Ösztöndíj nehézségek – Miskolc

Késve, vagy nem teljes összegben jutottak hozzá Miskolcon a Rendészeti Szakközépiskola tanulói a számukra rendeletben meghatározott ösztöndíjhoz. A problémák tisztázása és megszüntetése érdekében levélben fordultunk a szakközépiskola igazgatójához.

 

 

Bagi István r. ezredes
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgató

M i s k o l c

Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy olyan információ jutott a tudomásomra, melyből az feltételezhető, hogy a szakközépiskolán a tanulóknak járó ösztöndíjat az arra jogosultak késve, vagy nem teljes egészében kapják meg. A tisztséget betöltő tanulók az ösztöndíj kiegészítést nem kapták meg az alapösztöndíjjal együtt és érdeklődésükre azt a választ kapták, hogy nem számfejtették időben, de semmi gond, majd megkapják a következő hónapban. Először telefonon próbáltam tisztázni a helyzetet, de legnagyobb sajnálatomra sem a gazdasági helyettes urat, sem a közgazdasági osztályvezető Urat nem sikerült utolérni, ezért fordulok közvetlenül Önhöz.

A rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI.30.) BM rendelet 6. (1) bekezdés értelmében havi rendszerességgel kell folyósítani az ösztöndíjat, mely magába foglalja az ösztöndíj kiegészítést is. A (6) bekezdés szerint a kiegészítés a megbízatás időtartama alatt jár. A fenti rendelet 24. értelmében pedig a tanulói ellátás biztosítását, melybe beletartozik a tanulói pénzbeli juttatás költsége, a szakközépiskola költségvetésében kell biztosítani.

A hallgatók joggal számítanak az ösztöndíj, valamint a külön feladatok ellátását végző hallgatók a kiegészítés határidőben történő megfizetésére, ezért véleményem szerint méltánytalan eljárás velük szemben a késve történő teljesítés. Általában a hallgatók anyagilag nem állnak a helyzet magaslatán, a pénz igencsak számít nekik, hiszen havi kiadásaik rendszerességgel vannak, figyelembe véve azt is, hogy a kollégiumi díjat (ami kb. 8500-9000 Ft) is meg kell fizetniük.
A fentiek alapján kérem az ügyben szíves tájékoztatását és reményemet fejezem ki arra, hogy a jövőben ilyen esetek nem fordulhatnak elő.

Szekszárd, 2009. 02.13.
                                                                   

 

Tisztelettel:

 

                                Szima Judit
                                Főtitkár
 
 
 

Válaszlevél:

 
 
MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA
AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY

Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 82.

Szima Judit Asszony
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkár

 
 
Tisztelt Főtitkár Asszony!

Kü-89/09. számú írásbeli megkeresésére a következő tájékoztatást teszem:
A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola tanulói állományát érintő, levelében jelzett ösztöndíj utalási problémák kivizsgálására utasítottam Iskolánk Gazdasági Szervét. A referálást követően az érintett szervezeti egységek vezetőivel közös megbeszélésen megvizsgáltuk, hogy mi módon lehetne még gyorsabbá, hatékonyabbá tenni azon iskolai munkafolyamatokat, melyek eredményeként végül elkészülnek azon kimutatások, melyek a tanulói járandóságok számfejtésének alapdokumentumai. Az Iskolánk részéről e téren megtehető intézkedéseket megtettem.

Az elkészült jelentésről készült átiratot továbbítottam intézményünk illetményszámfejtését és utalását végrehajtó Fenntartó Szervünk, az IRM Oktatási Főigazgatóság Főigazgatójának kérve annak kivizsgálását.

Az Oktatási Főigazgatóság soron kívül elvégezte az elmaradt  járandóságok számfejtését, és a februári ösztöndíjjal együtt végrehajtotta az utalást is a tanulók bankszámláira. Válaszukban kifejtették, hogy a nagy létszámú tanulói állomány ellenére a számfejtést ás utalást minden esetben határidőre próbálják elvégezni, de a küldött kimutatásokat a futárszolgálat korlátozott kézbesítése miatt sokszor későn kapják kézhez, valamint a számítógépes illetményszámfejtő rendszer hozzáférése gyakran nem teszi már lehetővé a felküldött anyagok tárgyhóban történő rögzítését.

Főigazgató Úr is intézkedett az Oktatási Főigazgatóság munkafolyamatainak felülvizsgálatára, és kezdeményezte Iskolánk felé egy, a jelenleginél hatékonyabb, a gazdasági feladatok munkamegosztási-, és felelősségvállalási megosztását szabályozó megállapodás kidolgozását.

Mindezeken túl, a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola tanulói állományát érintő, levelében jelzett ösztöndíj utalási nehézségek ismertek számomra. Magam is ismerem a tanulók anyagi nehézségeit, szociálisan nehéz családi hátterüket. A jogszabályok ás belső intézkedések által rendelkezésemre álló tanulókat segítő, költségmentesítő, fizetési kötelezettséget halasztó lehetőségekkel a mind nehezebb költségvetési lehetőségeink között is nagyon nagymértékben élek.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét ás egyben jelzem, hogy a fentiekhez hasonló problémák feltárása ás megoldása érdekében jelzését, segítségét a továbbiakban is szívesen fogadom.

Miskolc, 2009. március 30.
 
Tisztelettel:
 
 
 
                                Bagi István r. ezredes
                                    Rendőrségi Főtanácsos
                                        Igazgató