Lázár Úr válasza

Válaszlevelet kaptunk dr. Lázár János úrtól az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnökétől a korábban írott levelünkre. Levelünkben feltett kérdésekre nem, csupán egy udvarias sablonválaszt kaptunk.

 

válaszlevél

AZ ORSZÁGGYŰLÉS
HONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE

HRB 64-1/2009.

Szima Judit
főtitkár
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Szekszárd

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Ezúton tájékoztatom, hogy eljutott hozzám április 17-én kelt levele, mind faxüzenetben, mind levét formájában. Biztos vagyok abban, hogy az Országgyűlés elnökének tájékoztatásul küldött levele is hamarosan továbbításra kerül a Honvédelmi és rendészeti bizottsághoz.

Tájékoztatom, hogy elnöki jogkörömben eljárva kerestem annak lehetőségét, hogy a honvédelmi és a rendészeti ágazat területén működő reprezentatív érdekvédelmi szervezetek a Honvédelmi és rendészeti bizottság nyílt ülésein személyes képviseletet biztosíthassanak. Úgy gondolom, hogy a szakszervezetek jelenléte ülésünkön javíthatja az érdekegyeztetési folyamatot, sőt a bizottsági munka lényeges elemeire is kihatással lehetnek. Arra törekszem, hogy megteremtsem annak bizottsági gyakorlatát, hogy a honvédelem és a rendészet területén a szakszervezetek még nagyobb rálátással bírjanak munkánkra.

Tájékoztatom, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság április 15-i ülésének jegyzőkönyve, annak hitelesítését követően az Országgyűlés honlapján, bizottságunk tevékenysége, dokumentumok és jegyzőkönyvek címszó alatt hozzáférhető lesz.

Budapest, 2009. április 20.

Tisztelettel:
Dr. Lázár János