Jutalmak és kérdések

Sajtóértesülések  szerint – amelyet az IRM vezetője, dr. Draskovics Tibor miniszter úr is megerősített – „egymilliárd forint jutalmat osztottak ki a 2008-as év végén az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnál (IRM), melyből a rendőrségnél dolgozók is részesültek.


Szám: Kü- 101 /2009.

 
Dr. Bencze József r. altábornagy

Országos Rendőr-főkapitányság
rendőrségi főtanácsos úrnak,
Országos Rendőr-főkapitányság Vezetője!

 
Budapest
 
 
Tisztelt Főkapitány Úr!

 

Sajtóértesülések  szerint – amelyet az IRM vezetője, dr. Draskovics Tibor miniszter úr is megerősített – „egymilliárd forint jutalmat osztottak ki a 2008-as év végén az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnál (IRM), melyből a rendőrségnél dolgozók is részesültek.

A hivatalos tájékoztatás szerint a szaktárca  dolgozói között 214 millió forintnyi prémiumot osztottak szét, mivel “számos olyan nagy horderejű intézkedést készítettek elő, illetve valósítottak meg, amelyek az általánosan elvárható mértéken felüli erőfeszítéseket igényeltek a minisztérium dolgozóitól” – idézte több napilap is a minisztert. A Rendőrség érintett személyi állománya összesen 840 milliónyi jutalmat kapott, ebből a pénzből 1.200 fő részesült.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (továbbiakban: Tv.) 20.§. (1) bekezdése, valamint a Hszt. 29.§. (3) bekezdés c, pontja alapján kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb jelen levelünk kézhezvételét követő 15 napon belül (Tv. 20.§. (2) bekezdés) szíveskedjék tájékoztatást adni az alábbi kérdésekre:
 

1. A közel 800 millió forint nagyságrendű  jutalomkeretről mikor, hol, milyen fórum előtt született döntés?
2. Az ORFK, illetve a Rendőrség vezetése milyen szempontok alapján osztotta szét a jutalomkeretet, amelynek mértéke egy főre vetítve átlagosan 700.000,-forint volt?
3. Kérem tájékoztatását, hogy a jutalomkiosztására mikor és milyen formában került sor.
4. Kérem tájékoztatását, hogy a jutalom kiosztásánál szervenkénti bontásban (bruttó/nettó összegek megjelölésével)  hány fő

a.) közalkalmazott,
b.) köztisztviselő,
c.) tiszthelyettes,
d.) tiszt,
e.) főtiszt,
f.) tábornok
g.) rendelkezési állományban lévő szakszervezeti tisztségviselő
h.) osztályvezető, vagy annál magasabb beosztásban lévő jutalmazott

részesült a jutalomkeretből.

 

Kérem tehát azt is részletezni a fentiekben megadott szempontok alapján, hogy a jutalom odaítélésekor a jutalmazottak közül hány fő  volt beosztott, illetve vezető beosztású!
 
Kérem tájékoztatását, hogy a jutalom kiosztásánál és az érdekképviseleti szervektől hány fő érdekképviseleti vezető részesült jutalomban, milyen összegben (bruttó/nettó)!
 
Kérem szíveskedjen arra is válaszolni, igazak-e azok az információk, hogy az ORFK-n, „szokás szerint”, több év hagyományát folytatva az ORFK szinte teljes vezetői állománya személyenként többszázezer forintos nagyságrendű jutalmat 2008. év vége táján (november illetve december hónapban)!
 
 Kérem közölni a kiosztott jutalmak minimum és maximum mértékét (bruttó/nettó összegek megjelölésével)!
 
Kérem szíveskedjen arról is tájékoztatni, hogy a vezető beosztásban lévő nyugdíjas visszafoglalkoztatott személyek közül hány személy kapott jutalmat és átlag milyen összegben!
 
Nem első alkalommal hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy Önöket a hatályos törvények alapján együttműködési és intézkedésük előtt tájékoztatási kötelezettség terheli az érdekképviseleti szervekkel.
 
Ezúttal 800 millió forint „fű alatti” szétosztásáról döntöttek Önök, miközben 2008. decemberében több alkalommal is azt a munkáltatói, illetve kormányzati álláspontot próbálták megértetni, hogy állítólag nincs pénz sem 13. havi illetményre, sem jutalmazásokra. Elfogadhatatlan munkáltatói magatartás, hogy az egyébkén is kedvezményezett helyzetben lévő rendőri vezetők, egyes szakszervezeti vezetőkkel karöltve évről-évre minden egyes esetben szinte titkolózva osztanak szét egymás között több száz millió forint értékben jutalmakat, miközben a végrehajtói állomány jelentős részének napi megélhetési gondjaik vannak.
 
A rendőrség morális válságának többek között az ehhez hasonlatos, a közpénzek felhasználása körében megmutatkozó visszaélés-szerű rendőri vezetői magatartások nagymértéken hozzájárulnak, hiszen a munkáltató reprezentáns képviselői saját maguk jutalmazásait megelőzően ismételten elmulasztották a Hszt. 29-30. §-aiban a munkáltató részére kötelezően előírt előzetes egyeztetéseket és tájékoztatásokat a TMRSZ irányában.
 
Sajnálatos módon Önök rendre megsértik törvény által biztosított szakszervezeti jogainkat, az érdemi  együttműködés legcsekélyebb jelét sem hajlandók a tettek szintjén felmutatni.
 
Mindezek figyelembevételével tagságunk nagy érdeklődéssel várja válaszukat, melynek elmaradása esetén a szükséges jogi lépéseket megtesszük!

 
 Szekszárd, 2009. március 2.
 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár