Kérdések és két válasz

Kérdéseket intéztünk az ORFK GF Központi GEI igazgatójához Papp Károly úrhoz és az ORFK GF Dél-Dunántúli GEI igazgatójához Szentpáli András úrhoz. A kérdéseinket és a kapott válaszokat olvashatjátok az alábbiakban.

Levelünk:

 

Tisztelt Igazgató Úr!
 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete az alábbi kérdésekben kéri szíves tájékoztatását, közérdekű adatokra való hivatkozással.
 
Szíveskedjék közölni, hogy a caffetéria rendszer alapján választható üdülési csekkhez, a meghatározott összegben választható tárgyjutalomhoz, illetve egyéb lehetőségekhez, mikor jutnak hozzá a dolgozók.
 
Továbbá szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy milyen intézkedést tettek, a közbeszerzési tárgyalások milyen stádiumban vannak.

 
 
Szekszárd, 2009. április 6.

 

Együttműködésében bízva,
tisztelettel:

 

                                                                                                  Szima Judit
TMRSZ Főtitkár
 
 
 

ORFK GF Központi GEI válasza:

 

Szám:290001/2174/1/09.ált.                                                               

 

Tárgy: Tájékoztatás!

Szima Judit
Főtitkár

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Szekszárd

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Hivatkozva a személyi állomány kereset kiegészítéssel kapcsolatos levelére tájékoztatom:
Az ORFK GF Főigazgatójának döntése alapján a kereset kiegészítéssel kapcsolatos különböző utalványok beszerzése az ORFK GF GEI koordinációja mellett központilag történik.

A központi beszerzésre a BRFK, a Pest megyei RFK, valamint az ORFK GF Közép- Dunántúli GEI kivételével valamennyi szervezeti egység igényt tartott.

Eljárás lefolytatására kerül sor, a meleg étkezési utalvány, az ajándék utalvány, valamint a kultúra utalvány esetében.
Mivel a meleg étkezési utalványok 6 hónapra igényelhetők, ezért ezt az állomány részére a júniusi bérükkel együtt kell biztosítani. Így figyelembe véve a meleg étkezési utalványok munkavállalók részére a júniusi bérükkel együtt kell biztosítani. Így  figyelembe véve a meleg étkezési utalványok munkavállalók részére határidőben történő eljuttatását az utalványok beszerzésére külön eljárásban kerül sor, melynek előkészítése jelenleg folyamatban van.

A kultúra és az ajándék utalvány beszerzése egy újabb eljárás keretében valósul meg, annak előkészítése szintén megkezdődött.
Az üdülési csekk beszerzéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség, gyártása folyamatban, kiosztása május hónapban.
A személyi állomány kompenzációjára kialakított rendszer jelentős többletfeladatot ró a közgazdasági területre, így minden területen a feladatok ellátásában csúszás tapasztalható, ezért javaslatunk, hogy a jövőben a munkavállalók kompenzációja egységes juttatási elvek alapján történjen.

 

Budapest, 2009. 04. 14.

 

Üdvözlettel:

 

Papp Károly igazgató

 

 

Dél-Dunántúli GEI válasza:

 

Szám: 29004/1326                                                              

Tárgy: tájékoztatás

 
Szima Judit főtitkár Asszony
Tettrekész Magyar Rendőrség
Szakszervezete
 
Szekszárd
Tanya u. 4.


 
Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

Tájékoztatom, hogy a Fél-dunántúli Gazdasági Ellátó Igazgatóság ellátási körébe tartozó, három főkapitányság részére az ORFK az egészségpénztári támogatás, a kiegészítő önkéntes nyugdíjpénztári támogatás, az üdülési csekk, az internet- használati hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás éves szintű megigényelt összegét teljes egészében a főkapitányságok számlájára átutalta.
 
A folyószámlára utalásra kerülő támogatások a beadott igények alapján, az áprilisi 05-én esedékes illetményekkel egyidejűleg utalásra kerültek.
 
Az üdülési csekkhez kapcsolódóan mai nappal megkezdtem a tárgyalásokat az Üdülési Alapítvány területi képviselőjével.
Az egyeztetés eredményeként tájékoztatni tudom Főtitkár Asszonyt, a 06. hó 30-ig előírt kiadási határidő minden körülmények között tartható.
 
A melegétkezési utalvány, az ajándékutalvány, valamint a kultúra utalvány az ORFK GF GEI koordinációjában kerül  beszerzésre a főkapitányságok által. Az ORFK GEI közbeszerzési bizottságot hozott létre a főkapitányságok, illetve a GEI-k képviselőiből, akik 2009. április 09-én tartják első ülésüket.

 
Pécs, 2009. április 08.
 

Tisztelettel:
 

 

                                                                                           Szentpáli András r. ezredes
                                                                                                     igazgató