Felelősségbiztosítás – tájékoztató

Az alábbiakban a Magyar Biztosítók Szövetségének tájékoztatását olvashatjátok, amely a Magyarország területére belépő külföldi gépjárművek felelősségbiztosításával kapcsolatos.

 

MAGYAR BIZOSÍTÓK -SZÖVETSÉGE
GÉPJÁRMŰ KÁRRENDEZÉSI IRODA

ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES
MOTOR INSURANCE BUREAU

ASSOCIATION HONGROISE DES SOCIETES D’ASSURANCES
BUREAU NATIONAL POUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
Ügyszámunk: 5/2009
Budapest, 2009. január 19.

Dr. Komáromi Endre úr
ezredes, főosztályvezető
Országos Rendőr-főkapitányság
Közlekedésrendészeti Főosztály

Budapest
Pf. 314/315
1903

Tárgy: Tájékoztatás a Magyarország területére belépő külföldi gépjárművek gépjármű felelősségbiztosításának ellenőrzéséről a Zöldkártya- és Rendszámegyezmény, valamint a határbiztosítás szemszögéből.

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Kialakult gyakorlatunkhoz híven idén is megküldjük Önöknek a fenti tárggyal kapcsolatos év eleji tájékoztatónkat.

A gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI.8.) Korm. r. 16.§-ában foglaltak szerint az ország területére harmadik országból belépő külföldi gépjárművek üzembentartóinak magyarországi tartózkodásuk idejére kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kell rendelkezniük, amely az alábbi módon valósulhat meg:

a.) Az ország területén közlekedő gépjárművet az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban helyezték forgalomba.

b.) A külföldi gépjármű üzembentartója az EGT valamennyi tagállama és Svájc területére érvényes külföldi nemzetközi gépjármű felelősségbiztosítási bizonylattal (Zöldkártyával) rendelkezik.

c.) A gépjármű olyan ország forgalmi rendszámát és országjelét viseli, amely a Rendszámegyezmény tagja (és nem képez kivételt ezen egyezmény hatálya alól), és mint ilyen, a gépjármű felelősségbiztosítás fennállását megállapodásunk értelmében a forgalmi rendszámmal és az országjellel együttesen igazolhatja.

d.) Határbiztosítás abban az esetben, ha az a.) b.) és c.) pontban leírt módon nem igazolják az érvényes gépjármű felelősségbiztosítás fennállását.

Mielőtt az egyes egyezményekhez tartozó országokat ismertetnénk, emlékeztetünk a biztosítás ellenőrzésével foglalkozó Európai Uniós Irányelvre, valamint a határbiztosítással kapcsolatos tudnivalókra.

Mint az Európai Unió tagországára, belépésünktől kezdve ránk nézve is kötelező a 72/166/EEC sz. irányelv (első gépjármű-biztosítási EU irányelv), amelynek 2. cikkelye értelmében a gépjármű-felelősségbiztosítás megléte szempontjából nem ellenőrizhetők az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból Magyarország területére belépő gépjárművek. Az Európai Gazdasági Térség tagállamai egyben a Rendszámegyezmény tagjai is, amelynek továbbá Svájc, Andorra és Horvátország is tagja. Ezen országok gépjárművei az országot is jelző uniós forgalmi rendszámmal, vagy a forgalmi rendszámmal és külön országjelzéssel igazolják a gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását. A harmadik országok gépjárművei úgyszintén nem ellenőrizhetők célzatosan a gépjármű-felelősségbiztosítás megléte szempontjából, ha azok valamely EGT tagállamból lépnek be Magyarország területére. Az ország területén végzett közúti ellenőrzés során azonban ellenőrizhető, hogy a harmadik országok gépjárművei érvényes zöldkártyával vagy határbiztosítással rendelkeznek-e.

Az Európai Gazdasági Térségen kívülről Magyarországra érkező, nem tagállamok, hanem harmadik országok gépjárműveinek üzembentartói csak olyan érvényes Zöldkártyával léphetnek be az ország területére, illetve tartózkodhatnak itt, amelyik az Európai Gazdasági Térség mind a 30 tagállamára és Svájcra érvényes, tehát egyik tagállam és Svájc országjele sincs áthúzva. Ha bármelyik tagállam országjele át van húzva, a Zöldkártya nem tekinthető érvényesnek, tehát nem fogadható el, és a gépjármű üzembentartójának határbiztosítást kell kötnie.

1.) A Zöldkártya Egyezményhez tartozó országok közül külön soroljuk fel azokat, amelyek nem tagjai az Európai Gazdasági Térségnek és ezért ezen országok gépjárműveinek üzembentartóitól az országba történő belépéskor az Európai Gazdasági Térség valamennyi tagállamára és Svájcra érvényes Zöldkártyát kell kérni, kivéve, ha valamely tagállamból érkeznek, illetve ha a Rendszámegyezmény tagjai (a fent említetteken kívül Andorra és Horvátország is). Ha ezen feltételeknek nem felelnek meg, díj fizetés ellenében határbiztosítást kell váltaniuk.

A Zöldkártya Rendszernek az Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagországai:

Ausztria
Belgium
Bulgária
Ciprus
Csehország
Dánia (és a Feroer Szigetek)
Észtország
Finnország
Franciaország (és Monaco)
Görögország
Hollandia
Izland
Írország
Lengyelország
Lettország
Liechtenstein (képviseletét a Zöldkártya Rendszerben és az Európai Unió 4. sz. irányelv alapján létrejött szervezetekben Svájc látja el)
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Nagy-Britannia és Észak-Írország (és a Channel-szigetek, Gibraltár és Man szigete)
Németország
Norvégia
Olaszország (és a Vatikán és San Marino)
Portugália
Románia
Spanyolország
Svédország
Szlovákia
Szlovénia

A Zöldkártya Rendszernek nem az Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagországai:

Albánia
Andorra (a Rendszámegyezménynek is tagja)
Belarusz
Bosznia-Hercegovina
Horvátország (a Rendszámegyezménynek is tagja)
Irán
Izrael
Macedónia (hivatalos rövidítéssel F. Y. R. O. M.)
Marokkó
Moldávia
Montenegró*
Oroszország (2009. január 1 -jei hatállyal)
Svájc (külön megállapodás alapján státusza azonos az EGT tagállamokéval)
Szerbia (kivéve Koszovó területe, amely ENSZ felügyelet alatt áll)
Tunézia
Törökország
Ukrajna

*Montenegró az ENSZ által elismert független állam, azonban gépjármű biztosítási szempontból az önálló nemzeti iroda létrejöttéig és a Zöldkártya Rendszerbe való felvételéig — külön megállapodás alapján — Szerbiával működik együtt. 2009. július 31-ig a Zöldkártyán még az „SCG” korábbi országjel is elfogadható. Az új országjel „SRB”, amely további rendelkezésig Montenegróra is vonatkozik.

2.) A Rendszámegyezményhez tartozó országokban üzembe helyezett gépjárművek üzembentartói – a mellékelt listában felsorolt kivételektől eltekintve – a forgalmi rendszámmal és az országjellel igazolják a gépjármű felelősségbiztosítás meglétét. Ezen gépjárművek üzembentartói részére nem kell és nem is szabad határbiztosítást eladni, kivéve a Rendszámegyezmény hatálya alól kiemelt gépjárműveket, amelyeket a mellékletben országonként felsorolunk.

Az Európai Unió tagországában kiadott azon forgalmi rendszámtáblák (ún. uniós rendszámok) esetében, amelyek a bal oldalukon, vagy a bal felső sarokban függőleges kék mezőben a körben elhelyezkedő 12 sárga csillagot és alatta a kiadó állam jelzését tartalmazza az Európai Unió területén nem kell további külön országjelzéssel ellátni. Más országok azonban az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményen alapuló belső szabályozásukra tekintettel az előzőekben említett külön országjelzést ezen rendszámtáblák esetében is megkövetelik.

A Rendszámegyezmény EGT tagállamokon és Svájcon kívüli tagjai a következők:
Andorra
Horvátország

3.) A Rendszámegyezményhez tartozó országok egyes, a szokásostól eltérő rendszámai kivételt képeznek a Rendszámegyezmény hatálya alól, tehát az ilyen rendszámot viselő gépjárműveknek vagy érvényes Zöldkártyával kell rendelkezniük, vagy ennek hiányában üzembentartóik kötelesek határbiztosítást váltani.

Az egyes országok kivételeiről készült listát mellékletként csatoljuk. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ideiglenes forgalmi rendszámú gépjárművek — az erre vonatkozó egyezmény megszűnése miatt — már egyetlen országban sem képeznek kivételt. Megjegyezzük még, hogy ezen kívül is történt néhány változás a listában, továbbá, hogy a listában nem szereplő országoknak nincsenek kivételeik.

4.) Minden további gépjárműnek, amely nem az 1. és 2. pontban felsorolt országok forgalmi rendszámát viseli, ezen országok valamelyikében kiadott érvényes Zöldkártyával vagy határbiztosítással kell rendelkeznie, melynek érvényessége a teljes itt tartózkodás időtartamára kiterjed. Ha ezzel a gépjármű nem rendelkezik, akkor az biztosítatlannak tekintendő és a gépjármű üzembentartójával határbiztosítást kell köttetni.

Értelemszerűen nem kell határbiztosítást kötni a Zöldkártya Rendszerhez nem tartozó ország gépjárművére, ha az, p1. egy amerikai vagy nigériai forgalmi rendszámú gépjármű és üzembentartója rendelkezik valamennyi EGT tagállamra és Svájcra érvényes Zöldkártyával vagy határbiztosítási szerződéssel.

Megjegyezzük, hogy a fent közöltek tartalmilag megegyeznek a PSZÁF részére adott tájékoztatással, amely a Magyar Közlönyben 2009 januárjában fog megjelenni.

Tájékoztatásul mellékeljük a legújabb szabvány Zöldkártya mintapéldányát. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Zöldkártya Irodák Tanácsa 2008. évi közgyűlésén elfogadásra került az Új formátumú Zöldkártya, amely 2009. január 1-jei hatállyal kerül bevezetésre. Ettől a dátumtól számított 2 évig azonban még a régi formátumú Zöldkártya is elfogadható, ha a meglátogatni kívánt ország jele szerepel a Zöldkártyán.

Az új határbiztosítást továbbra is az Allianz Hungária Biztosító Zrt. műveli valamennyi gépjármű biztosító együttes megbízásából. A megkötött szerződés alapján egy azzal egyező adatú zöldkártyát adnak ki a gépjármű üzembentartójának tekintve, hogy a tagállamok által kibocsátott határbiztosításnak az Európai Gazdasági Térség valamennyi tagállamára (és Svájcra is) fedezetet kell nyújtania.

Végezetül arra kérjük Önöket, hogy közlekedési balesetek során történő rendőri intézkedésnél – a kárrendezés előmozdítása érdekében – a felelősségbiztosító adatait és (ha van) a Zöldkártya számát feljegyezni és a Zöldkártya másolatát az iratokhoz csatolni vagy a károsultnak átadni szíveskedjenek.

Kérjük Önöket, szíveskedjenek a fentiekről az illetékes egységeiket részletesen tájékoztatni.

Bármilyen további információra lenne szükségük, szívesen állunk rendelkezésükre.

Szíves közreműködésüket köszönjük.

Üdvözlettel
Ragályi István

Mellékletek: Kivételek listája
Zöldkártya nyomtatvány


A Belső Szabályzat III. fejezetében foglalt „Az irodák közötti vélelmezett biztosítási fedezeten alapuló többoldalú egyezmény” (korábban Multilaterális Garanciaegyezmény vagy Rendszámegyezmény) alóli kivételek*

Andorra (AND): a nemzetközi egyezmények alá tartozó katonai gépjárművek

Belgium (B): a nemzetközi egyezmények alá tartozó katonai gépjárművek

Bulgária (BG): a nemzetközi egyezmények alá tartozó katonai gépjárművek
Csehország (CZ): a katonai gépjárművek és a nemzetközi egyezmények katonai és civil személyzetének gépjárművei

Ciprus (CV): katonai gépjárművek és a nemzetközi egyezmények katonai és civil személyzetének gépjárművei

Dánia (DK): a nemzetközi egyezmények alá tartozó katonai gépjárművek

Észtország (EST): a nemzetközi egyezmények alá tartozó katonai gépjárművek

Franciaország (és Monaco) (F): a nemzetközi egyezmények alá tartozó katonai gépjárművek

Görögország (GR): – nemzetközi egyezmények katonai és civil személyzetének gépi árművei
– kormányközi szervezetek gépjárművei

Hollandia (NL): – a Németországban állomásozó holland katonai személyzet és családtagjainak privát gépjárművei,
– a Hollandiában állomásozó német katonai személyzet gépjárművei,
– az Egyesült Közép-európai Katonai Erők főhadiszállásához tartozó személyek gépjárművei,
– NATO gépjárművek

Lengye1ország (PL): a nemzetközi egyezmények alá tartozó katonai gépjárművek

Lettország (LV): a nemzetközi egyezmények alá tartozó katonai gépjárművek

Litvánia (LT): a nemzetközi egyezmények alá tartozó katonai gépjárművek

Málta (M): a nemzetközi egyezmények alá tartozó katonai gépjárművek

Nagy-Britannia és Észak-Írország (a Chanel-szigetek, Gibraltár és Man szigete) (GB):
a nemzetközi egyezmények alá tartozó katonai gépjárművek

*A felsorolásban nem szereplő országoknak nincsenek kivételei.

Németország (D): a nemzetközi egyezmények alá tartozó katonai gépjárművek.

Olaszország (és a Vatikán és San Marino) (I):
– „AFI” betűjelzésű, nemzetközi egyezmények alá tartozó katonai gépjárművek

Portugália (P): – mezőgazdasági gépek és motorizált gépi berendezések, amelyekre a portugál jogszabályok szerint nem kell forgalmi rendszám.
– külföldi államok gépjárművei ás olyan és nemzetközi szervezetek gépi árművei, amelyeknek Portugália tagja: (fehér rendszámtábla piros számokkal, előtte piros „CD” vagy „FM” betűkkel).
– kormányzati szervek gépjárművei (fekete rendszámtábla fehér „AM”, „AP”, „EP”, „ME”, „MG” vagy „MX” betűkkel ás számokkal) az illetékes kormányszervnek megfelelően.

Románia (R): a nemzetközi egyezmények alá tartozó katonai gépjárművek.

 

Zöldkártya nyomtatvány: Megnéz vagy Letölt

 

Teljes anyag letöltése PDF formátumban