Miniszteri válasz nyílt levelünkre

Előzmény: Vezetők erkölcsi feddhetetlensége!?

Megérkezett februári nyílt levelünkre a miniszteri válasz.

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
Igazságügyi és rendészeti miniszter

Szima Judit főtitkár asszony részére
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Szekszárd

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

Örömömre szolgál, hogy a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete is támogatja azt, ami számomra is fontos, a rendőrökkel szembeni magas erkölcsi mérce megkövetelését. Meggyőződésem, hogy a rendőrnek, akinek feladata a szabályok betartatása, mindig minden körülmények között, maradéktalanul jogkövetőnek, törvénytisztelőnek és erkölcsileg is feddhetetlennek kell lennie. Ahhoz, hogy a Rendőrség elfogadottsága, megítélése elérje azt a szintet, amit az erőfeszítések alapján mindannyian szeretnénk, elengedhetetlen, hogy valamennyi rendőr határozottan, az írott és íratlan szabályok maximális betartásával lássa el faladatát. Különösen igaz ez a rendőrség vezetői állományára, ezért az Ön által írt 2009. február 6-i nyílt levélben figyelmembe ajánlott ügyekről soron kívüli tájékoztatást kértem a Rendőrség vezetőitől.

A részemre megküldött rendőrségi válaszból kiderül, hogy a Főtitkár Asszony által is említett Dunaújvárosi Rendőrkapitányság egykori vezetőjének esetében a megyei rendőrfőkapitány haladéktalanul intézkedett a vezetői kinevezés visszavonására. Az ügy miatt nevezettel szemben méltatlansági eljárás elrendelésére került sor, mely a büntetőeljárásra tekintettel felfüggesztésre került. A Hszt rendelkezésének megfelelően a vezetői beosztás visszavonását követően más beosztást ajánlottak föl részére, de mivel ezt az érintett nem fogadta el, a hatályos jogszabályok értelmében a szolgálati jogviszonyt felmentéssel kellett megszüntetni, és erre tekintettel a méltatlansági eljárást is meg kellett szüntetni. Az eset kapcsán valamennyi intézkedés a jogszabályok maradéktalan betartásával történt, ugyanakkor kétségesnek tartom annak a gyakorlatnak a helyességét, mely szerint a vezetői megbízás megszűnésével egy rendőri vezető elkerülheti a fegyelmi felelősségre vonást.

A másik ügyben, az egykori nagykanizsai rendőrkapitánnyal szemben fegyelmi eljárás indult a szolgálatba lépés követelményeinek megszegése és közlekedési szabálysértés miatt. Előbbi miatt a megyei rendőr-főkapitányság vezetője megrovásban részesítette, utóbbiban a fegyelmi eljárást a büntetőeljárásra tekintettel megszűntette. A rendőrkapitány hivatásos állományba történő visszavételével kapcsolatban elmondható, hogy a megismételt másodfokú egészségügyi alkalmassági vizsgálatot végző intézet a kérelmezőt alkalmasnak minősítette így, az a jogszabályoknak megfelelően történt, azonban a visszavételi javaslat elkészítésekor nem kapott kellő figyelmet az érintett korábbi fegyelemsértése.

Fontosnak tartom, hogy csak egészen kivételes esetben, a valamennyi körülmény alapos mérlegelésével kerülhessen valaki vissza a rendőrség állományába, ezért az ügy tapasztalatait megosztottam a rendőrség vezetőivel is, és arra kértem őket, hogy a jövőben fordítsanak nagyobb figyelmet a visszavételi eljárások alkalmával az érintett előéletére, esetleges fegyelmi ügyeire.

 

Budapest, 2009. február 27.

 

Üdvözlettel:

Dr. Draskovics Tibor

 

Letöltés PDF formátumban