A BRFK tájékoztatása az átszervezésről

Előzmény: Átszervezés a szakszervezet kihagyásával? – Kifogás. A BRFK az átszervezéssel kapcsolatosan a dolgozók jogaira vonatkozó anyagokat küldött meg.

Szám: Kü-203-1/2008.

Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy
Rendőrségi főtanácsos
Budapest Rendőr-főkapitánya részére

Budapest

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Hszt. 33.§.(1) bekezdése alapján kifogást nyújtott be a BRFK ellen 2008. 11. 06-án, mivel a szervezetünket és a hivatásos állomány tagjait közvetlenül érintő jogellenes intézkedése tett, kérve azonnalos intézkedését.

Indoklásunkban előadtuk, hogy a TMRSZ részére, mint a szervezeti egységen belül működő legnagyobb szakszervezetnek a hivatásos állománynál több mint 50 főt közvetlenül érintően átszervezését úgy oldották meg, hogy arról előzetes tájékoztatást nem kaptunk. Hszt. 30.§.(1) bekezdése c.) pont.

Kifogásunk benyújtásával egyidejűleg kértük írásos tájékoztatását, annak indokai megadásával.

Kértük tájékoztatását arra vonatkozóan is, hogy az átszervezésnél a munkavállalóknak milyen jogai és kötelezettségei vannak.

Felhívtuk a figyelmét a Hszt. 31.§.(5) bekezdésére is.

Ön 2008. 11. 06-án arról tájékoztatott, hogy utasította a BRFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjét, hogy az átszervezési elbeszélgetéseket azonnal függessze fel, valamint arra is, hogy a vonatkozó jogi szabályzók szerinti intézkedéseket tegye meg, soron kívül intézkedjen.

Tájékoztatott továbbá arról is, hogy a kifogásunkban előterjesztett, szakmai tárgyú tájékoztatás adásra irányuló kérelmeinket a BRFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjéhez továbbította.

A BRFK Humánszolgálata a kifogásunk benyújtásának napján arról tájékoztatott, hogy milyen névváltozásra került sor, a levelében foglalt csatolt mellékletet sem küldte meg. Telefonon történt kérésünkre azt közölték, hogy azt postán küldik meg.

Továbbá kértük a munkavállalók jogainak és kötelességeinek gyakorlására a vonatkozó jogszabályokat, belső normákat küldjék meg, melyre nem válaszoltak.

Ugyanakkor személyesen telefonon beszéltem Riczu ezredessel, a Humánszolgálat vezető-helyettesével, mivel azt közölték, hogy dr. Szabó Csaba szabadságon van, akitől kértük a kapitányi értekezlet jegyzőkönyvének hiteles másolatát, melyben az átszervezést eldöntötték, kértük továbbra is a szakmai indok megjelölését, melyre ígéretet tett, de azt nem küldte meg részünkre. Azt hangsúlyozta, hogy ez a dolgozók érdeke, mert így kapják majd a bevetési pótlékot, de írásos dokumentumot erre vonatkozóan sem volt hajlandó küldeni.

Tehát a fentiek alapján haladéktalanul:

    1.) a mai nappal kérjük megjelölni a szakmai indokot.

    2.) Kérjük megküldeni a mai nappal a vezetői értekezlet hitelesített kivonatát, amikor erről döntés születet.

    3.) Kérjük megküldeni a mai nappal, hogy a minisztériumba milyen előterjesztés ment, illetve mit hagytak jóvá.

    4.) Kérjük megküldeni a mai nappal a dolgozókra vonatkozóan megkért anyagot is.

    5.) Kérjük megküldeni azt a dokumentumot is, melynél az átszervezéssel kapcsolatosan minden dolgozónak folyósítják a bevetési pótlékot.

Végezetül kérem főkapitány Urat, hogy szíveskedjék a vezetői állomány figyelmét felhivni arra, hogy a TMRSZ ellen ne keltsenek hangulatot a jogos fellépésünkre olyan kijelentésekkel (Görbe alezredes úr) hogy fizesse meg a TMRSZ minden dolgozónak a 22. OOO Ft-ot, amit a kifogásunkkal kihúztunk a dolgozók zsebéből.

Úgy véljük, hogy ez a magatartás nem jogkövető és nem lehet parancsnoki magatartás.

 

Szekszárd/Budapest, 2008. 11. 10.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár

 

A BRFK részünkre küldött teljes anyagát javasoljuk megtekinteni, amely itt levelünkkel együtt letölthető:
Teljes anyag PDF formátumban