Liftek üzemen kívül, leszakadó álmennyezet

A Fogarasi úti BRFK által üzemeltetett szállón jártunk, mert több bejelentés is érkezett kollégáktól az ott tapasztalható áldatlan állapotokról. A problémákról személyesen meggyőződve a BRFK vezetőjéhez fordultunk.


Szám:Kü-6/2009.

 

Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy

Rendőrségi Főtanácsos

Budapest Rendőrfőkapitánya részére

 

Budapest

 

T. Vezérőrnagy Úr!

 

2009. év elején több jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a BRFK által üzemeltetett Budapest, XIV. kerület Fogarasi út 28-54 számú 10 emeletes épületben lévő mindkét felvonó üzemképtelen.

Arról is tájékoztatást kaptunk, hogy a két liftből az egyik már fél éve nem üzemel, a másik pedig 2008. év végén romlott el.

Az ott lakó munkavállalóknak azt a tájékoztatást adták, hogy a lift azért nem müködik, mert a BRFK nem fizette ki az előző karbantartási díjat és így a Schindler, mint felvonó javító cég nem hajlandó a liftet megjavítani.

Az ott lakó kollégák hívták a BRFK Üzemeltetési Osztályát, ahol érdemben nem foglalkoztak az ügyükkel, kérdésükre, hogy miért nem jó a lift, azt a választ kapták, hogy “Mert elromlott, különben is ez az ügy nem hozzájuk tartozik.”

Ezt követően fordultak az ott lakók szakszervezetünkhöz segítségünket kérve, mivel a lakók közül van olyan, aki mozgássérült és mind a két lába műtött, a házban sok kisgyermekes szülő lakik, akiknek nehézséget okoz a babakocsi le és felvitele, nem beszélve a bevásárlásokról, csomagcipelésekről.

A hozzánk érkezett kérés után a BRFK-nál történő érdeklődésünkre azt a választ kaptuk 2009.01.05-én, hogy a lift javításra fel van terjesztve, de még azt a gazdasági igazgató nem írta alá.

2009.01.12-én tájékoztatták a lakók szervezetünket arról, hogy a lift javításához még hozzá sem kezdtek. Ugyanakkor egyéb balesetveszélyre való hivatkozással is kérték a segítségünket arra vonatkozóan, hogy a szakszervezet intézkedjen az ellenőrzésre.

Ezt követően értesítettük a BRFK munkavédelmi felügyelőit és 2009.01.12-én 9 óra 50 perckor a helyszínen ellenőrzést tartottunk.

Az ellenőrzési naplóba bejegyzésre került, hogy a bejelentés valós, mert az épületben rendszeresített liftek nem működnek. A BRFK Üzemeltetési Osztály helyszínen lévő képviselője közölte, hogy időben jelezték a problémát a felső vezetés felé.

Megállapítást nyert az is, hogy az épületben a földszinten és a IX. emeleten lévő álmennyezet továbbra is balesetveszélyes, azonnali javításra szorul. Ezt a munkavédelmisek már a tavalyi évben is jegyzőkönyvileg megállapították.

Szik ny. rddtb. 2009.01.12-én arról tájékoztatta szervezetünket, hogy intézkedett a javításra.

A fentiek alapján kérem tájékoztatását az alábbiak alapján:

– A Budapest, XIV. kerület Fogarasi út 28-54 számú épület kinek a tulajdonában van, és ki az épület kezelője és mely időponttól tulajdonos, illetve kezelő.

– A BRFK költségvetésében mennyi az épület üzemeltetéséből (illetve üzemeltetésbe kiadásából) származó bevételi és mennyi az épület üzemeltetésének éves költsége?

– A 2 db lift mióta üzemképtelen ismereteik szerint és jelenleg működnek-e már?

– A földszinten és a IX. emeleten a munkavédelmisek által 2008-as évben is jelzett balesetveszélyes álmennyezet megjavítására miért nem történt intézkedés, ennek ki a felelőse?

 

    

 

Adatkérésünket a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó törvényi kötelezettség okán megküldeni szíveskedjen, továbbá amennyiben a liftek még jelenleg is üzemképtelenek kérjük azokat soron kívül megjavíttatni szíveskedjen, illetve az évek óta intézkedést igénylő földszinti és IX. emeleti álmennyezet kijavítására a szükséges megbízást kiadni szíveskedjen.

Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatos álláspontjáról, illetve a tett intézkedéseiről tájékoztatni szíveskedjen!

 

Szekszárd, 2009. január 15.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit
Főtitkár