Nyílt levél a miskolci fejlemények kapcsán

A miskolci fejlemények és dr. Pásztor Albert miskolci rendőrkapitány felfüggesztése kapcsán nyílt levélben fordultunk az országos rendőr-főkapitányhoz.

Szám: Kü-54/2009.

Dr. Bencze József r. altábornagy

ORFK Vezetője

 

Budapest

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

 

Megdöbbenéssel és egyben felháborodással értesültünk az átpolitizált rendőri vezetés újabb példájaként arról, hogy munkáját végző, az adófizető, tisztességes lakosságot hitelesen tájékoztató miskolci rendőrkapitányt dr. Pásztor Albert urat politikai megrendelésre felfüggesztették beosztásából.

Elfogadhatatlannak tartjuk a szakmai kérdésekben a politikai kommiszárizmus ennyire nyilvánvaló jelenlétét. Önnek országos rendőrfőkapitányként arra kellene törekednie – amely kötelességének láthatóan nem tud, de a jelek szerint nem is akar megfelelni – hogy a rendőrség szakmai érdekeit ne egyes politikailag szélsőségesnek minősíthető személyek megrendelése alapján vezesse.

Ennek többek között bizonyára az is az oka, hogy sem Ön, sem a politikai ukázt kiadó rendészeti miniszter soha nem volt klasszikus értelemben vett utcai rendőr így nincs azzal tisztában, hogy a magyarországi cigány etnikum egyes csoportjai a társadalmi együttélés minimális szabályait sem hajlandóak betartani, és ennek során a tisztességes emberek mindennapjait keserítik meg.

Ön a pártállam idején községi tanácselnökből lett rendőrkapitány, míg az MSZP rendészeti minisztere soha nem volt rendőr, hanem politikai pályafutását a kommunista rendszerben betöltött funkciók ellátásával kezdte.

Önök ketten – mint a magyar Rendőrség szakmai színvonalának fenntartásáért felelős személyek – egy olyan rendőrségi szakembert mozdítottak el hatalmi szóval a beosztásából, ezzel megszégyenítve egy olyan szakembert, aki a rendőri hivatás szakmaiságát és tisztességét megvédeni próbálta, és a figyelmet kívánta felhívni arra, amit ebben az országban Önökkel együtt mindenki tud, de politikai érdektől vezérelve, majdani szavazatok reményében farizeus hamissággal próbálnak a közvélemény előtt hamis színben feltüntetni egy ma már tarthatatlan helyzetet.

Pásztor Albert tisztességes rendőrként végezte feladatát, amelynek folytatását az átpolitizált rendőrség politikai megrendelést végrehajtó első számú vezetőjeként Ön egy politikai megrendelést követően szolgai módon megakadályozott. Erkölcsileg Ön ezek után véleményünk szerint alkalmatlanságát bizonyította arra, hogy a közrend fenntartására hivatott, a tisztességes állampolgárok biztonságát szavatoló Magyar Rendőrség vezetője maradjon.

Álláspontunk szerint Önnek erkölcsi kötelessége ez után a durva politikai megrendelés végrehajtását követően – szolidaritását kifejezve Pásztor Albert úr szakmaisága mellett és tiltakozva a politika rendőrségi kézi vezérlése ellen – felajánlania a lemondását.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete bízik abban és reméli, hogy van Önben annyi szakmai elhivatottság, hogy felajánlását legalább olyan rekordgyorsasággal teszi meg, mint amilyen gyorsasággal hajtotta végre az MSZP miniszterének jogsértő utasítását.

Jelen nyílt levelünk megírására önként került sor, Pásztor Albert úrral eddig csak munkajogi jellegű vitáink voltak, de kötelességünknek érezzük, hogy érdekében és a rendőrség szakmai hitelének megőrzése érdekében szót emeljünk, mert nyilvánvaló, hogy ezt a feladatot a Rendőrség jelenlegi vezetése képtelen megtenni.

 

Szekszárd, 2009. január 31.

 

Szima Judit főtitkár

 

 

Kérünk minden civil egyesületet, állampolgárt, hogy amennyiben egyetért az általunk megfogalmazott nyílt levél tartalmával, úgy nevével és e-mail címével csatlakozzon a cikket követő hozzászólásnál levelünkhöz.

 

Kapcsolódó fórumtéma: Leváltották a miskolci rendőrkapitányt…