Nógrád MRFK válasz jutalmazásokra

Megérkezett a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság válasza a 2007. és 2008. évi jutalmazásokkal kapcsolatban. A levelet az alábbiakban olvashatjátok.

NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
H I V A T A L A

Szám: 12000-1369/4/2009.Ált.

Hiv.szám: Kü-155-5/2009.

Szima Judit Asszony
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkára

Szekszárd

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Főkapitány úr megbízásából tájékoztatom, hogy fenti számú levelét megkaptam, az abban megfogalmazott segítő, építő észrevételeket nagyon szépen köszönöm. Bízom abban, hogy ezek az észrevételek segítik a mindennapi munkánkat, tovább javítja munkakapcsolatunkat és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy kollégáink kiegyensúlyozott, jó munkakörülmények és kiváló munkahelyi légkör mellett végezhetik munkájukat.

Nagy örömünkre szolgált az is, hogy mindezek mellett sikerült az elmúlt években – igaz, nagyon szerény mértékben – az erkölcsi megbecsülés mellett, anyagi megbecsüléssel is elismerni kollégáink áldozatos munkáját.

Pozitív érzéssel tölt el, hogy a szakszervezet is zászlóshajóként áll az elgondolás mögé, hogy aki a rendőrség munkájából átlagon felül kiveszi a részét, az valamilyen szinten elismerésben és megbecsülésben részesüljön.

A jutalmak átadása a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságon mindig a Magyar Köztársaság állami ünnepeihez kötődnek, ezzel is tovább emelve a dicséret erkölcsi megbecsülési rangját.

A jutalomkeret a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság tekintetében

– 2007-es évben: bruttó 15 883 e forint
– 2008-as évben: bruttó 11 543 e forint.

A jutalomösszegek az alábbi bontásban kerültek kiosztásra:

Összesen 177 fő, ebből osztályvezető vagy magasabb beosztásban lévő 17 fő.

Összesen 361 fő, ebből osztályvezető vagy magasabb beosztásban lévő16 fő.

A szakszervezeti tisztségviselők jutalmazása tekintetében nyilvántartás nem áll rendelkezésre, mivel a Hszt. 28.§ (2) bekezdése alapján a fegyveres szerv nem követelheti meg azt, hogy a hivatásos állomány tagja az érdekképviseleti hovatartozásáról nyilatkozzék, míg a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 26. §. (1) bekezdése minden munkavállaló esetében rendelkezik hasonlóan.

A háttérdokumentumok megküldését a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 19/A. §. (1) bekezdése nem teszi lehetővé, mivel a 19. § (1) bekezdésében meghatározott szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános.

Salgótarján, 2009. május 5.

A további eredményes együttműködés reményében,
tisztelettel:

Fiser Attila r.őrnagy
hivatalvezető