Egyeztetés a Készenléti Rendőrségnél

Kifogásunk alapján egyeztetés folyik a Készenléti Rendőrség Parancsnoka által 1/2009. (I. 15.) KR PK számon kiadott intézkedésével kapcsolatosan. Az egyeztetés eredményeiről itt a honlapon fogunk be számolni.

 

 

KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG

PARANCSNOKA

 

Szám: 29022/1136-1/2009./Ált.

Szima Judit főtitkár asszony
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

S z e k s z á r d

Tisztelt Főtitkár Asszony!

A munkábajárással összefüggő költségtérítés igénybevételének és elszámolásának rendjéről szóló 1/2009. (I. 15.) KR Pk intézkedés miatt benyújtott kifogásával nem értek egyet, így egyeztetést kezdeményezek. Az egyeztetés lefolytatására dr. Szabó Marianna r. őrnagy hivatalvezetőt bízom meg. A tárgyalás időpontjaként 2009. január 27-én 14.00 órát jelölöm meg, helyszíneként pedig a Készenléti Rendőrség Budapest, Kerepesi út 47-49. szám alatti objektumának parancsnoki épület körtanácstermét. Amennyiben az egyeztetés időpontja nem megfelelő, kérem azt a hivatalvezető felé jelezni szíveskedjék.

Budapest, 2009. január 26.

Tisztelettel:

Papp Károly r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos sk.
 
 
 
 
 
TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG
SZAKSZERVEZETE
 
SZEKSZÁRD
Tanya u. 4.
 
 
Szám:Kü-33/2009.
 
 
Papp Károly r. dandártábornok
Rendőrségi főtanácsos
 
Készenléti Rendőrség Parancsnoka
Részére

Fax: 26-409, 432-7401
 

           Tárgy: érdekegyeztetés

Budapest
 
 
T. Dandártábornok Úr !
 
2009. január 26-án kelt 29022/1136-1/2009/ált. számú átiratával kapcsolatosan tájékoztatom, hogy tekintettel arra, hogy az egyeztetés időpontjaként Ön által megjelölt 2009. január 27. 14:00 óra szakszervezetünk számára nem megfelelő, ezért kérem azt áttenni 2009. január 28. 10:30 órára.
 
Együttműködési készségünket bizonyítva újra felhívom a figyelmét arra, hogy a Hszt. 31. § (5) bekezdésben foglaltak alapján intézkedését fel kellett volna függesztenie, és arról szervezetünket haladéktalanul értesítenie!
 
Miután ennek Ön nem tett eleget, arról értesítést nem küldött, illetve arról tájékoztatott, hogy a kifogásunkkal nem ért egyet, így a mai nap 12 óráig adunk arra lehetőséget, hogy ennek a kötelezettségének eleget tegyen, és erről soron kívül értesítse írásban az érintetteket.
 
Tehát a törvény alapján Önnek kötelessége a szakszervezetünk által kifogásolt 1/2009. (I. 15.) KR PK intézkedés felfüggesztése, melyről legkésőbb a mai nap 12:00 óráig gondoskodni szíveskedjen oly módon, hogy az írásos anyagot a dolgozók tájékoztatása mellett a szervezetünk is megkapja eddig az időpontig !
 
Tekintettel arra, hogy a kifogást intézkedéssel összefüggő munkáltatói kötelezettség megszegése a 218/1999. (XII.28.) Korm. Rendelet 95.§ (1) bekezdés c., pontja alapján szabálysértési eljárást von maga után, ezért kérem az intézkedés felfüggesztéséről szakszervezetünket tájékoztatni szíveskedjen!
 
 
Szekszárd, 2009. január 27.
 
 

Tisztelettel:
 
 
Szima Judit
Főtitkár