BRFK válasz a mikuláscsomagokra

A BRFK válasza a lejárt szavatosságú mikuláscsomagokra, szerintük ők jószándékúak voltak, felelős meg nincs.

BUDAPEST RENDŐRFŐKAPITÁNYA

Hiv. szám: Kü-229/2008.

Szám: 183-142/1/2008.

Szima Judit főtitkár asszony,

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Szekszárd
Tanya utca 4.

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

Tájékoztatom, hogy a mikuláscsomagokkal kapcsolatos levelében foglaltakat kivizsgáltam és az alábbiakat állapítottam meg.

A mikuláscsomagok beszerzése során a BRFK vezetését az vezérelte, hogy a szűkös gazdasági helyzetünk ellenére is a munkavállalóik gyermekeit az ünnep alkalmából megajándékozzuk. Ezen jó szándék ellenére – tőlünk kívülálló okok miatt – a csomagokba lejárt szavatosságú termék is került. Sajnálatosan a történteket a média olyan módon hozta nyilvánosságra, amelyből azt következtetést lehetett levonni, hogya BRFK ártani kívánt a dolgozóinak, ezt a feltételezést azonban visszautasítom. A történtek eltorzítása is hozzájárult a ajándékozási célunkkal ellentétes eredmény bekövetkezéséhez.

A mikuláscsomagok beszerzési értéke nem érte el közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó eljárás lefolytatásához szükséges értékhatárt – nettó 8 millió forint -, így a beszerzésre a BRFK Beszerzési Szabályzatáról szóló 42/2008. (VII. 17.) BRFK intézkedés szabályait kellett alkalmazni. Az intézkedés 4.5.2 pontja szerint amennyiben az egyéb beszerzés beszerzési értéke meghaladja a 200.000/-Ft értéket, úgy legalább 3 ajánlattevőtől egy időben írásban ajánlatot kell kérni a teljesítésre.

A fentiek alapján a BRFK öt céget keresett meg az ajánlatok bekérése érdekében. Az ajánlatok összetételének értékelését követően került kiválasztásra a Candimpex Budapest Kft. (1095 Budapest, Soroksári t 58.). A Kft-vel – az értékhatárra figyelemmel – szerződés nem került megkötésre, a csomagok vásárlására megrendelés alapján került sor, amelyet mellékelek. A beszerzést a BRFK Gazdasági Igazgatósága végezte.

A csomagok beérkezése után, azok szúrópróbaszerű ellenőrzése megtörtént.

Ennek során az ellenőrzött csomagok kibontásra, a bennü lévő termékek – többek között azok szavatossági ideje – ellenőrzésre kerültek, mind a 4.500 db csomag kibontására, ellenőrzésére nem volt lehetőség. A csomagban lévő termékekre vonatkozó szavatossági idő a csomagoláson került feltüntetésre, amely megfelel az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCs-GKM együttes rendelet 14. §-ában foglaltaknak. Ebben az esetben az egyes termékeken a minőségmegőrzési időtartam lejárati dátumát nem kell feltüntetni, azt csak a csomagoláson kell szerepeltetni, a leszállított mikuláscsomagokon a szavatossági idő 2009. február O1-ig volt feltüntetve.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 4.500 db mikuláscsomagot rendelt meg 600,-Ft-os csomagonkénti áron, így a beszerzés értéke bruttó 2.700.000,-Ft volt.

Tájékoztatom továbbá, hogy a BRFK-hoz 2008. december 3-án érkezett először bejelentés arról, hogy a csomagokban lévő “csoki tojás” szavatossági ideje lejárt. Ezt követően haladéktalanul intézkedtünk a még ki nem osztott csomagok tételes átvizsgálására, továbbá a kiosztott csomagok esetében a lejárt szavatosságú terméket tartalmazó csomag visszavételére és kicserélésére. Ezt követően 2008. december 4-én a szállító céggel megbeszélésre került sor, ahol a cég elismerte felelősségét a csomagolás során okozott hibáért, és 150 db új csomagot le is szállított. Ez idáig összesen 81 db csomagot hoztak vissza, amelyek kicserélése megtörtént. A fentiek alapján megállapítható, hogy a BRFK beosztottjai a beszerzés során mindenben eleget tettek a hatályos jogszabályoknak és a belső normáknak, így felelősségre vonásra nem kerül sor.

 

Budapest, 2008. december ” 11″

 

Tisztelettel:

 

Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos

Melléklet: 1 lap

 

 

 

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGI IGAZGAZGATÓSÁG

Szám: 183-7/434-2008.ált

Dr. Keresztes Attila
úrnak

CANDIMPEX Kft.

Budapest
Soroksári út 58.
1095

Tisztelt Keresztes Attila úr!

Árajánlatuk alapján megrendelünk Önöktől 4.500 db mikuláscsomagot.

A csomag ára: bruttó 600.-Ft./db.

Fizetés módja: átutalással.

Vevő neve, címe:

    BRFK
    1139. Budapest, Teve u. 4-6

Szállítási határidő: 2008. december 01.

Ügyintéző részünkről: Kovács Ferencné főelőadó /06-20-97-54880/.

Segítő közreműködésüket előre is megköszönjük.

 

B u d a p e s t, 2008. november “10”

 

T i s z t e l e t t e l :

 

Szik László r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
igazgató

 

Letölthető PDF formátumban