Berendelés betegállományból

A BRFK nem tartja tiszteletben a betegjogokat, táppénzről berendeli a kollégákat

 
Szám: Kü-19-1/2009.
 
Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy
Rendőrségi Főtanácsos
 
Budapest Rendőrfőkapitánya részére
 
Budapest
 
 
 
T. Vezérőrnagy Úr !

 
 
 

A Hszt.30.§.(1)bekezdés a., és b., pontja alapján tájékoztatását kértem arra vonatkozóan, hogy miként fordulhat elő az, hogy a Mosonyi utcai objektumban szolgálatot teljesítő kollégákat, akik egészségügyi  szabadságon tartózkodtak visszarendelték a Teve utcába a BRFK központi nyilvántartójába jelvényük ellenőrzése céljából.
 
Kértem Főkapitány Urat, tájékoztatni szíveskedjen arról, hogy milyen jogszabályi felhatalmazás alapján rendelnek vissza betegszabadságról dolgozókat!
 
Leírtuk, hogy álláspontunk szerint a munkáltató képviselőjeként eljárt személy hivatali helyzetével visszaélt, amikor utasította a dolgozókat, hogy betegszabadságuk ideje alatt szolgálati helyükön „jelvényellenőrzés” céljából jelenjenek meg. Jeleztük, hogy betegszabadságát töltő személy esetén a munkáltatónak ilyen jogosultsága nincs, ezzel ellentétes munkáltatói magatartás a betegjog durva megsértése. A munkáltatónak hivatalos tudomása van arról, ha valaki betegszabadságát tölti, és a munkáltatónak a beteg jogainak tiszteletben tartását minden esetben be kell tartani.
 
Kértem Főkapitány Urat, hogy a szükséges vizsgálatot rendelje el az ügyben, annak eredményéről és a pontos tényállásról tájékoztatni szíveskedjen, hogy a további jogi lépéseket szakszervezetünk megtehesse.
 
Az Ön megbízásából dr. Szabó Csaba a Humánigazgatási Szolgálat vezetője cinikus hangvételű levelében arról tájékoztatott bennünket, hogy jelöljük meg mely szervezeti egységről van szó, az érintettek számát, illetve, hogy azok TMRSZ tagok-e és majd mérlegelik, hogy tesznek-e intézkedéseket avagy sem.
 
 
Tisztelt Főkapitány Úr!
 
 
Önt a szakszervezetünkkel együttműködési kötelezettség terheli, így újra felszólítom Önt arra, hogy a szakszervezetünk által tett jelzések alapján a vizsgálatot rendelje el, és annak eredményéről 15 napon belül tájékoztatni szíveskedjen!
 
Szakszervezetünk együttműködési készségük hiányát tapasztalva  a közérdekű adatokra való hivatkozással kéri, hogy az Önök által jelvényellenőrzésre elrendelt napokra gyűjtessék ki, hogy mely szervezeti egységeknél hány fő volt táppénzen. Illetve vessék össze, hogy a táppénzre kiírt személyek közül kik voltak azok, akik megjelentek az Önök által meghatározott napokon a  jelvényellenőrzésen.  
 
Megjegyezzük, hogy első felszólalásunkkor már ezt meg kellett volna tenniük és rögtön a tények birtokában intézkedniük, hiszen ezáltal adatokkal rendelkeztek volna arról, hogy mely szervezeti egységnél, hány fő és ki által lett berendelve jogellenesen.
 
Bízunk benne, hogy a vizsgálat elrendelésére közérdekű adatkérésünk nyomán kellő támpontot nyújtottunk
 
Egyben felkérem Önt, hogy szíveskedjék dr. Szabó Csaba Humánigazgatási Szolgálat vezetőjét az együttműködési kötelezettségére felhívni, valamint szervezetünk részére megküldeni, hogy a Humánigazgatási Szolgálatnak , annak vezetőjének mi a feladata a BRFK-n belül.

 
 

Tisztelettel:

 
 
 

Szima Judit
Főtitkár