A Szegedi RSZKI igazgatójának válaszlevele

Ingyenmunka, szakmai gyakorlat hiányos feltételekkel? megkeresésünkre megérkezett a válasz a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola igazgatójától.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA
6728 Szeged Bajai út 14. Postafiók: 495.

Szám: 118-/2008. ált.

Tárgy: válaszlevél Ku-228/2008.

Szima Judit Asszony

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkár

S z e k s z á r d

Tisztelt Főtitkár Asszony!

A fenti hivatkozási számon beterjesztett megkeresés tárgyában az alábbiakról tájékoztatom:

Tájékoztatom, hogy a rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokat a jelenleg hatályban lévő 32/2005.(VI.30.) BM-OM együttes rendelet tartalmazza, amely magába foglalja a szakközépiskolai tanuló jogait és kötelezettségeit, valamint a gyakorlati képzésre vonatkozó rendelkezéseket.

A megkeresésben felmerült kérdésköröket illetően:

1. A jogszabály rendelkezése alapján a tanuló köteles a gyakorlati képzésen részt venni. Tanulóink, 2008. november 3-tól szakmai gyakorlatukat a Budapesti Rendőr-főkapitányság működési területén hajtották végre. (3 hetes időintervallumban)

2. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Főigazgatójának 9/2008. számú intézkedése alapján, figyelemmel a 32/2005.(VI.30.) BM-OM együttes rendelet vonatkozó bekezdésére, -egységesen valamennyi szakközépiskolára- a tanuló részére a szakmai gyakorlati időre is biztosított a térítés mentes ebéd. A térítésmentes ebéd összege az érintett időszakban: 336 Ft/adag.

3. A vonatkozó rendelet alapján a szakközépiskola igazgatója felelős, a  tanuló részére a gyakorlati képzés idejére az egyszeri oda- és visszautazás költségeinek megtérítéséért. Amennyiben a tanuló a gyakorlati szolgálati hely által kiállított igazolás mellé csatolja az egyszeri oda- visszautazást tanúsító vonat vagy autóbuszjegyet, akkor annak értékét soron kívül megtéríti a szakközépiskola.

4. A hatályos jogszabály a BKV. bérlet költségének térítésére nem ad felhatalmazást.

5. A tanulók a szakmai gyakorlatuk idejére jogosultak a megfelelő szállás igénybevételére, amelynek biztosításáért a területi rendvédelmi szerv vezetője felelős.

6. A tanuló kötelessége a szakközépiskolával kötött szerződésben vállalt kötelezettség betartása, a tanterv szerint előírt szakmai gyakorlaton (szakközépiskolában, illetve szakközépiskolán kívül) részt venni, a szakmai felügyeletével megbízott utasítására, a képzettségének megfelelő szolgálati feladatok végrehajtásában közreműködni. A gyakorlati foglalkozások során a tanulók meghatározott szolgálati feladatokat gyakorolnak, illetve látnak el. A külső és belső gyakorlati foglalkozásokon elsajátítják az alapvető rendvédelmi szabályokat, belső normákat és a szükséges eljárásokat. Összehangolt tevékenységükkel felkészülnek a hivatásos rendőri feladatok törvényes, jogszerű és szakszerű végrehajtására. Az iskolai szolgálatokban való részvétel – mely minden szakközépiskolában ki van alakítva – szintén ezt a felkészítést szolgálja.

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Tekintettel a fentiekre tájékoztatom, hogy a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola a hatályos jogszabályok betartása mellett folytatja az oktató és nevelő munkáját. Sajnos a vonatkozó előírások és az ezekből adódó lehetőségek nincsenek mindig arányban az elvárható szociális szintekkel, de biztosítom, hogy kollektívánk mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesi utánpótlása és képzése az elvárásoknak és az előírásoknak megfelelő módon kerüljön végrehajtásra, és az Ön áldozatos érdekvédő tevékenysége is ezt a célt szolgálja.

Érdekképviseleti munkájához további sikereket kívánok.

Szeged 2009. január 19.

Tisztelettel:

 

dr. Bardócz Csaba rendőr ezredes

rendőrségi főtanácsos

igazgató

Előzmény: Ingyenmunka, szakmai gyakorlat hiányos feltételekkel?

Letöltés PDF formátumban