Tájékoztató a rendőrök munkakörülményeiről

avagy a vakondtúrás a rendőrség hivatalos helyiségében

Az elmúlt években több alkalommal kaptunk olyan rendőri jelzéseket, amelyek szöges ellentétben állnak a rendőri vezetők statisztikai hozsannázásaival.

Rendőrkollégáink sok esetben kritikán aluli munkakörülmények között látják el feladataikat. Többször jeleztük már az ORFK vezetésének, hogy a Nissan Pathfindereket, és más korszerű szolgálati személygépkocsikat nem a rendőri vezetőknek indokolt használatra kiadni, hanem azoknak a járőröknek, kmb-seknek, nyomozóknak, akiknek napi feladataik közé nem a statisztikai kimutatások elkészítése, a beszámolókra, főkapitányi találkozókra járás a napi fő foglalatossága, hanem a közrend, közbiztonság fenntartása.

 
 
Számtalan alkalommal fordultunk akár Bencze József r. altábornagy országos rendőrfőkapitányhoz, akár az ORFK „pénzügyminiszteréhez” dr. Sipos Gyula r. dandártábornok gazdasági főigazgatóhoz, hogy talán a személyi használatra kiadott több száz korszerű szolgálati gépkocsit, a több tízezer forintos szolgálati mobiltelefonokat, a százezres nagyságrendben beszerzett laptopokat a végeken helytálló beosztotti állomány ellátására kellene elsősorban fordítani.

Azért is hiába szólaltunk fel több alkalommal, hogy a rendőri munkavégzés során akár a kilométer keretek bővítése, akár a rendőri vezetők évi szinten több százmilliós forintos költségkiáramlása helyett a végeken szolgáló rendőrök javadalmazására (túlóra, jutalom, stb.) kellene fordítani.

Több alkalommal fordultunk az ORFK-hoz és az IRM-hez is, hogy a rendőrök egzisztenciális helyzete kritikus szintre érkezett. Ma egy segélyből élősködésre berendezkedett család Magyarországon – túlzás nélkül elmondható – több jövedelemre tesz szert a jelenlegi kormány rendőrellenes álláspontjának és munkálkodásának köszönhetően, mint egy dolgozó, illetve dolgozni akaró, családja eltartásáról gondoskodni akaró magyar rendőr.

Gyurcsány Ferenc 2 milliárdból akarja megerősíteni a rendőrség széthullását, amely teljes hozzá nem értésre vall. Ez a szemlélet vezetett oda, hogy ma a rendőri vezetői értekezletek, állománygyűlések, vagy éves értékelők szoros velejárója a roskadásig terített svédasztal, a pincérek által felszolgált jégbe hűtött pezsgő, amelyen személyi használatra kiadott több milliós luxusgépjárművekkel – természetesen a jármű tartozékának számító főállású sofőrrel – jelennek meg a díszegyenruhás tábornoki kar prominens személyei.

Miközben a falvakban a közbiztonságot a magyar kormány nem garantálja sem megbecsült tiszthelyettesi állomány biztosításával, sem a munka végzéséhez elengedhetetlenül szükséges technikával addig a fényűzés minden eddig elképzelhető mértéket túllépett a rendőri vezetői állomány esetében.

Az ország kettészakadt állapota jellemző a Rendőrségre is. Amíg a tábornoki kar hétről-hétre megtalálja az alkalmat arra, hogy élvezze a politikai rendőrséggel együtt járó kedvezményeket, addig a rendőri munka vidéken és a budapesti dzsungelben egyre inkább ellehetetlenül. Ki kell mondani, hogy ma Magyarországon a kormány a rendőrség lezüllesztéséért mindent megtesz. Mindent megtesz azért, hogy a rendőri munkát élethivatásként űző embereket ellehetetlenítse, a tisztességes állampolgárok ellen fordítsa a közlekedési zéró tolerancia bevezetésével az egyszerű közrendőröket. A rendőrt azzal küldik az utcára, hogy szabálysértési feljelentések sokasága nélkül vissza ne merjen jönni a szolgálatból, mert akkor azt úgy értékelik, hogy nem megfelelően végzi a munkáját és a jelenlegi egyébként is szégyenletesen alacsony illetményét tovább csökkentik. Ezzel persze „bérmegtakarítás” keletkezik, amit adott esetben a vezetői kar illetményének eltérítésére használnak fel évek óta. Ez a kormány és a jelenlegi rendőri vezetés mindent megtesz azért, hogy rendőrhiány alakuljon ki és maradjon fenn, miközben azt harsogja, hogy meg akarja erősíteni a rendőrséget.

Ez a mai kormány mindent megtesz azért, hogy az átpolitizált rendőrség marionett bábuként viselkedő vezetőit megfizesse, a nyereséges cégek csúcsmenedzsereit megillető kedvezményekben, tárgyi és pénzügyi juttatásokban részesítse, miközben vidéken a rendőrök szó szerint nyomorognak, éheznek, illetményük ma már sokszor arra sem elég, hogy a rezsit fedezze, és mindezek mellett a munkavégzés elemi feltételei hiányoznak.

A TMRSZ minden egyes esetben fellép, és fel fog lépni az állomány érdekében a  meggyőződése szerint legcélszerűbb, leghatékonyabb jogi eszközökkel. Nincs illúziónk, hogy a valós problémák feltárása esetén a munkáltató és az ügyészség részéről a válasz a terelés, a mellébeszélés és a TMRSZ tisztségviselők elleni koncepciós jellegű fegyelmi, méltatlansági és büntetőeljárások indítása mentén körvonalazódik. Ezt bizonyítják az eddigi történések is, a szükséges felelősségre vonások szükségességének bagatellizálása, elkenése.

Ma Magyarországon a közrend és közbiztonság fenntartásában – szakmai szemmel, politikai haszonszerzés célzata nélkül – kimondható, hogy a jelenlegi kormányzat kudarcot vallott. Hazánk sereghajtó az EU táborában nem csupán pénzügyi, gazdasági, hanem rendészeti szempontból is.

A nyilvánosság és a szólás szabadságának fegyverével ezt követően – mindaddig, amíg pozitív és valós akaratot nem fedezünk fel a kormányzat részéről a Rendőrség munkájának ellehetetlenítése helyett, a rendőrök megbecsülése és megtartása szándékának hiánya helyett – a munkáltatóhoz fordulással párhuzamosan, a lehető legszélesebb nyilvánosság igénybevételével fogunk rámutatni arra a tarthatatlan helyzetre, amelynek felelőse a mindenkori és az azt megelőző kormány hathatós támogatásával, vagy eltűrésével a rendőri vezetés.

Az alábbi sorok egy valós helyzetet mutatnak be egy mai magyar közrendőr szemével, gondolatiságával. A levél tartalmát csupán a beazonosíthatóság tekintetében  változtatjuk, meg, mert nem akarjuk, hogy a történtek miatt kollégáinkat meghurcolják. A zárójeles megjegyzések adatokat tartalmaztak, de azokat elhagyjuk. Esetük, példájuk nem egyedi. A TMRSZ tisztségviselői az országot járva szembesültek már rendőrőrs udvarán meglévő és használatban lévő udvari illemhellyel, szétmálló, düledező épülettel, viszont most először tapasztaltunk vakondtúrást egy rendőrségi hivatalos helyiség padlózatán.

Szekszárd,2009.02.16.

 
TMRSZ
 
 
Alább a levél:

Tisztelt Szima Judit!

Előzetesen váltott telefonbeszélgetésünk alapján ezúton szeretnék Önhöz segítségért fordulni.

Kollégám (dátum)-től teljesít szolgálatot a (megye)-i RFK, (városi) Rk., (település) Kmb Beosztásban. Én (név)  pedig (dátum)-től.

A körzeti megbízotti iroda a (cím) sz. alatt található, eléggé romos állapotban. (fényképmellékleten látszik).
Az iroda lakáshoz van csatolva, melyben az előző kmb-s kolléga lakik, aki már nyugdíjba vonult. Az iroda kb. 10 évvel ezelőtt volt felújítva. Az iroda bejárati kiskapuja már évek óta nem zárható, ugyanis a tartó oszlopa elvetemedett. Az iroda kiskapuján belépve található a ráccsal ellátott bejárati ajtót, mely szintén nem zárható, mivel a fal annyira megsüllyedt, a rácsot 3 szög és egy lakat tartja. A bejárati ajtó fali homlokzata felázott, így arról a vakolat lepergett. Az ajtón belépve egy előtérbe jutunk, ahol pár darab régi szék és egy asztal található, rajta a saját tulajdonunkat képező fénymásoló géppel. Az előtér állandóan poros, piszkos, falevéllel teli, mert hiába takarítunk a szél a nem zárható ajtó miatt (be sem lehet csukni teljesen) behordja a szemetet. Az előtér fala körbe szétrepedt, abból állandóan hullik a por, törmelék. Az előtér egyik sarkában belül feltúrt a vakond, mert annyira rossz az ajzat beton, melyet egy kopott pvc padló takar.

Az előtérből jutunk a leíró helységbe, ahol többnyire a rendőrség tulajdonát képező régi bútorok találhatóak. A leíró iroda falai szintén düledeznek, vakolata hullik, esztétikailag is csúnya. A mennyezetről nagy darabokban hullik a vakolat. Az iroda állapota miatt nemrégiben elfagyott a fűtési rendszer, a mennyezet beázott és egy négyzetméteres darabon leszakadt. Az iroda csak úgy használható, hogy az eszközeink legtöbbje saját tulajdonú. Az irodához tartozik egy mosdó is, melyben van egy vízmelegítő, ami évek óta nem működik. A wc az épület süllyedése miatt napról napra ferdül, lassan teljesen használhatatlanná válik.
Az iroda bérleti díja (több ezer) ft/négyzetméter/év + a széntároló (közel ezer) ft/négyzetméter/év + a rezsi.

Fentiek miatt legtöbbször át kell mennünk a (település) Rendőrőrsre dolgozni (kb 10 km), mert szégyellünk állampolgárt idézni ebbe az irodába azon felül rendőrségi hálózatunk sincs így az elkészített munkát úgy is be kell vinni a Rendőrőrsre. Szolgálatunkat a közterületen gyalogosan illetve saját tulajdonú szolgálati célra használt szgk.-val láttuk el az utóbbi időkig fejenként 600 km-re elegendő költségtérítést kaptunk, ami kb. 20.000.- forint volt fejenként és ezt menetlevélben vezetve igazolni is kell. Fenti összeg üzemanyag előlegként van elkönyvelve, de mindig a hó elején leadott előző havi elszámolást követően tárgy hó végén kapjuk meg. Ez az üzemanyag költség kb. 400 km megtételére elegendő.

Az autóink minőségét figyelembe véve (közel húszéves) Lada, mindkettőnknek, mert ezt tudtuk megvásárolni. A fenti összeget betankolva kb. fél hónapot tudtuk a gépkocsikkal a szolgálatot ellátni, a másik felét gyalog teljesítettük, melynek értelme nem sok mert területünk közel 50 négyzetkilométer, és több mint 500 külterületi tanya található ezen területen. Eddigi munkánkat tovább nehezíti egy új adófajta bevezetése, mely szerint autónként 7.000,- forintot kellene fizetne, melyet nem tudunk vállalni, mert az így megmaradó üzemanyag költség, még az autó üzemeltetésére sem elég. Területünket az időjárástól függően tudjuk csak ellenőrizni, mert esős időszakban az autónk alkalmatlan a terület terepviszonyaihoz. A nem elegendő üzemanyagpénz miatt sokszor saját pénzünkön tankoltunk, mert mennünk kellett, mivel bejelentést mindig kapunk bűnöző személyek megjelenéséről még szolgálaton kívül is.

Mivel 2008-hoz képest a fizetésünk csökkent, tovább nem tudjuk vállalni a saját autó szolgálati célra történő használatát, mivel a családi körülményeink is megnehezültek, anyagilag nehéz helyzetbe kerültünk.

Fentiekben leírtakat már több jelentésben leírtam, hogy a fenti feltételek mellett nem tudjuk tovább fenntartani (település neve) közbiztonságát, hiszen a környező településekről érkező bűnözők mindig észlelik, ha nem tudunk mozogni és egyre gyakoribbak a vagyon elleni bűncselekmények.

A (helyi) újságban megjelent a 2009. évi költségvetési terv, melyben szerepel a körzeti megbízottak szolgálati lakásainak felújítása is. Társam saját tulajdonú lakásában lakik, Én pedig az Önkormányzattól bérelt házban, amit ugyanolyan áron bérlek mint bárki más, semmi támogatást nem kapok. Tehát szolgálati lakás egyikünk részére sincs. A polgármester által megnevezett szolgálati lakásban (ami az irodával egybe van építve és állapota uo. mint az irodáé) a már korábban nyugdíjba vonult kolléga lakik.

A gépkocsi hiányán túlmenően kettőnkre egy darab golyóálló mellény van, egy darab megállító tárcsánk valamint saját pénzünkön vásárolt elemlámpánk.

Mivel a munkánkat szeretnénk lelkiismeretesen, maximális tudásunkkal ellátni, így azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy segítsen abban, hogy munka körülményeink rendeződjenek, legyen olyan irodánk, amelyben lehet dolgozni, valamint eszközünk a terület adottságaihoz megfelelően legyen, mert saját pénzünkön ezt nem tudjuk finanszírozni.

Minden segítséget elfogadunk és előre is köszönünk!

 
Tisztelettel:

Név és elérhetőség a szerkesztőségben