Levél a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságnak

Levélben fordultunk a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnökéhez és tagjaihoz, mivel a 2009. április 15-, Dr. Draskovics Tibor miniszterjelölti meghallgatására szakszervezetünk más szakszervezetekkel ellentétben nem kapott meghívást. Ennek okáról kérünk tájékoztatást, valamint hivatalosan megkértük a megghallgatás szó szerinti jegyzőkönyvét is. Levelünket Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés Elnökének is megküldtük.

Szám: Kü-159-1/2009.

Szili Katalin
Országgyűlés Elnöke

részére

Budapest

Tisztelt Elnök Asszony!

Tájékoztatásul megküldjük Önnek a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság Elnökének és tagjainak írt megkeresésünket.

Kérjük Tisztelt Elnök Asszonyt, hogy az ügyben szíveskedjék soron kívül intézkedni és arról szakszervezetünket haladéktalanul tájékoztatni.

Szekszárd, 2009. április 17.

Tisztelettel:

 

    Szima Judit
    TMRSZ Főtitkár
 
 
 
Szám: Kü-159/2009.

Honvédelmi és Rendészeti Bizottság
Elnöke és tagjai

részére

Budapest

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottsági Tagok!

A rendőrségen belül működő szakszervezetek honlapjukon való tájékoztatásából értesültünk arról, hogy a 2009. április 15-i, Dr. Draskovics Tibor miniszterjelölti meghallgatásán egyes szakszervezetek meghívottként jelen voltak.

Kérjük szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete erre a meghallgatásra miért nem kapott meghívást?

Ezzel egyidejűleg kérjük, szíveskedjenek megküldeni részünkre a meghallgatáson készült szószerinti jegyzőkönyvet, az OGY házszabályának megfelelően, mivel tájékozódásunk alapján Önöknek, a bizottságnak, nincs ügyrendje.

A jegyzőkönyvre azért van szükségünk, mivel a rendőrségi szakszervezetek tájékoztatásából az szűrhető le, hogy a jelenlévők a TMRSZ-t, annak közel 6000 fős tagságát, sértő, valótlan tartalmú minősítésekkel illették.

Szekszárd, 2009. április 17.

Tisztelettel:
 

    Szima Judit
    TMRSZ Főtitkár