősülnek közérdekű adatnak, sem közérdekből nyilvánossá tett adatnak, így megküldésre nem kerülnek

Székesfehérvár, 2009. május 4.

Tisztelettel:
Dr. Németh Mária r. alezredes
hivatalvezető