A Mosonyi kapuja még mindig zárva

Továbbra is folytatódik a Mosonyi utcai objektumnál a diszkrimináció. Most már kordonozás is van.

 

Szám: Kü-13/2008.

 

 
Dr.  Bencze József  r. altábornagy
ORFK Vezetője
 
Budapest

 

Tisztelt Rendőr-főkapitány Úr!

 
A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete képviselőjeként érthetetlennek tartom azt az ismételt jogsértést, melynek során újfent a szakszervezetünket diszkrimináló vezetői utasítások kiadására került sor a BRFK részéről.
 
Tekintettel arra, hogy a TMRSZ a Mosonyi utcai objektum épületében is rendelkezik irodával, 2009. január 9-én a szakszervezet főtitkáraként szándékoztam az objektum területére személyes használatú szolgálati gépjárművemmel bejutni annak érdekében, hogy oda nehéz, több tíz kg. súlyú dobozokat szállítsak.
 
Behajtásom engedélyeztetése érdekében az objektum területén tartózkodó tisztségviselőnk 2009. január 8-án szolgálati jegyben Pusztai Csaba r. alezredeshez fordult, aki a kérelmünket másnap elutasította azzal, hogy azt 8/2005. BRFK KB intézkedés, valamint a 111-1/137/2008. számú állásfoglalásban foglaltak miatt nem áll módjában teljesíteni.
 
Ezt követően Konkoly Adrienne TMRSZ jogi ügyvivő a probléma megoldása érdekében Dr. Piros Attila r. dandártábornok Úrhoz fordult, aki miután biztosította az ügyben történő közreműködéséről folyamatosan azt a tájékoztatást adta, hogy Pusztai Úr nem tartózkodik az objektum területén, mobiltelefonját többszöri hívás ellenére nem veszi fel, illetve elmondása szerint e „rendkívüli bonyolultságú” probléma feloldására képes és alkalmas más rendőri vezetőt az objektum területén nem talált.
 
Ezt követően – tekintettel arra, hogy Piros Úr tájékoztatása szerint az országos főkapitány Úr az ORFK Gazdasági Főigazgatóság, valamint a Humánigazgatási Szolgálat vezetőjét bízta meg a szakszervezetünket érintő sorozatos problémák megoldásával – tisztségviselőnk Sipos valamint Zsinka Urakhoz fordult, azonban sem őket, sem helyetteseiket nem sikerült elérnie telefonon.
 
A TMRSZ Központi irodából jogi szakasszisztensünk eközben az IRM Hivatalán többszöri hívás után azt a tájékoztatást kapta, hogy személyes belépésem engedélyezve van, azonban a gépjárművel történő behajtás engedélyezése a BRFK hatáskörébe tartozik.
 
Fentieket követően tisztségviselőnk megkísérelte felhívni Dr. Túri András rendészeti szakállamtitkár Urat, akinek titkársága azt közölte, hogy a probléma a BRFK hatáskörébe tartozik.
 
Ezt követően Mohácsi Zsigmondné ügyvivő Dr. Soós Istvánné BRFK Hivatalvezető Asszonytól telefonon azt a tájékoztatást kapta, hogy a gépjárművel történő behajtással kapcsolatos szolgálati jegy személyesen a BRFK Vezetője utasítására került elutasításra azzal, hogy az irodába bevinni szándékozott iratokat, dobozokat sem engedélyezi, parkoljak ott, ahol akarok!
 
Tehát függetlenül attól, hogy a szakszervezet főtitkáraként a szakszervezet használatában levő irodába szállítottam nehéz, iratokkal teli dobozokat, az objektum területére most már egyértelműen kiderült, hogy a Tisztelt Főkapitány Úr személyes közbenjárása alapján diszkriminálják szervezetünket, azaz még addig sem hajthatok be, mint főtitkár, amíg az iroda működésére a nehéz súlyú ingókat kipakoljuk!
 
Addig az oly sokat meghivatkozott belső intézkedésük alapján a magángépjárműveknek nem kell külön engedély, csak formai bejegyzés egy füzetbe és addig tartózkodnak benn az épületben, míg a dolgukat el nem végzik, valamint a vezetői körhöz tartozó magángépjárművek hetekig a belső parkolóban foglalhatják a helyet. Sőt, az ottani parancsnokok egész évre adnak ki magángépjárműveknek behajtási engedélyeket, nekik nem kell külön minden egyes belépéskor engedélyt kérni, mint a TMRSZ főtitkárának, hogy aztán elutasíthassák azt minden egyes alkalommal.
 
Először is, Önön keresztül szeretnék gratulálni a BRFK. vezetőjének dr. Tóth r. vezérőrnagy Úrnak, ahhoz a rendkívüli odaadást igénylő vezetői teljesítményhez, mely szerint Budapest Rendőrfőkapitányaként egy ilyen jelentéktelen és mindennapos esemény koordinálásában személyesen intézkedett.
 
Köszönjük, és megtiszteltetésnek vesszük, hogy személyesen is figyelemmel kíséri az immár reprezentativitást nyert és a BRFK-n a legnagyobb létszámmal rendelkező Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetével kapcsolatosan felmerült információkat, problémákat, így ennek kapcsán kérem Önt, mint Országos rendőrfőkapitányt és a BRFK. vezetőjének felettesét, hogy kötelezze  dr. Tóth r. vezérőrnagy urat arra, hogy adjon tájékoztatást és indokolást arra vonatkozóan, hogyan kerülhetett sor a fent leírt ismételt jogsértésre, illetve arról hogy kinek, milyen esetleges felettes intézkedése, utasítása vezetett arra, hogy a Mosonyi úti objektum területére történő behajtásom elutasításra került.
 
Sőt, a helyzet fokozására a Mosonyiban az ottani parancsnokok kimondottan amiatt, hogy a főtitkár még véletlenül se tudjon bemenni 2009. január 9-ét követően ráccsal, pontosabban kordonnal zárták el az utat, hogy a bemenetel csak egy oldalról tudjon megvalósulni. Mindenki arról beszél, hogy a TMRSZ főtitkárának a mosonyi úti laktanyába történő bemenetele miatt a rendőri vezetők kordonnal bástyázták körül magukat aggodalmukban.  A szakmai szempontból történő értékelést már nem is ecsetelem, hogy rendkívüli helyzetben ez a vezetői döntés milyen eredményre vezet.

 
Fentieken kívül kérem személyes közbenjárását arra vonatkozóan, hogy az objektum területén irodával rendelkező szakszervezet főtitkáraként gépjárművel történő behajtásomat a jövőben korlátlanul  engedélyezni szíveskedjenek különös tekintettel arra is, hogy az objektum parkolójában rendszeresen számos, magán használatra szolgáló személygépkocsi áll, illetve arra is, hogy éves engedélyeket adnak ki magánszemélyeknek..

    

 
Felhívom szíves figyelmét arra is, hogy a tisztségviselőt megillető jogosultságok végső soron a szakszervezet jogosultságának minősülnek.
 
Kérem az ügyben haladéktalanul történő intézkedését és az arról való mielőbbi tájékoztatást annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhasson elő egy országosan is reprezentatív szakszervezet főtitkára munkájának ehhez hasonló rendkívül kicsinyes, kicsinyes bosszúállásnak is minősíthető munkáltatói intézkedés, mely álláspontunk szerint a rendőri vezetőkhöz igen méltatlan megnyilvánulás.
 
Együttműködésében továbbá segítő közreműködésében bízva tisztelettel:
 

 

 
Szekszárd, 2009. 01. 12.

 

 

Szima Judit

Főtitkár