Szolidaritási Nyilatkozat

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Szolidaritási Nyilatkozata

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a leghatározottabban tiltakozik a kormány – elsősorban állami alkalmazottakat sújtó – megszorító rendelkezései ellen. Tiltakozunk az ellen a gátlástalan kormányzati intézkedés ellen, amely az adott szó kötelező erejét semmibe véve a meglévő juttatások elvonásával, a munkavállalói oldal egyes reprezentánsaival kötött – szintén megszorításokkal tele – megállapodásokban foglaltak egyoldalú felrúgását jelentik.
A magyar kormány sokadszor nem tartja be a munkavállalóknak tett szóbeli, jelen esetben, írásban is vállalt kötelezettségét.

A 2006. évben megkötött bérmegállapodások idején is meggyőződésünknek adtunk hangot, miszerint az egész 2006. évi bérmegállapodás a munkavállalók meglévő szerzett jogait is rendkívüli mértékben csorbította. 2006-ban is kifejeztük azt a meggyőződésünket, hogy a kormány az állami alkalmazottak munkajogi helyzetének folyamatos megsértésével kívánja az elhibázott gazdaságpolitikai döntések nyomán keletkező költségvetési lyukakat betömni.

Nem engedhetjük meg, hogy minden elhibázott gazdaságpolitikai döntés levét az állami alkalmazottak, a nyugdíjasok viseljék, míg az elhibázott gazdaságpolitika haszonélvezői továbbra is több százmilliárdos segélycsomagokat kapjanak, amelyek terheit aztán ismételten az állami alkalmazottakkal, a bérből és fizetésből élőkkel, valamint a nyugdíjasokkal fizettesse meg a Kormány.

A 2006. évi bértárgyalások során konföderációnk a Munkástanácsok Országos Szövetsége érdemi javaslatainkat figyelmen kívül hagyva jelentős – a munkavállalói érdekek elárulásával egyenértékű – engedményeket tett a munkavállalók rovására a kormány által elképzelt konvergencia program állítólagos sikeres végrehajtása érdekében. Ezek ellen az engedmények ellen akkor is a leghatározottabban tiltakoztunk, de a megállapodást a munkavállalói képviseletben eljáró személyek akkor aláírták.

Most, amikor minden egyes állami dolgozó zsebéből tolvaj módjára, hatalmi szóval, érdemi egyeztetések eredményét megelőzve előre bejelentett tényként kívánja a kormány kilopni a törvény alapján járó juttatásokat, azt egy szakszervezet sem hagyhatja szó nélkül, és minden törvényes eszközt igénybe véve – az érdekképviseletek közötti lényeges nézeteltéréseken is felülemelkedve – kell az érdekérvényesítés során az elvonások ellen fellépni.

Nem tűrhetjük, hogy az elhibázott gazdaságpolitikai döntések levét azok a munkavállalók igyák meg, akiknek közük sincs az ország rossz helyzetéhez, miközben egyes privilegizált társadalmi csoportok, továbbá a pénzügyi szektor reprezentáns képviselői részére a kormány pluszjuttatásokat adjon.

Nem engedheti meg magának egy szociálisan érzékeny kormány sem, hogy gazdasági bajok esetén a bajok okozóinak juttatásait változatlanul hagyva a plusz terheket az állam működését biztosító munkavállalók nyakába tegye.

A kormány és a munkavállalói oldal részéről folyó tárgyalások nyilvánvalóan látszattárgyalások az igazságügyi és rendészeti miniszter által adott médianyilatkozatok tükrében és az abba való beleegyezést egy munkavállalói érdekképviseletet folytató szakszervezeti funkcionárius sem hagyhatja jóvá, nem szentesítheti aláírásával.

Üdvözöljük a munkavállalói érdemi ellenállás valós megnyilvánulásának minden szikráját, érkezzen is az bármilyen irányból.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete egyetértéséről és támogatásáról biztosítja a kormány újabb megszorító csomagja elleni határozott fellépést.

Szolidaritási nyilatkozatunk megtételével egyidejűleg – az előzmények ismeretében – felszólítjuk a demonstráció szervezőit, hogy a munkavállalók terheit növelő juttatások elvonását – legyen szó a 13. havi külön juttatás 2006-ban már körvonalazódó, de most már nyilvánvalóan látszó ellopási kísérletébe, az állami alkalmazottak jövedelmének további megkurtítási kísérletébe – semmilyen megállapodás megkötésével ne egyezzenek bele!

Ennek a demonstrációnak ne az legyen a végcélja, hogy tárgyalások kezdődjenek, hanem az lehet az egyedüli célja, hogy a kormányzó elit ne terhelje tovább a végletekig elkeseredett állami alkalmazottak helyzetét, ne feszítse tovább azt a húrt, amely már pattanásig feszült a rendészeti munkavállalók helyzete vonatkozásában.

A kormányt visszavonulásra kell kényszeríteni! A demonstráció szervezőinek hangoztatott céljaival egyetértve, és bízva abban, hogy szavaikat harcos tettrekészség is jellemezni fogja, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 4000 fő munkavállaló képviseletében eljárva ehhez minden tőle telhető segítséget megad, ha arra a demonstráció szervezői a demonstrációt követően igényt tartanak.

Szakszervezetünk a demonstráció szervezői által képviselt szakszervezetekkel való további együttműködés lehetőségét nem kizárva továbbra is saját, meggyőződése szerinti, azaz öntudatos, harcos – az érdekei védelmében az elvtelen alkuk megkötésétől tartózkodó, de egyben kompromisszumkész – meggyőződésünk szerint egyetlen célravezető útját járja.

 

Szekszárd, 2008.november 11.

 

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Küldöttértekezlete nevében

 

Szima Judit főtitkár