A 168 Óra…

…hiteltelen és csúsztatásoktól hemzsegő cikket írt a TMRSZ-ről.

Sándor Zsuzsa a 168 Óra újságírója 2009. március 5-én 15 óra 16 perckor az alábbi megkeresést küldte a TMRSZ sajtósának:

Tisztelt Ökrös Attila, a TMRSZ média szervező ügyvivője!

Elnézést, hogy zavarom, Sándor Zsuzsanna vagyok a 168 Óra hetilaptól. Próbáltam elérni telefonon – sikertelenül. Egy cikkünkhöz szeretnénk néhány kérdést feltenni Önnek, a TMRSZ működésével kapcsolatban.

A szakszervezetük honlapján Posta Imre könyvét hirdetik. Ő is képviselője a szakszervezetüknek, sőt, – legalábbis pár napja még ez szerepelt a honlapjukon – a Rend-Őr újság főszerkesztője. Posta írt nemrég cikket: Jelen helyzetünkben antiszemitának lenni hazafias kötelessége minden honvédőnek – címmel. A szakszervezet lapjában is számos, a cigányságra, zsidókra vonatkozó támadó, uszító kijelentések szerepelnek.
Egy rendőrségi szakszervezet számára ezek a szélsőséges nézetek hogyan vállalhatók?
Miért adnak teret ilyen szélsőséges nézeteknek?
Nem gondolják, hogy ezzel megszegik rendőri esküjüket?
Posta Imre rendszeresen előadást tart a Magyar Gárda toborzásain. Önök szerint ez szakszervezeti feladat?
Főtitkáruk, Szima Judit lemondásra szólította fel az ORFK főkapitányát, és Draskovics Tibort az IRM miniszterét. Ez sem mond ellent a rendőrségi törvénynek? Egy rendőr szidalmazhatja nyilvánosan az állami vezetőket, feljebbvalóit? 
A honlapjuk fórumán többen nyíltan szervezkednek március 15-re. Valóban készülnek-e demonstrációra, és ha igen, milyenre?

Kérem, hogy ezekre a kérdésekre legkésőbb holnap, azaz 2009. március 6. 12 óráig válaszolni szíveskedjen.

Köszönettel: Sándor Zsuzsanna 168 Óra

A TMRSZ sajtósa 2009. március 5-én 17 óra 57 perckor az alábbi közleményt küldte meg részére:

 

Tisztelt Sándor Zsuzsanna!

Felvetésére vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatom. A TMRSZ a szakszervezet érdekképviseleti körébe tartozó tevékenységet  folytat. A “szakszervezet lapjában is…” kezdetű általánosító  jellegű felvetésével kapcsolatban megköszönném, ha konkrétumokat és nem saját interpretációt közölne hasonló tartalmú megkeresések során. Szívesen állunk munkatársaimmal a 168 óra szerkesztőségének munkatársai rendelkezésére egy a  szakszervezetünk tevékenységével kapcsolatos tényfeltáró riport elkészítésének erejéig, amelyet egyeztetett időpontban bármikor  el tudnak készíteni. Bizonyára szokatlan Önnek a sajtó és szólásszabadság azon  formája, amelyben lehetőséget adunk a honlapunk vendégkönyvében  való online hozzászólások megjelenítésére, azonban az ott  megjelentek nem mindig tükrözik a TMRSZ hivatalos álláspontját, melyet a vendégkönyv oldalán fel is tüntettünk.
Posta Imre felnőtt, értelmes, több diplomával rendelkező magyar állampolgár. Nem tartjuk fenn magunknak azt a jogot, hogy  munkásságát minősítsük, könyvének ajánlója pedig azon apropónál fogva került fel honlapunkra, hogy olyan rendőri visszaéléseket tár fel, illetve említ meg könyvében, amely ma  már szinte a köztudomású tények kategóriájába tartozik.

Az újságírói felületesség ékes példája az a csúsztatás értékű megállapítása is, amely szerint lemondásra szólítottuk volna fel a rendészeti minisztert, hiszen ilyen lépést eddig nem tett szakszervezetünk. Az ORFK vezetőjének lemondására a miskolci rendőrkapitány példátlan felfüggesztése okán kerítettünk sort. A történések mutatják ez egy elhibázott munkáltatói döntés volt, amelynek irányítója egy politikai párt által delegált miniszter. Egy ilyen döntés nyilvánvalóan nem szakmai, hanem  politikai döntés.

Értelmezhetetlen és téves az a konklúzió, amely szerint honlapunk fórumán “nyíltan szervezkednének március 15-ére”, vagy  “demonstrációra készülnek”, vagy hogy “rendőr szidalmazhatja nyíltan a rendőri vezetőket”, stb. Ezeket a bejegyzéseket a honlap látogatói regisztráció és cenzúra nélkül tehetik meg. A bejegyzések íróiról mi sem tudjuk megállapítani azt, hogy  rendőrök, vagy civil állampolgárok, ezért is helytelenek az ön  által fentebb említett következtetések.  Önnek pártatlan  újságíróként azt gondolom a tények közlése, a hírek tudósítása, és nem konklúziók levonása a feladata. Természetesen következtetéseket is levonhat, de azt csak a tények,  bizonyítékok mentén ajánlott megtenni. Ellenkező esetben a hiteltelenség bélyegét, és/vagy a bírósági peres eljárásban kell állításait igazolnia.

Amennyiben a tények, és az objektív tudósítás mentén cikket szándékozik írni akár a TMRSZ jelenségéről, akár a Rendőrség  berkein belül kialakult szakmaiatlan, áldatlan állapotokról, a szakszervezet vezetője ellen indított koncepciós perről, vagy más,  hasonló jellegű visszásságokról, egyeztetett időpontban  munkatársaink szívesen állnak újságjuk rendelkezésére.

Természetesen az udvariasság szabályai szerint válaszoltunk az Ön  által provokatív jelleggel megfogalmazott felvetéseire, de tisztelettel kérem, hogy felszólító jellegű, határidő tűzésével meghatározott válaszadási kényszert ne kényszerítsen szakszervezetünkre, mert ez esetben könnyen válasz nélkül maradnak a hasonló színvonalú megkereséseik.

Tisztelettel: Ökrös Attila

Ui:Szeretném megjegyezni, hogy minden telefont felveszek, az ismeretlen számot is visszahívom, de  telefonomon nem volt semmiféle megkeresés, fogadatlan hívás, sem sms megkeresés.

A magát „pártatlannak” tartó 168 Óra először 2009. március 5-én 2 oldalon keresztül foglalkozott a TMRSZ-el. Sándor Zsuzsanna újságírójuk még arra sem vette a fáradságot, hogy bennünket megkérdezzen.

Ezt követően 2 hét múlva 2009. március 19-i számukban szintén a sajtótörvénnyel ellentétesen egyoldalúan már 6 oldalas cikk jelent meg oly módon, hogy lehetőséget sem biztosítottak véleményünk kifejtésére. A fentiek bizonyítják, szívesen álltunk volna az újság rendelkezésére, annak ellenére, hogy kérdésfeltevésbe burkolt vélemények provokatív jellege azonnal nyilvánvaló volt számunkra.

A 168 Óra a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 5350 fős tagsága számára – figyelemmel az egyoldalú, elfogult és a lejáratás szándékával íródott pamfletre – ezáltal teljesen hiteltelenné vált.