Továbbra sem tesz eleget

Az ORFK a közérdekű adatszolgáltatási
kötelezettségének továbbra sem tesz eleget!

A TMRSZ 2008.01.08-i megkeresésére az ORFK a jogszabályi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyva továbbra sem szolgáltat közérdekű adatot arra vonatkozóan, hogy a szolgálati gépjárműveket magáncélból használó személyek listáját megadja.

Az ORFK tájékoztatása szerint a 2008. január 01-jén 243 fő rendelkezett tartós magáncélú gépjármű használati engedéllyel.

A 243 db gépjármű összesen 508.551 liter üzemanyagot fogyasztott 2008-ban, 142.065.451.- Ft értékben. Ez szolgálati, és magáncélú. 9 liter/100 km átlagfogyasztást számítva a több mint 508 ezer liter üzemanyaggal hozzávetőlegesen 5.650.000 km megtételére volt lehetőség. Ez gépjárművenként egy év alatt kb. 23.250 km megtételét jelentette átlagban. Ez havonta kb. közel 2 ezer kilométer megtételét tette lehetővé a kedvezményezett vezetői, illetve egyéb állomány részére akkor amikor egy járőrgépkocsi számára szolgálatonként 18 km van engedélyezve szolgálati célra, ami naponta 36 km megtételének lehetőségét adja meg a szolgálati állomány számára.
A magáncélú járműveket használók naponta ennek közel a dupláját tették meg úgy, hogy lényegében éjszaka nem közlekednek nagy valószínűséggel a járművekkel. Tehát még egyszer a lényeg: a magáncélra használt gépjárművekkel havonta 2 ezer km-t tettek meg átlagban a gépjárműveket használók, amely a duplája a szolgálati gépjárművek futásteljesítményének, és ezt részben magáncélra vehették igénybe.

A gépjárművek szervizelési költsége összesen 42.871.462.- Ft volt.

Ugyanakkor a Rendőrség költségvetési gazdálkodásának szigorításáról szóló 57/2008. (OT 30.) ORFK utasításban nincs arról szó, hogy a 243 db gépkocsi magáncélú támogatását visszavonták volna.

Arról viszont szó van, hogy a rendőrséghez a 2009-es évben csak rendkívüli és egyedi esetekben kerülhet sor a létszámhiány feltöltésére, és csak akkor, ha azt az ORFK első számú vezetői jóváhagyják.

Szintén szükségeltetik minden illetménynövekedéssel járó személyzeti intézkedés vonatkozásában az ORFK első számú vezetőjének a jóváhagyása.

Sőt, a szolgálati gépjárművek futásteljesítményét a 2008. évi havi szinthez képest átlag havi szinten 300 km-rel csökkentették.

Elrendelték a gázenergia felhasználás optimalizálása érdekében, a rendőrségi objektumokban az előírt minimum fűtési és meleg víz hőmérsékletet.

Elrendelték a gépjárművezetői pótlék kizárólag ügyintézői engedéllyel rendelkezők részére folyósítható, egyben a kiadható ügyintézői engedélyek számát rendőri szervenként a 2009. január 1 -jei pénzügyi létszám 60%-ában korlátozni. Azaz összességében 60%-al kell csökkenteni a gépjárművezetői pótlékok kifizetését.

Elrendelték azt is, hogy a hivatásos állomány esetében, a teljesített túlszolgálatot 150 óráig szabadidőben kell megváltani, illetve a túlszolgálat pénzbeni megváltására csak 2009. június 30-át követően, az ORFK gazdasági főigazgatója által meghatározott túlóra keretek terhére történhet kifizetés.

A fentiek alapján a TMRSZ és annak tagsága továbbra is tudni szeretné, hogy ki az a 243 kedvezményezett személy, aki e nehéz helyzetben is magáncélú autózgatásra használja az adófizetők pénzét.

Az ORFK elzárkózik azon adatok megadásától, hogy mely személyek használhatják sajátjukként az adófizetők pénzéből vásárolt (lízingelt) személygépjárműveket. Az ORFK a Fővárosi Ítélőtábla közelmúltban jogerősség vált ítéletével szembehelyezkedve – amely ítélet az állami vállalatok vezetőinek juttatása vonatkozásában közérdekű nyilvános adatnak minősítette a közpénzből folyósított járandóságokat – jogsértést követ el ezen adatok eltitkolásával ezért az adatokat bírói úton kérjük megadni.