Csongrád MRFK válaszlevele

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság válasza a jutalmazásokkal kapcsolatosan.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Dr. Lukács János r. dandártábornok
főkapitány, rendőrségi főtanácsos

Szám: 06000-2280/3/2009. ált.

Hiv. szám: Kü-155-16/2009.

TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG
SZAKSZERVEZETE

SZIMA JUDIT FŐTITKÁR ASSZONY!

SZEKSZÁRD

Tanya u. 4.

Tisztelt Főtitkár Asszony!

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetése évek óta kiegyensúlyozott együttműködésre törekszik az illetékességi területén működő szakszervezetek tisztségviselőivel. Levelének első részében foglaltakra hivatkozva fontosnak tartom megemlíteni, hogy a TMRSZ Csongrád megyei tisztviselői az együttműködésre vonatkozóan problémát, a szakszervezeti jogosítványok figyelmen kívül hagyását nem jelezték.

Az elismerések adományozása a végzett munka minősége alapján történik. A felhasználható keretet szervezeti egységenként, létszámarányosan határozzuk meg a rendelkezésre álló pénzösszeg alapján. Ez a jutalomkeret 2007-ben 126.809.796.- Ft. volt, amely magában foglalta a személyi állomány tárgyévi „kereset-kiegészítését” is. Az előirányzat 2008. évben 20.348.685.- Ft volt. Minden esetben az egyes elismerések adományozására jogosultak köréről, az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 21/1997. (III. 19.) BM rendeletben előírt keret figyelembe vételével határoztuk meg az egy főre eső jutalom összegét.

Az elismeréseket 2007. és 2008. években nemzeti ünnepeink és a Rendőrnap alkalmából szervezett ünnepségeken adtam át. Eseti jelleggel rendezett „kisünnepségeken” a munkaviszonyban-, szolgálai viszonyban töltött évek után járó, és a kimagasló teljesítményért (konkrét ügyben az elkövető elfogásáért vagy felderítéséért) adományozott jutalmakat vették át az érintettek.

Tekintettel arra, hogy egy-egy rendezvényen az elismerésben részesülők teljes hivatásos létszámhoz viszonyított aránya nem érte el a Hszt-ben rögzített minimális értéket, az érdekképviseleti szervek irányába tájékoztatási kötelezettség nem terhelt.

A rendelkezésünkre álló „háttérdokumentumok” (javaslatok és állományparancsok) személyes adatokat tartalmaznak, így nem tartoznak a közérdekű adatok körébe.

A további részletes adatokat a mellékelt táblázat tartalmazza.

Szeged, 2009. május 05.

Tisztelettel:

Dr. Lukács János r. dandártábornok
megyei főkapitány


Mellékletek:

1. sz. melléklet a területi szinten adományozott elismerések alakulásáról.
2. sz. melléklet a magasabb szintű elismerésekre felterjesztett javaslatok alapján adott jutalmak alakulásáról.