Újabb siker – Készenléti Rendőrség

A Készenléti Rendőrség a TMRSZ kifogását követően helyt adott többek között annak is, hogy a saját és házastárs tulajdonában levő, és utastársként bármilyen gépjárműben utazó dolgozó is kérhet költségtérítést az otthona és a szolgálati helye közötti teljes távolságra!

 Miután 2009. január 22-én a Készenléti Rendőrség állományába tartozó tagjaink kétségbeesetten fordultak szakszervezetünk tisztségviselőihez a Készenléti Rendőrség Parancsnokának 1/2009. (I.15.) KR PK Intézkedése – mely mind a kiadás során követett eljárásban, mind tartalmában jogszabályellenes volt – miatt, szakszervezetünk kifogással élt az Intézkedés felfüggesztése továbbá megváltoztatása érdekében, a Hszt. alapján a Készenléti Rendőrség parancsnoka ugyanis köteles lett volna a szervezeti egységen belül működő szakszervezet képviselőjét tájékoztatni a norma kiadását megelőzően.  

Miután a szóban forgó – jogszabályellenes és egyébként a munkavállalókra nézve rendkívül hátrányos tartalmú – intézkedés kiadására anélkül került sor, hogy a  Készenléti Rendőrség állományán belül a legnagyobb taglétszámmal bíró Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetét tájékoztatták volna, kifogásunk nyomán egyeztetés kezdődött a Készenléti Rendőrség továbbá a TMRSZ között annak érdekében, hogy az utazási költségtérítés folyósításának tárgyában egy mindenki, de legfőképp az állomány érdekeinek megfelelő jogi norma kerüljön alkalmazásra.  

Tekintettel arra, hogy az egyeztetés végül sikerrel végződött, ezért az Intézkedés első – a Parancsnok Úr által helyesnek vélt – verziója jog- és állományellenessége részletes ismertetésétől annak okafogyottá válása miatt ezúton eltekinthetünk.

A legnagyobb siker talán az, hogy szakszervezetünk közbenjárása nyomán immár nem csak a saját és házastárs tulajdonában levő, hanem az utastársként bármilyen gépjárműben utazó dolgozó is kérhet költségtérítést az otthona és a szolgálati helye közötti teljes távolságra!

Az első egyeztető tárgyaláson a munkáltató megjelent képviselői még tartották magukat ahhoz az álláspontjukhoz, hogy a normaalkotás eljárása és tartalma jog- valamint szabályszerű, azonban néhány levélváltást követően a Parancsnok Úr is belátta azt, hogy a TMRSZ álláspontja mind az intézkedés kiadása mind tartalmának jogszabály ellenessége tekintetében helytálló!

Ezúton tehát örömmel tájékoztatjuk a Készenléti Rendőrség teljes személyi állományát, hogy Papp Károly r. ddtb. Úr 2009. február 6-án kelt átirata szerint a Parancsnok Úr által a TMRSZ által tett javaslatoknak mindenben megfelelően módosításra került az 1/2009. (I.15.) KR PK intézkedés!     

 
Szekszárd, 2009. február 7.

Szima Judit

Főtitkár