Az IRÉT ülés elhalasztását kérjük

Levélben fordultunk a miniszterhez az IRÉT időpontjának folyamatos módosítása miatt, valamint azért, mert a hatályos, elfogadott ügyrendtől eltérően az írásbeli előterjesztéseket nem küldték meg részünkre. Ezekre tekintettel az IRÉT május 5-én 16:15 órára meghirdetett ülésének elhalasztását kértük a minisztertől, valamint azt, hogy az IRÉT jogszerű működése érdekében tartsa be az ügyrendben és az együttműködési megállapodásban leírtakat.

Szám: Kü-II-4/2-1/2009.

Dr. Draskovics Tibor

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Vezetője részére

Tárgy: IRÉT 2009. május 5-i ülése
         Iktatószám: IRM/RIFO/993-1/2009

Budapest

Tisztelt Miniszter Úr !

Dr. Turi András Rendészeti Szakállamtitkár Úr 2009. április 30-án faxon arról tájékoztatta szakszervezetünket, hogy 2009. május 5-én 14:00 órakor az IRM tárgyalótermében kerül sor az IRÉT következő ülésére.

Ezt követően 2009. május 4-én kolleganője felhívott azzal, hogy az ülés kezdő időpontja 14:00 óráról 16:15 órára módosul.

Figyelemmel arra, hogy az IRÉT munkavállalói oldalt képviselő résztvevői valamennyien országos hatáskörű szakszervezetek vezetői, akik szoros időbeosztással rendelkeznek, rendkívül aggályosnak és az együttműködést nehezítő magatartásnak értékeljük az ülés időpontjának előző napon történő módosítását.

Felhívom a Tisztelt Miniszter Úr figyelmét az IRÉT 2006. október 9-én aláírt ügyrendjének 7. pontjában foglaltakra, mely egyértelműen leírja, hogy az írásbeli előterjesztéseket az ülés előtt legalább 8 nappal meg kell küldeni a tárgyalócsoportok tagjainak, amely jelen esetben a mai napig nem történt meg, így a munkáltatói oldal álláspontja ismeretének hiányában arra felkészülni sem volt lehetőségünk.

További aggály, hogy információink szerint a 2009. május 5-i IRÉT ülésre – az együttműködési megállapodásban valamint az ügyrendben foglaltakkal ellentétesen – nem valamennyi munkavállalói érdekképviseleti szerv, csupán a rendészeti szakterület szakszervezetei kerültek meghívásra.

Fentiekre figyelemmel az IRÉT jogszerű működésének megtartása érdekében ezúton kérem, hogy az Együttműködési megállapodás valamint ügyrend rendelkezéseit a jövőben betartani, valamint a 2009. május 5. 16:15 órakor tartandó ülést elhalasztani szíveskedjen!

   
Szekszárd, 2009. május 5.

 

Tisztelettel:

Szima Judit
Főtitkár