Tájékoztató a RÉT üléséről

2009. április 6-án 13:00 órakor Sipos Gyula r. ddtb. Úr helyett az ORFK Humánigazgatási Szolgálatvezető Zsinka András r. ddtb. Úr vezetésével került sor a RÉT áprilisi ülésének megtartására.

Sajnálatos módon a jelenlegi bizonytalan morális helyzetben és a katasztrofális anyagi körülmények közepette a megjelent szakszervezetek első és legfontosabb megbeszélendő „problémája” a TMRSZ interneten közzétett tájékoztatója volt. A bírálat lényege az volt, hogy TMRSZ hogy merte felrakni a honlapjára – az egyébként közérdekű adatokat tartalmazó és az állományt közvetlenül érintő – az ülésre írásban megküldött kérdésekre adott válaszokat tartalmazó munkáltatói átiratot. Mint arról a TMRSZ honlapját rendszeresen olvasók tudomással bírnak a rendészeti miniszter előzetesen lehazugozta azokat, akik mást mernének mondani a túlórák kapcsán, mint hogy az összes teljesített túlóra ki van fizetve.
 
A TMRSZ tudva, hogy a hazug embert könnyebb utolérni még a sánta kutyánál is, kicsit megkaparta a felszínt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében, ahol csak egy rendőrkapitányságon 1.300 óra kifizetetlen túlórahegyeket talált. Pedig semmilyen előzetes információ nem volt ezzel kapcsolatban, az ellenőrzés nem célirányos volt. Miután a rendőrség felső vezetését szembesítettük azzal, hogy a rendészeti minisztert milyen szépen bevitték az erdőbe, és magabiztossággal nyilatkoztatták a valósággal köszönő viszonyban sem lévő kifizetett túlórákról, a miniszter szavainak komolyságát e kérdésben hiteltelenné tévő ORFK „egyedi esetként” kezelte a nyíregyházi sajnálatos tévedését.
 
Természetesen nincs információnk, hogy miniszter úr hogyan kezelte az ORFK részéről a száján letolt békát, de elképzelhető, hogy nem repesett örömében, amikor röpke egy-két hét alatt szembesült azzal, hogy magabiztos nyilatkozata a lufi kategóriáját jelentette és nem azok hazudnak, akik azt mondják, hogy kifizetetlen túlórák vannak tömegével a végrehajtói állomány terhére.
 
Az ingyenmunka ezen formája évek óta létező jelenség a rendőrségen belül. A létszámhiány miatt keletkező túlórák kifizetetlensége pedig élő, létező jelenség. Igaz ennek észlelésének útja nem az, hogy a miniszternek tájékoztatást és jelentést kell kérnie az ORFK vezetőitől, mert ennek minősége és eredménye most is nyilvánvalóvá vált, hanem az, hogy hosszú évek mulasztását utólag pótolandó, a minisztériumban létre kellene már végre hozni azt a szervezeti egységet, amely a rendőrségen belüli, munkavállalókat a munkáltató ténykedése miatt érő jogsértéseket feltárja, orvosolja, ha kell pedig szankcionálja. Ezzel kapcsolatosan is egyedül a TMRSZ lépett, az ombudsman meg is állapította a jogsértést, azonban arra a kérdésünkre, hogy milyen szankcionálások történtek ez idáig, az IRM nem válaszolt.
 
Az ORFK hamis adatszolgáltatásának nyilvánvalóvá tétele láthatólag nem csupán az ORFK egyes vezetőit hozta kellemetlen helyzetbe (ne feledjük a szavahihetőség ellenőrzésének újabb példája volt ez az ellenőrzés, és jobb helyeken ilyenkor nincs lehetősége annak számon kérni bárkit is, akinek a szavahihetősége kérdőjeleződött meg), de erre az FRSZ tisztségviselő is hisztizéssel reagált rá, akiknek elvileg komoly szervezettsége van éppen Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében. Nem beszélve arról, hogy az FRSZ főtitkárát éppen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kollégák emelték pajzsra, hogy védje az érdekeiket. Láthatjátok, hogy mily módon teszi ezt.
 
Miután az FRSZ napirend előtti felvetésére a munkáltató nem reagált, a napirendi pontok megbeszélését követően az FRSZ megjelent képviselői ismételten kezdeményezték e rendkívüli fontosságú téma megtárgyalását. Ennek során a RÉT ülésen résztvevő három másik reprezentatív szakszervezet (FRSZ, BRDSZ, RVE) az ORFK egyetértésével elhatározta, hogy a RÉT ülések szakmai előkészítő anyagát szakszervezetünk ezt követően előzetesen ne kapja meg, így a jövőben csak magán az ülésen értesülhetünk a megtárgyalandó témákról.
 
Természetesen ez a nyilvánvaló és durva provokáció annak az 5 ezer TMRSZ tagnak is szól, akiket a TMRSZ eddig folyamatosan és naprakészen igyekezett tájékoztatni azokról a kérdésekről, amelyek nap, mint nap égető problémaként merülnek fel a szolgálati viszony során, vagy befolyással vannak az állomány helyzetére. A jelek szerint az FRSZ féltékenységi rohamai a TMRSZ erősödését tapasztalva ma már azt eredményezik, hogy a munkáltatóval karöltve ők mutyiban kívánják megtárgyalni a RÉT ülések előzetes anyagait – kizárva ezzel a legkevesebb 5 ezer dolgozót az érdekvédelmet érintő kérdések megtárgyalásából – majd a TMRSZ-re zúdítják a RÉT ülésen azokat a kérdéseket, amellyel ők addigra már tisztában lesznek. Úgy tűnik ez a fajta FRSZ, BRDSZ, RVE és munkáltatói „koalíció” egy oldalra sodorta a TMRSZ-szel szemben a RÉT korábbi „jól beváltan működő” társaságát.
 
A TMRSZ-nek ezt követően – mint ahogy lényegében eddig is – nem csupán a munkáltatóval szemben kell az állomány tájékoztatáshoz fűződő jogát védeni és küzdeni érte, hanem most már az FRSZ, a BRDSZ és az RVE is nyíltan felvállalva azt tartja az egyik legfontosabb kérdésnek, hogy a TMRSZ elől minden olyan érdemi információ el kell zárni, amely a dolgozókat adott esetben joggal érdekli. Természetesen a legutóbbi Hszt. módosítás tervezettel kapcsolatos BRDSZ kiszivárogtatás és honlapra felhelyezés okán nem volt ennyire létfontosságú kérdés az előzetes anyagok nem nyilvános jellege, és a látványos elhatárolósdi, de ez is csak azt mutatja, hogy a TMRSZ érdekvédelmi tevékenységét minden áron nehezíteni kívánják.
 
Szintén napirend előtti témaként került szóba az eddig még csak az „ígéret földjeként” emlegetett cafeteria rendszer, ugyanis félő hogy az új Kormány az Internacionáléval együtt azt is kiénekli a Rendőrség állománya szájából. A GEI képviselője azonban ezzel kapcsolatosan nem tudott megnyugtató választ adni azon kívül, hogy „minden halad a maga útján”.
 
Felmerült továbbá a közalkalmazottak ruhapénzének kérdése, ugyanis a szakszervezetek felmérése alapján megállapítható, hogy a jogosultak 90%-a elutasítja a 45.000 .- Ft-os ruhapénznél ugyan nagyobb értékű, de kevésbé használható utalványos formát. Miután a munkáltató elutasította azt a megoldást, hogy az érintetteknek lehetősége legyen választani a 45.000 .- Ft. ruhapénz vagy a 70.000 .- Ft. utalvány között, ezért megegyezés született arról, hogy a közalkalmazottak részére továbbra is a 45.000 .- Ft. ruhapénzt kapják.  
 
Az ülésen megtárgyalt napirendi témákról a szakterületi válaszokból már mindenki tájékozódhatott, ezen kívül felmerült az április 24-i Rendőrnap kérdése. Ezzel kapcsolatosan megtudtuk, hogy április 23-án 13:00 órakor kerül sor az ORFK központi ünnepségére, amikor is átadásra kerül az Év rendőre cím (kíváncsian várjuk, ki lesz a szerencsés…).
 
Ezt követően 2009. április 25-én kerül sor a Rendőr-családi nap megtartására, melyre mindenkit várnak szeretettel, akinek még van kedve – és oka – velük ünnepelni.
 

                                TMRSZ