Rendőrök leminősítése – előírt intézkedési szám?

Előzmény: a csatolt anyag OBH jelentése

Tovább folytatódik a leminősítése a rendőrnek, mert havonta nem teljesíti a vezető által előírt intézkedési számot, azaz az előírtaknak megfelelően nem tesz megfelelő számú szabálysértési feljelentést, nem szab ki megfelelő számú helyszín bírságot stb.

Szám: Kü-214/2008.

Bencze József r. altábornagy

Országos Rendőr-főkapitányság
Vezetője

Budapest

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete főtitkáraként újabb jogsértő rendőri vezetői magatartás miatt ezúton bejelentéssel élünk Főkapitány Úr felé, hogy azonnal rendeljen el fegyelmi vizsgálatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitánysághoz tartozó Nyíregyházi Rendőrkapitányság érintett vezetői ellen az alábbi tényállás és bizonyítékok alapján.

Szakszervezetünkhöz több panaszos bejelentés érkezett a Nyíregyházi Rendőrkapitányságról, hogy a beosztottakat folyamatosan hivatásukban, megalázó bánásmódban részesítik. A hozzánk eljutott információk szerint szolgálati jellemzéseket készítenek a hivatásos állományúakról, melynek egyetlen szempontja az, hogy negyedéves viszonylatban hány intézkedést produkál az illető.

Ha a vezetők által meghatározott intézkedés-számot nem érik el – attól, akár kettővel is kevesebb a havi teljesítmény -, úgy kevésbé alkalmasnak minősítik és előírják például, hogy 2009.01.15-ig „intézkedési aktivitását növelje és a meghatározott intézkedési számot elérje.. A meghatározott határidő lejártakor újbóli szolgálati jellemzés készül, mely jellemzés célja a kitűzött feladatok végrehajtásának ellenőrzése, az érintett kizárólag ezen statisztikai adaton alapuló szakmai alkalmasságának megítélése.” A szolgálati jellemzés okaként pedig a Hszt.82.§.(3) bekezdését jelölik meg azzal, hogy az intézkedés számának elmaradása a szakmai alkalmatlanság felmerülését jelenti.

Fentiek alapján retorzióval vannak fenyegetve azok a rendőrök, akik negyedévenként az előírt intézkedés számot nem produkálják. Ez pedig rendkívül rossz üzenet mind a környékbeli lakosság, mind a kapitányság állománya irányában, hiszen az állomány intézkedési kényszerhelyzetbe kerül, „keresniük kell” intézkedésre okot adó körülményeket, amelynek során adott esetben az intézkedési ok keresését az állampolgárok érezhetik rendőri zaklatásnak is akár. Előfordulhat továbbá, hogy objektív okok miatt sem tudja a rendőr a vezetőség által elvárt intézkedés számot produkálni, amely nyilvánvalóan nem eshet a munkavállaló terhére, nem lehet a minősítésére negatív kihatással.

Különös a Nyíregyházi Rendőrkapitányság ezen eljárása azért is, mert e tárgyban éppen a TMRSZ bejelentésére ombudsmani vizsgálat volt és a vizsgálat eredményeképpen arról kaptunk tájékoztatást, hogy Ön e mennyiségi szemléletet a füzesabonyi Rendőrkapitányság hasonló esete kapcsán megvizsgáltatta. Az ombudsmant arról tájékoztatta, hogy az ilyen jellegű parancsnoki elvárások megfogalmazása, illetve az intézkedések számának állomány részére való előírása nem helyes, ezért mint országos rendőr-főkapitány saját hatáskörében a szükségesnek tartott intézkedéseket megtette a hasonló félreértések elkerülése, illetve a szóban forgó gyakorlat mellőzése érdekében.

Az ombudsmani vizsgálat arra is rámutatott – egyetértve szakszervezetünk álláspontjával -, hogy a számokban kifejezendő intézkedés-mennyiség előzetes konkrét helyzet, szituáció ismerete nélkül való előírása, elvárása nélkülözi az ésszerűséget és nem biztos, hogy a leghatékonyabb módszer. Rendőri intézkedésre ugyanis csak akkor kerülhet sor, ha a rendőr olyan tényt, körülményt észlel vagy hoznak a tudomására, amely rendőri beavatkozást igényel (Rendőrségről szóló törvény 13.§. ). Ilyenkor azonban a rendőr nem csak jogosult, de köteles is intézkedést kezdeni. Azt pedig, hogy egy adott helyszínen a rendőr a jogszabályokban meghatározott intézkedési lehetőségek közül melyiket alkalmazza, saját mérlegelésén, döntésén és felelősségén alapul.

A fentiek alapján tisztelettel kérjük Főkapitány Úr soron kívüli eljárását és a helyzet mielőbbi gyors, szakszerű, a kapitányság állománya számára pedig megnyugtató módon történő rendezését.

Tájékoztatjuk, hogy az eset kirívósága és ismétlődően jogsértő jellege miatt levelünket az érintett állomány és tagságunk tájékoztatása céljából honlapunkon is megjelentetjük.

 

Szekszárd/Budapest, 2008.11.18.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár

 

Kapcsolódó anyag: a csatolt anyag OBH jelentése