Sztrájkjogot!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete az Alkotmánybírósághoz fordult, mivel  alkotmányellenesnek tartja:

 

1. A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3.§. (2) bekezdésének első mondatát, valamint

2. a  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hszt.) 27.§. (2) bekezdését, mivel az

– sérti a jogegyenlőséget,
– sérti a törvény előtti egyenlőséget,
– indokolatlan diszkriminatív, hátrányos megkülönböztetést tartalmaz,
– sérti  a  fegyveres  szerveknél  dolgozó hivatásos állomány, a közalkalmazottak   és köztisztviselők Alkotmányban biztosított munkavállalói jogainak érvényesülését,
– indokolatlan, aránytalan és ellentételezés nélküli alapjog elvonást tartalmaz.

 

Fentiekre figyelemmel kértük az Alkotmánybíróságot, hogy a Hszt. 27.§ (2) bek. rendelkezését és az Etv. 3.§ (2) bek. rendelkezéseit – figyelemmel arra, hogy azokban az alapjogok indokolatlan mértékű, túlzó korlátozása valósul meg – alkotmányellenességükre tekintettel helyezze hatályon kívül, és hívja fel a jogalkotó figyelmét arra, hogy ezen alkotmányos alapjogok szükséges mértékű korlátozása mellett az érintett munkavállalói csoportok sztrájkjoghoz való alkotmányos alapjogának érvényesülését a szükséges jogszabályi rendelkezések megalkotásával orvosolja.

 

Kelt: Szekszárd, 2009. február 16.

 

Tisztelettel a TMRSZ képviseletében eljárva:

Szima Judit főtitkár