Átszervezés a szakszervezet kihagyásával? – Kifogás

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az átszervezéssel kapcsolatosan munkáltatói részről elmaradt előzetes tájékoztatás okán a TMRSZ kifogásának helyt adott. Elsődleges adatok…

Szám: Kü-203 / 2008.

Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy
Rendőrségi főtanácsos
Budapest Rendőr-főkapitánya részére

Budapest

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Hszt. 33.§.(1) bekezdése alapján

Kifogást

nyújt be a BRFK ellen a szervezetünket és a hivatásos állomány tagjait közvedenül érintő jogellenes intézkedése miatt.

Indokolás

A TMRSZ részére, mint a szervezeti egységen belül működő legnagyobb szakszervezetnek ma jutott tudomására, hogy a hivatásos állománynál több mint 50 főt közvedenül érintően átszervezésre kerül sor, az elbeszélgetéseket már meg is kezdte.

A munkáltató e tényről a szakszervezetünket nem tájékoztatta. Hszt.30.§.(1)bekezdése c.) pont.

Kifogásunk benyújtásával egyidejűleg kérem írásos tájékoztatását, annak indokai megadásával.

Kérem tájékoztatását arra vonatkozóan is, hogy az átszervezésnél a munkavállalóknak milyen jogai és kötelezettségei vannak.

A Hszt. 31.§.(5) bekezdésére figyelemmel pedig az az Ön intézkedését, azaz az átszervezést azonnal felfüggeszti a jogerős bírósági döntés befejezéséig.

Amennyiben Ön a kifogással nem ért egyet a 31.§.(4) bekezdésére figyelemmel egyeztetésnek van helye, melyet a kifogás benyújtásától számított 3 munkanapon belül, azaz 2008. november 11-ig meg kell kezdeni.

Tájékoztatom, hogy a Hszt.31.§.(5)bekezdésének figyelmen kívül hagyása szabálysértési eljárást von maga után.

 

Szekszárd/Budapest, 2008.11.06.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár

 

 

 

BUDAPEST RENDŐRFŐKAPITÁNYA

Szám: 111-729/2/2008. ált.
Hiv. szám: Kü-203/2008.

Szima Judit asszony
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének
főtitkára

Szekszárd

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

A fenti hivatkozási számon előterjesztett, a Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2008. november 6-án érkezett kifogás kapcsán tett intézkedésekről az alábbiakban tájékoztatom.

Utasítottam a BRFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjét, hogy az átszervezési elbeszélgetések azonnali felfüggesztésére, valamint a vonatkozó jogi szabályzók szerinti intézkedések megtételére – így a szakszervezetek tájékoztatására – soron kívül intézkedjen.

Tájékoztatom továbbá, hogy a kifogásában előterjesztett, szakmai tárgyú tájékoztatás adásra irányuló kérelmeit a BRFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjéhez továbbítottam.

 

B u d a p e s t, 2008. november “06”

 

Tisztelettel:

 

Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos

 

 

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat

 

Szám: 175-6/33/48/2008. ált.

Tárgy: állománytábla módosítás

Előadó: Sztanek Endre r. alez.

Telefon: 31-523

Szima Judit Asszonynak
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkár

Szekszárd

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 30. § (1) c pontja alapján tájékoztatom, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság állománytáblázatában az alábbi szervezeti módosításokra került sor:

BRFK Rendészeti Szervek
Bevetési Főosztály

A RENDEZVÉNYBIZTONSÁGI OSZTÁLY, és a KÖZPONTI GÉPKOCSIZÓ JÁRŐRSZOLGÁLATI OSZTÁLY megszüntetésével egyidejűleg létrehozásra került a BEVETÉSI OSZTÁLY 184 (180 hivatásos és 4 közalkalmazott) státussal az 1. számú melléklet szerinti szervezeti felépítéssel és a hozzá kapcsolódó paraméterekkel.

Az átszervezéssel kapcsolatos személyzeti beszélgetések lefolytatására 2008. november 12-től kerül sor.

 

Budapest, 2008. november 6.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Szabó Csaba r. ezredes
rendőrségi tanácsos
főosztályvezető

 

Letöltés PDF formátumban